Preskoč na obsah

"Práca ako dar"

Autor/ka: Milena Partelová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Práca ako dar

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky.

Staráme sa o ne s deťmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom a horúcom počasí. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V spolupráci s OZ Vagus sme vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky. Staráme sa o ne v rámci možností so žiakmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom, horúcom počasí a najmä počas letných prázdnin.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Klienti OZ Vagus by nám pomohli spolu s nami sa postarať o záhony a bylinné trávniky. Pomáhali nám ich vytvoriť a tak by pokračovali v užitočnej práci. Projektom by sme pomohli klientom OZ Vagus nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc. Išlo by o 4 hodiny týždenne / 2 klienti/týždeň od apríla do novembra a počas prázdnin o odpracovanie 8 hodín/ 2 klienti týždenne. Spolu by išlo o 320 hodín prác. Je to už doba, pri ktorej by sa mohli navrátiť klientom zabudnuté pravidelné pracovné návyky.

Pre využitie časti organického odpadu zo školskej kuchyne by slúžilo vermikompostér s kalifornskými dážďovkami. Vermikompost by sa využíval na skvalitňovanie pôdy vo vyvýšených hriadkach a žiaci by videli priamo v praxi ekologický spôsob likvidácie odpadu s následným využitím na pestovanie rastlín.

Projekt bude napomáhať aj zvyšovaniu environmentálneho povedomia – polievanie zabezpečovať v maximálnej miere zo zozbieranej dažďovej vody, realizovať kompostovanie

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určite projektových koordinátorov)

Predkladateľ : Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

Projektový organizátor: Ing. Jana Čačková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Obdobie: marec 2015-jún 2015...jarné práce na záhonoch, pomoc pri sadení a polievaní

Príprava kompostoviska

júl 2015 –august. 2015.....polievanie, odburiňovanie, okopávanie,...

september 2015 – november 2015..jesenné práce, polievanie, kompostovanie

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľ:

 1. udržanie založených záhonov a tráv

 2. budovanie environmentálnych návykov u žiakov a účastníkov projektu

 3. zlepšenie pracovných návykov

 4. spoznávanie osudov ľudí bez domova a získavanie iného pohľadu na spôsob ich života

 5. celkový úžitok pre obyvateľov v okolí ZŠ, Sibírska – skvalitnenie úprav okolia, prístup k liečivým rastlinám, estetický prínos

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 1. deti a žiaci školy

 2. zamestnanci školy

 3. občania – dobrovoľníci

 4. klienti OZ Vagus

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Predpokladáme, že sa novozaložené vyvýšené záhony a bylinné trávniky pevnejšie zakorenia a pri zvýšenej starostlivosti budú prosperovať aj po ukončení projektu. Pravdaže, pri starostlivosti o nich. Získaním či oživením pracovných návykov sa niektorí klienti OZ Vagus aj zaradia do pracovného procesu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 1. Odpracovanie 320 hodín........320x5 €/hod=1600 € ....FA OZ Vagus

 2. Odvody.......................................................... 559 €

 3. Odmena organizátorom..................................300 €

 4. Odvody............................................................105 €

 5. Nádrž na vodu 300 litrov . Hobby....................56 €......vyvýšené záhony

Podstavec.................................35 €

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Nádrž na dažď. vodu Hobby 1300 litrov.........255 €.....bylinné trávy

Zberač dažďovej vody......................54 €

 1. Náradie (2x hrable, motyky, rýl, lopaty)...........50 €

 2. Fúrik.................................................................45 €

 3. Zmršťovacia polievacia hadica...........................20 €

 4. Pracovné rukavice...............................................15 €

 5. Priesady sezónnych rastlín...................................60 €

 6. Zriadenie vermikompostu.................................350 €

Spolu.......................................................................3 558 €

 

Priemerne (2 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

O Kolibskej olympiáde

O Kolibskej olympiáde

Ako to vyzeralo 14.9.2015 na Kolibskej olympiáde ŽŠ Koliba?
O realizácii Vinice a mobilnej záhrady Pionierska

O realizácii Vinice a mobilnej záhrady Pionierska

Vinica a mobilná záhrada Pionierska pomaly ukončuje svoju sezónu, počas ktorej sa podarilo desiatkám susedov priniesť život späť do jednej z mnohých opustených viníc v Bratislave.
Projekt Delostreleckej kaverny otvorený pre verejnsť.

Projekt Delostreleckej kaverny otvorený pre verejnsť.

Máme pre vás skvelý prázdninový tip na výlet – a priamo v Novom Meste! Vedeli ste, že na Kamzíku sa ukrýva jedna z najvýznamnejších pamiatok z obdobia 1. svetovej vojny na území Bratislavy? Delostrelecká kaverna (veliteľský bunker) – vybudovaná v roku 1914 ako súčasť obranného systému Bratislavy. Na prehliadku sa môžete vybrať každú sobotu od 9-15,00.

Slávnostné otvorenie Kaverny

Slávnostné otvorenie Kaverny

Slávnostné otvorenie kaverny na Kamzíku - najväčší vojenský objekt z obdobia 1. svetovej vojny v Bratislave, sa uskutoční 4.7.2015 o 12:00.