Preskoč na obsah

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac apríl 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli zmerané na stálych klientov, keďže o dnešného dňa nedisponujeme novou databázou klientov.

Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka (dotazník bol zaslaný na pripomienkovanie kancelárii pre participáciu).

Za negatívum opakovanie považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca. Vyplývajúc z viacerých telefonátov sociálne oddelenie neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu – komunikáciu, výnimku tvorí podľa ich slov  nimi nie je až taká. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu.

V uvedenom mesiaci bol na kanceláriu pre participáciu zasielaný dotazník smerujúci k seniorom s cieľom zistiť ich záujem o dobrovoľníka. Vyplynulo to ak jedna z úloh nášho projektu. Viacerí seniori sa pýtajú, v akej rovine je. Môžem uviesť len, že je to v štádiu pripomienkovania, čo vnímajú ako ďalšiu byrokraciu.

Opakovane avizujem, že do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Na záver uvádzam, že opatrovateľskému úseku MČ BA – NM bude v zmysle vzájomnej dohody s vedúcou oddelenia p. Bachmanovou zaslaný zoznam seniorov, ktorým nie je možné sa dlhodobo dovolať s cieľom zistiť, či nie sú napr. umiestnení v ZSS a pod.

Záver:

 1. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 2. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 3. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 4. pripomienkovanie a uverejnenie dotazníka o možnom dobrovoľníkovi v médiách

 

V Bratislave, 30.04.2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli v prevažnej miere veselé, ľudia sa tešili, že sa umúdrilo počasie, mali radosť, mnohí z nich sa tešili, že začnú navštevovať voje záhradky.

Na otázku, či boli hlasovať za projekt, aby mohol pokračovať aj v tomto roku viacerí odpovedali, že hlasovacie lístky neobdržali. Neboli v schránke, niektoré si všimli že vsunuté medzi reklamné letáky. Ak si aj našli čas, popis na hlasovacích lístkoch bol zdĺhavý, nemali chuť to čítať. Keďže však ide o klientov – seniorov, priznali sa i k tomu, že väčšina z nich ho očakával v hlase Nového Mesta, že ich na to upozorní opatrovateľka ale, že bude i dlhší termín na odovzdanie hlasu.

Pri oznámení výsledku, že sa projekt sa umiestnil z 11 projektov na 3. mieste prejavili nefalšovanú radosť. Radosť z toho, že ma budú opäť počuť, že na nich mesto nezabudlo. Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka.

To nás len utvrdilo v tom, že ideme správnym smerom a v najbližších dňoch budeme náš návrh dotazníka adresovať kancelárii pre participáciu. Ďalšie kroky budú závisieť od nej.

Za negatívum považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca, nevedia, kto ju nahradil, prečo nástupkyňa (kto to vlastne je a kde sedí....) neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán, nemá záujem, je veľmi vecná a málo empatíva, spolupráca zo soc. oddelenia s nimi nie je až taká intenzívna, a pod."

Naďalej trvám na tom, že projektu v určitej miere škodia i samotní zamestnanci MÚ. Títo nie sú informovaní o externých zamestnancoch úradu. Nie prvýkrát sa mi stalo, že som bola dohodnutá s klientom na stretnutí na MÚ a keď tam prišiel, stroho ho odbili so slovami, že taký človek na úrade nepracuje!! Žiadam doriešiť v čom najkratšom možnom čase! Taktiež nie je doriešená do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Záver:

 1. informovanie zamestnancov MÚ o zamestnancoch, vykonávajúcich prácu na dohodu

 2. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 3. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 4. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 

V Bratislave, 31.03.2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2016

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2016

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac január 2016:

Mesiac január sa niesol v znamení sviatku Troch kráľov a nostalgie za Vianocami, čo sa zobrazilo i na počte oslovených respondentov, kedy väčšina z nich nedvíhala telefonáty.

U respondentov, ktorým som sa dovolila panovala radosť z toho, že neprišiel koniec sveta, že na nich myslím, a opäť som sa im ozvala. Kedže projekt beží už druhý rok, dovolím si tvrdiť, že ide o pevnejšie puto medzi respondentmi a realizátorom projektu, čo je dôvod, prečo osloveným klientom nestačia otázky," ako budete dnes tráviť svoj čas, máte pri sebe niekoho, ale naopak, čoraz viac sa začínajú pýtať na situáciu u mňa doma, čo sa deje nové na miestnom úrade, kde teraz pracuje bývalá zamestnankyňa p. Ing. Vojtechová, prečo už spolupráca zo soc. oddelenia s nimi nie je až taká intenzívna, a pod."

V telefonátoch sa začínajú množiť i prípady, kedy problém, ktorý požaduje klient vyriešiť nie je sociálneho rázu.

I tento mesiac som sa intenzívnejšie zamerala na služby v individuálnych prípadoch. U vybraných prípadov išlo o osobné riešenie:

 1. otázky bývania

 2. doriešenia reklamácie služby internet u spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 3. prípad domáceho násilia zo strany syna

´Projekt ale poškodzujú samotní zamestnanci MÚ. Títo nie sú informovaní o externých zamestnancoch úradu). Nie prvýkrát sa mi stalo, že som bola dohodnutá s klientom na stretnutí na MÚ a keď tam prišiel, stroho ho odbili so slovami, že taký človek na úrade nepracuje!! Žiadam doriešiť v čom najkratšom možnom čase!

Záver:

 1. informovanie zamestnancov MÚ o zamestnancoch, vykonávajúcich prácu na dohodu

 2. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 3. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 4. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...)

 

V Bratislave, 29.01.2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: December 2015

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: December 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac december 2015:

Mesiac december sa niesol v znamení Vianoc, vianočných sviatkov, preto sa i rozhovory viac-menej niesli v v tomto duchu. Zaujímalo ma, či, kde a ako budú osamelé ľudia tráviť tieto najkrajšie sviatky roka. Kým u sebestačných a vyrovnaných ľudí to bol mesiac ako iné, u ľudí, ktorí je motorika a mobilita slabšia, bola ich nálada melancholickejšia, boli smutnejší, neraz plačliví. Väčšina opýtaných by: 1) rada niekam išla, avšak zdravotné problémy im to nedovolia, 2) si na samotu už tak zvykli, že im väčšia spoločnosť už nevyhovuje. Práve v tom druhom prípade som sa snažila i keď len telefonicky u dotyčných zmeniť ich postoj, čo sa mi v niektorých prípadoch i podarilo.

Cieľovou skupinou projektu sú seniori, preto snažím sa ich potreby plniť pokiaľ je nám to umožnené a trpezlivo načúvame ich problémom. Nedalo mi preto, aby som v rozhovoroch opätovne nespomenula projekt OSKAR (počítačová gramotnosť seniorovo a využitie tabletu v domácnosti). Milo ma prekvapilo, že o tento projekt majú seniori záujem a očakávajú, že ho bude viesť podobne zmýšľajúca osoba s rovnakým sociálnym cítením ako projekt prevencie starších osamelých ľudí pravidelnými telef. kontaktmi. V tomto mesiaci išlo skôr o periodické kontakty, nakoľko nedisponujem novou databázou.

Tento mesiac som sa intenzívnejšie zamerala na služby v individuálnych prípadoch. U vybraných prípadov išlo o osobné riešenie:

 1. otázky bývania

 2. doriešenia reklamácie služby internet u spoločnosti Slovak Telekom , a.s.

 3. vybavenie účasti na štedrej večeri (tieto osoby sa jej nezúčastnili raz, neboli oslovené)

 

Záver:

 1. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 2. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 3. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 

V Bratislave, 22.12.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa o realizácii, priebehu a vyhodnotení projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Ewa Tomková
Súhrnná správa o priebehu projektu.

Cieľ projektu: Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí vítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt chce prispieť k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Realizované aktivity:

 • Pravidelná aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a niektorými poslancami miestneho zastupiteľstva, doplnením zoznamu občanmi, ktorí sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej v časopise Hlas Nového Mesta a rozhovorov s obyvateľmi mestskej časti.

 • Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia.

 • Pravidelné telefonické kontakty s členmi cieľovej skupiny projektu realizovala v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

 • Evidenciu telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru robila v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

 • Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu – mesačné správy o avizovaných potrebách, problémoch a podnetoch oslovených seniorov predkladá realizátorka projektu p. Ewa Tomková, predtým p. Eva Dobiášová oddeleniu sociálnych služieb a kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Tieto správy bez osobných údajov oslovených členov cieľovej skupiny sú zverejnené na pr.banm.sk.

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Realizátori projektu a zástupcovia kancelárie pre participáciu majú zámer pokračovať v komunikácii s oddelením sociálnych služieb vo veci riešenia resp. reakcie na avizované potreby, problémy a návrhy seniorov spadajúce do kompetencie tohto oddelenia. Pripravujeme správu o avizovaných potrebách, problémoch a návrhoch seniorov spadajúcich do kompetencie oddelenia verejného poriadku, oddelenia životného prostredia a územného plánovania a ďalších oddelení miestneho úradu. Na niektoré z týchto problémov sme už predbežne upozornili predsedu komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

O problémoch v distribúcii časopisu Hlas Nového Mesta sme informovali podpredsedníčku a tlačového tajomníka redakčnej rady, ktorý prisľúbil, že upozorní poštu na tieto problémy.

 • Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov, aj keď aj zo strany cieľovej skupiny sú návrhy na osobné kontakty, sprevádzanie, čítanie, burzu použítých vecí, kde by sa mohli uplatniť aj dobrovoľníci.

 • Informovanie verejnosti a propagácia – v marci 2015 TV Bratislava, viackrát v časopise Hlas Nového Mesta, informovaníe o projekte na verejných podujatiach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (napr. na štedrej večeri pre osamelých seniorov v decembri 2014),

 

Počas realizácie projektu bolo oslovených 118 seniorov.

Osobný kontakt si žiada 40 seniorov.

15 z oslovených seniorov si nežiada ďalšie telefonáty v rámci projektu.

 

Z plánovaných finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli použité peniaze na personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky). Telefonovanie sa uskutočňuje z telefónu kancelárie pre participáciu.

 

 

Bratislava 29. septembra 2015

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. koordinátorka projektu

Mgr. Ewa Tomková, realizátorka projektu

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-2

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: September 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac september 2015 v tomto znení:

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Na uvedenom stretnutí bolo hlavným cieľom zhrnúť doterajšie výsledky projektu a o. i. rozhodnúť o tom, či projekt má pokračovať.

Napriek tomu, že v niektorých zásadných otázkach sa názory vedúcej oddelenia rozchádzali s názormi koordinátorky ako i sociálnej pracovníčky, v závere všetci zúčastnení dospeli k názoru, že projekt má svoj zmysel a bude pokračovať, i keď koordinátor projektu ho predloží už v novej forme s novými prvkami – projekt OSKAR.

Hlavným spory na stretnutí:

1. databáza seniorov

2. spätná väzba pri nahlásení pripomienok, problémov.

Závery:

1. vedúca soc. oddelenia vyjadrila zásadnú nespokojnosť s formou, akou bola databáza poskytnutá odvolajúc sa na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- pracovníčka soc. oddelenia prisľúbila pomoc v súlade so zákonom, ale doporučila obrátiť sa na odbor organizačné a evidencie občanov)

- zdôraznila potrebu propagácie projektu v médiách (sociálny pracovník ako i koordinátor projektu to požadovali už niekoľko mesiacov) s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať. Otázka, kt. však nik na stretnutí neriešil je "v akom časovom rozpätí a v ktorých dňoch linka bude fungovať"

- všetky pripomienky, problémy budú tak ako doteraz uvádzané v mesačnej správe. Uvedené správy budú zasielané vedúcej sociálneho oddelenia, koordinátorovi projektu a v neposlednom rade i gestorovi projektu. Posledný menovaný sa oboznámi s problémami a bude ich adresovať na príslušné oddelenia MÚ MČ BA – NM.

- hoci nám z plánu vyplýva príprava vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov. Hlavným problémom by nebol ani tak samotný dobrovoľník (študentov sociálnej práce je každý rok dostatočné množstvo), ako skôr ich zotrvanie v tejto aktivite, keďže ide o seniorov a to sú ľudia vyžadujúci dlhodobý a stabilný prístup. Periodicita dobrovoľníkov je v tomto prípade nežiadúca. Doporučili sme gestrovi projektu obrátiť sa na „Bratislavské dobrovoľnícke centrum", kt. eviduje zoznam dobrovoľníkov, majúcich o tento druh práce dlhodobejší záujem.

K samotným telefonátom za mesiac september:

Počas tohto mesiaca bolo oslovených celkom 118 seniorov, z ktorých 15 si už viac nežiada kontaktovať. Dôvodom je, že sú zaneprázdnení, plne sebestační a sú teda málokedy doma. Navyše, majú okolo seba dostatok ľudí, na kt. sa môžu v prípade potreby obrátiť. Z celkového počtu oslovených respondentov by však až 40 z nich opakovane uvítalo osobný kontakt. Nesmierne si vážia, že ich pravidelne oslovujeme, avšak sú si vedomí toho, že nie sú jediní, ako i toho, že je to len prostredníctvom telefónu. Rady/i by sa porozprávali i mimo, z očí do očí. Na uvedený problém – skutočnosť som upozornila i vtedajšiu pracovníčkou sociálneho oddelenia.

Priemerne (0 Hlasy)


práva z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (august 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac august 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov i administratívy. Podarilo sa mi osloviť i zopár nových klientov, z rozhovorov však vysvitlo, že sú samostatní, sebestační a pomoc nepotrebujú. Oceňujú však, že sme sa im ozvali. Čo ma nepríjemne zarazilo bola reakcia jednej stálej klietky, ktorá ma vyhlásila pre opakovanosť – pravidelnosť telefonátov jej osobe za dementnú a otravnú. Pritom stačilo len uviesť, že o opakovaný telefonát už nemá záujem. Z oslovených klientov sa opätovne viacero pýtalo na osobný kontakt, v tomto prípade som im mohla podať priaznivú informáciu, t.j., že od septembra 2015 po konzultácii s pracovníčkou soc. oddelenia Ing. Vojtechovou bude možnosť navštíviť klientov priamo v ich domácnosti. Nepôjde však o celoplošné návštevy, keďže to nie je cieľom projektu, iba o niektorých – najviac sa dožadujúcich klientov.

Počet oslovených mierne vzrástol, dôvodom boli ich návraty z kúpeľov, dovolenky... U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu, čo považujeme za pozitívum.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie a možnosť navštíviť ma priamo na miestnom úrade.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname,

 2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach,

 3. „zámerná?" nespolupráca a neinformovanosť ostatných útvarov soc. oddelenia

 4. doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu,

 5. zapracovať uvedený projekt ako trvalú súčasť práce zamestnancov na príslušnom útvare soc. oddelenia (koniec projektu v roku 2015) a uchádzať sa u seniorov s jeho inováciou- vyšším levelom

 

 

 

 

Záver:_

Nedovolala som sa

47 osôb

 

V Bratislave, 28.08.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (júl 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac júl 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol rovnako ako predchádzajúci viac - menej v znamení ako opakovaných telefonátov, tak i  administratívy.

Počet oslovených mierne klesol, hlavným dôvodom sú samotné aktivity seniorov: kúpeľná liečba, práca na záhradke, operácia, ale i dovolenka v zahraničí.

U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu.

Tento mesiac bol však iný v tom, že sa mi ozvali noví – potenciálni klienti, a to na základe oznamu uverejneného v mesačníku „Hlas Nového mesta." Ich reakcie a otázky ma milo prekvapili, prekvapenie bolo i na ich strane. Svorne sme sa zhodli na tom, že telefonicky kontakt je výborná vec, avšak v dnešnej dobe už nepostačuje a väčšina z nich, keďže ide o staršiu generáciu by uvítala i osobný kontakt.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie, čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo sa mi po rozhovore s Ing. Vojtechovou (zamestnankyňou sociálneho oddelenia) konečne podarilo doriešiť k zdarnému koncu. Osobné návštevy budú možné a chcela by som ich spoločne s koordinátorkou projektu Mgr. Martou Hrebíčkovou začať realizovať už v septembri 2015.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname

 2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach

 3. Doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu

 

V Bratislave, 20.07.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (jún 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac jún 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol ako v znamení ako opakovaných telefonátov, tak i veľkej administratívy. Jej dôvodom bola poslankyňa miestneho zastupiteľstva Ing. Katarína Šebejová, ktorá nás oslovila s návrhom využiť na doplnenie nášho zoznamu osamelých seniorov podpisové hárky na podporu kandidatúry poslancov. Uvedený zoznam nám síce zaslala, ale bez tel. kontaktu ako i informácie, či ide o osamelého seniora. Tel. kontakty tak musím zisťovať sama. I tak jej však patrí veľká vďaka.

Počet oslovených mierne klesol, hlavným dôvodom sú samotné aktivity seniorov: kúpeľná liečba, práca na záhradke, operácia, ale i dovolenka v zahraničí.

U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu.

U nových potenciálnych klientov som s potešením zistila, že sú samostatní, nič nepotrebujú. Majú informácie o projekte i mojej osobe, no uvítali by, keby telef. číslo bolo zverejnené ako v tlači, tak na internete, či webovej stránke spoločne s fotografiou.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s opakovanou nespokojnosťou: výrub stromov, kosenie trávnika (Ul. Mikovíniho, Tylová) či neaktuálnosťou mesačníka „Hlas Nového mesta", návšteva soc. oddelenia (opatrovateľská služba) atď. Zoznam pripomienok a potrieb je uvedený v závere správy.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie, čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to na oboch stranách nezanechalo pri opakovanom telefonáte značnú ranu a neohrozilo ďalšiu spoluprácu.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname

 2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo

 3. Doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu

 

 

Záver:_

Nedovolala som sa

40 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba(viackrát som to avizovala v správach), 1 osoba

 

Umiestnenie do ZSS

1 osoba

 

Podanie žiadosti o vybavenie soc. taxíka

1 osoba

 

Podanie žiadosti na opatrovateľskú službu - donáška obedov

2 osoby

 

Podanie žiadosti na lekárske vyšetrenie

2 osoby

 

Organizácia burzy pre seniorov - urgencia

1 osoba

 

Zvýšenie počtu funkčných hodín s teplomerom na území BA- Nové Mesto

1 osoba – navrhuje okolie POLUS-u

 

Upozornenie na okrádanie seniorov organizovanou skupinou dôchodcov

1 osoba – odporúča upozorniť na nich v masovokomunikačných prostriedkoch

 

V Bratislave, 30.06.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (máj 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac máj 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol iba v znamení ako opakovaných telefonátov, , tak i nových kontaktov.

Moje odhady, ktoré som uviedla v predchádzajúcej správe, t.j. že počet oslovených v nasledujúcich mesiacoch ubúdať sa potvrdili.

U stálych respondentov išlo o prevenciu ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú , či nepoznajú osobu, kt. žije osamelo a padlo by jej vhod, keby sme ju kontaktovali.

U nových potenciálnych klientov som s potešením zistila, že sú samostatní, nič nepotrebujú. Prekvapil ich samotný telefonát.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s opakovanou nespokojnosťou: výrub stromov, kosenie trávnika (Ul. Mikovíniho, Tylová) či neaktuálnosťou mesačníka „Hlas Nového mesta".

Viacerí z oslovených vyslovili potrebu burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie!

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to neznelo, že nechcem, ale nemôžem.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

 2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo

 3. bola vymenovaná vedúca sociálneho oddelenia – dopad na náš projekt ako i moju osobu

 

Záver:_

Nedovolala som sa

4 osoby (spustí sa automatický záznamník), BUDINSKÝ, FOJTOVÁ (spustí sa záznamník), 20 osôb, 1 osoba (spustí sa záznamník), 2 osoby (automaticky zruší, žiaden signál), 5 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba(viackrát som to avizovala v správach), 2 osoby

 

Pomoc inej – odbornej pomoci

2 osoby

 

Problém v komunikácii (zlý sluch, nerozumie)

2 osoby

 

 

V Bratislave, 31.05.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (apríl 2015)

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac apríl 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol iba v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú , či nepoznajú osobu, kt. žije osamelo a padlo by jej vhod, keby sme ju kontaktovali.

Keďže začína pekné, jarné počasie, väčšina opýtaných, s ktorými sa mi podarilo skontaktovať sa chystá na záhradu., a tak bude počet oslovených v nasledujúcich mesiacoch ubúdať. Viacerí z respondentov si podali návrh na kúpeľnú liečbu, čo len potvrdzuje fakt, že počet ľudí, s ktorými sa mi podarí nadviazať opätovný telefonický kontakt bude ubúdať.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s návštevou
Sociálnej poisťovne za účelom potvrdenia o majetkových pomeroch a jeho predložením ÚPSVaR za účelom priznania/odobrania ZŤP:

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to neznelo, že nechcem, ale nemôžem.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

 2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

 3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad , denné centrá

 4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_

Nedovolala som sa

30 osôb. 1(HALALI), 1(SPUSTÍ SA ZÁZNAMNÍK), 1(AUTOMATICKY ZRUŠÍ, ŽIADEN SIGNÁL)

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 psoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 osoba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

 

V Bratislave, 30.04.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (marec 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková
správa z realizácie projektu

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (reagovali veľmi pozitívne, tešili sa z opätovných telefonátov, že som na nich nezabudla).

Niektorých z oslovených občanov ma informovali o tom, že nedostali do svojich schránok hlasovacie lístky, ale ani Hlas nového mesta.

Je viac než dôležité, aby sociálne oddelenie malo informácie o projekte ako i osobe, ktorá tento projekt realizuje. Dôvodom je skutočnosť, že pri preverení – potvrdení mojej identity mi seniori uviedli, že zavolali na úrad, a okrem pani Vojtechovej nik nevie nič o projekte, ani o mojej osobe. Dochádza tak k pretrhnutiu kontaktu a utvrdeniu nedôvery seniorov. Požiadali ma, aby som im viac nevolala, lebo klamem, a na úrade nik o mne nič nevie.

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne.

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

 2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

 3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad (napr. o veľkonočnej akcii som sa dozvedela iba náhodou vďaka jednej z oslovených respondentiek)

 4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správe alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

15 osôb

 

Obvinenie z toho, že som podvodníčka

1 osoba

 

Zriadenie výmennej burzy za podpory a spoluúčasti denných centier (medzi členmi i nečlenmi centra)

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 ososba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

Zlý zdravotný stav

2 ososby

 

Návrh na umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 ososby, 1 ososba (URGUJE KRÁSNU HÔRKU)

Riešenie situácie na Ul. Kukučínova – bezdomovci

1 ososba

 

Zavedenie služby pre seniorov, ktorí prídu z nemocnice

2 ososby

 

Zriadenie zastávky pred budovou SIS

1 ososba

 

Problémy s výberom v sociálnej výdajni (objednaných málo potravín)

1 ososba

 

Nedostali Hlas nového mesta

2 ososby

 

Hlasovacie lístky nedostali na Ul.:

3 ososby

 

Nespokojnosť s bytovou správou

2 osoby

 

Problémy so susedmi – neustále rušenie jej súkromia, nočného pokoja atď.

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 osoby

 

Malo by dôjsť k presťahovaniu sa do iného kraja (Banská Bystrica)

1 ososba

 

Nepatrí do časti BA -Nové Mesto

1 ososba

 

V Bratislave, 31.03.2015

zdroj: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi

Priemerne (0 Hlasy)


Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (február2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Február 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac február 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (veľmi pozitívne reagovali, že som sa im opätovne ozvala, i keď nič nepotrebujú,) u nových členov to bolo iné. Musím uviesť, že i vďaka Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia bol tento mesiaca mimoriadne bohatý hlavne na nových členov, kt. spadajú do kategórie osamelých občanov, čo ma mimoriadne potešilo. Týchto seniorov som snažila najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Na moje prekvapenie, všetci veľmi ochotne spolupracovali, viacerí z nich uviedli ,že o danom projekte už počuli od známych, kt. sme oslovili alebo sa o ňom dočítali v mesačníku „Hlas Nového mesta."

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, kde a kedy sa nim môžem stretnúť, v ktorej kancelárii na miestnom úrade sedím, kde ma môžu nájsť.

Dozvedela som sa však i to, že viacerí z nich majú zaujímavé koníčky (drotárstvo, maliarstvo, šperkárstvo, paličkovanie).

 

Doporučujem:

 1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s Ing. Vojtechovou

 2. doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi).

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

21 osôb

 

Osobný kontakt

19 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach)

 

Umiestnený v zariadení pre seniorov - už som to avizovala!

1 osoba

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 osoby

 

Zavedenie služby pre seniorov, kt. prídu z nemocnice

1 osoba

 

Možnosť zdravotných náramkov

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Pomoc s nákupmi pre seniorov

1 osoba

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba

3 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba (stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Sprievod do denného centra

1 osoba

 

Pomoc so sprievodom pri napadaní snehu

1 osoba

 

Sprievod na lekárske vyšetrenie v rámci opatrovateľskej služby

1 osoba

 

Prišitie gombíkov a zošitie gumiek

1 osoba

 

Sociálny taxík

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 ososby

 

Sťažnosť na prístup majiteľov psov

1 osoba

 

Nedostáva „Hlas Nového mesta"

1 ososba

 

Darovanie oblečenia a upratanie 1x do roka

1 ososba

 

Málo lavičiek v blízkosti Ul. Račianska 61

1 osoba

 

Pomoc s prenosom obrazov na výstavu

1 osoba

 

 

Obstrihanie stromov pred domom

1 ososba

Upratanie buriny za plotom na Kuchajde

1 ososba

 

Vyčistenie garáži od buriny na Ul. Čsl. Parašutistov

1 ososba

 

Supervízia pre realizátora projektu

1 ososba

 

V Bratislave, 28.02.2015

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z našich povinností, bolo našou úlohou podať si opätovný návrh na schválenie pre občanov MČ NM- BA známeho a v roku 2014 už rozbehnutého projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí". Napriek tomu, že som ešte začiatkom januára 2015 nevedela, či náš projekt dostane zelenú, nevzdala som to a začala s telefonátmi už po Troch kráľoch. Reagovala som tak nielen na potreby starších občanov v tejto mestskej časti, ktorí sa so stratou mobility alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie, ale predovšetkým, plnila som sľub, ktorý som mnohým z nich dala ešte v predošlom roku. Znel prosto: „ozvem sa Vám v novom roku, zatiaľ Vám želám všetko dobré, pevné zdravie ….a „teším sa na „opätovný príjem" v roku nasledujúcom."

Napriek tomu, že mi bolo zo strany sociálneho oddelenia prisľúbený aktualizovaný zoznam, nestalo sa tak, preto som bola nútená oddelenie sociálnych vecí navštíviť osobne. Po jeho osobnom i mailovom zaslaní Ing. Vojtechovou som sa snažila čo najskôr prejsť si databázu nových členov. Zistila som, že do nej naozaj pribudli noví osamelí občania, avšak i to, že viacerí z neho bez uvedenia dôvodu vypadli. Bola som tak nútená siahnuť po starom - porovnávať a dopĺňať. Pri viacerých menách chýbali telefonické kontakty (čo som už viackrát v správach uviedla), zoznam obsahoval i hostí osamelých občanov. Je to potrebné? Zoznam sa vyhotovuje iba na základe účasti na štedrovečernej večere?

 

Záver:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú, u nových členov to bolo iné. Snažila som sa ich čo najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom tohto projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Spočiatku boli nedôverčiví, avšak po vysvetlení situácie (žiaden podomový predaj...) sa ľadovec nedôvery roztopil a mnohí z opýtaných ocenili našu iniciatívu, náš záujem o nich, ako aj myšlienku celého projektu. Čo ma viac než potešilo, z množstva doposiaľ kontaktovaných občanov malo vysoké percento z nich primerane zabezpečené potreby, zdravotnú starostlivosť a opateru, či už zo strany príbuzných, priateľov alebo niekoho iného. Prekvapila ma i skutočnosť, že väčšina opýtaných žije napriek vysokému veku aktívnym spoločenským životom, zapájajú sa do činností v rôznych organizáciách, navštevujú krúžky, cvičia, chodia na prechádzky a zaujímajú sa o dianie v meste, spoločnosti aj vo svete. Každý z opýtaných praje projektu veľa úspechov.

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, sťažujú sa na vedenie denného centra pre seniorov - žiadajú zmenu vo vedení denného centra „Domovinka". Väčšina z opýtaných by uvítala osobný kontakt, pýtali sa, či a kedy môžu za mnou prísť osobne, kde ma môžu na miestnom úrade nájsť. Počiatočný rozhovor sa v nejednom prípade natiahol na hodinu, pričom som dostala i recepty na dolky či pirôžky. To ma naplnilo radosťou a upevnilo vo mne pocit, že projekt má zmysel.

 

Doporučujem:

 1. doplnenie a aktualizácia údajov v zozname – vzájomné prepojenie útvarov na MČ NM - BA

 2. chýbajú mi informácie - možnosť zasielania aktuálnych informácií, služieb, noviniek z MČ NM - BA

 3. doriešenie môjho pôsobenia na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi)

 

(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

16 osôb

Predlženie činnosti Denného centra na Jeséniovej ul.

1 osoba

 

Nespokojnosť s vedúcou Denného centra Domovinka

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach),

1 osoba

 

Denné rozhovory

4 osoby

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba(uvádza, že opatrovateľka je nepravidelná - nespoľahlivá)

1 osoba(vybavuje vnuk),

2 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba(stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Upratovanie

2 osoby

 

Zavedenie služby pre doma ležiacich alebo tých, kt. sa vrátili z nemocnice

1 osoba

 

V Bratislave, 31.01.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Prevencia sociálnej izolácie 2 ppt prezentacia 12.2.2015

Prevencia sociálnej izolácie 2

Autor/ka: Gabriela Vojtechová, Marta Hrebíčková, Realizátorka: Ewa Tomková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať a na telefonovanie. Projekt má ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Podiel obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo veku 65 rokov a starších na celkovom počte obyvateľov tejto mestskej časti predstavoval v r. 2011 podľa sčítania obyvateľov 19,2 %, pričom sa predpokladá jeho zvýšenie. Predpokladá sa aj zvyšovanie potreby sociálnych služieb, a to najmä terénnych sociálnych služieb, vzhľadom na to, že prioritou sociálnej politky je podpora života seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Potreba cenovodostupných sociálnych službách pre seniorov vysoko prevyšuje ponuku týchto sociálnych služieb. Špecifické problémy pritom prežívajú osamelí seniori vo vyšších vekových kategóriách, z ktorých väčšina má obmedzené možnosti pohybu zo zdravotných dôvodov.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Podstatou projektu je služba, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života seniorov,

- vo forme poradenstva / primárne v počiatočnej fáze telefonický kontakt, následne podľa požiadaviek klientov osobný kontakt s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi).

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľky projektu:

Ing. Marta Hrebíčková, PhD., ekonómka, členka Rady seniorov Bratislavy za MČ Bratislava - Nové Mesto

Bc. Eva Bernard, sociálna pracovníčka

Mgr. Zdena Skokňová, novinárka, autorka a realizátorka projektov pre seniorov

Odborné vedenie projektu: Ing. Gabriela Vojtechová, poverená vedením oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Projektové koordinátorky: Ing. Marta Hrebíčková, PhD., Mgr. Zdena Skokňová

Realizátorka projektu: Mgr. Ewa Tomková, sociálna pracovníčka,

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia

Pravidelné telefonické kontakty – vlastná realizácia zadania

Vedenie evidencie telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru

Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu

Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov

Vyhodnocovanie realizácie projektu, podnety na rozšírenie a skvaltinenie sociálnych služieb

štvrťročne informovanie verejnosti a propagácia

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, rozšíriť kapacity na realizáciu sociálnych služieb žiadaných seniormi.

Projekt je založený na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti, ochrany ich sebaúcty a zvýšenia kvality života seniorov. Zámer zapojiť do projektu po pilotnej fáze aj dobrovoľníkov sa opiera o hľadanie rezervy v ľudských zdrojov a o ich zapojenie do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi.

Súčasťou prvej fázy kontaktov budú aj nezáväzné rozhovory „ len tak" pre potešenie, pre redukciu pocitu opustenosti, deficitu opory v inom človeku, navodenie pocitu nádeje, samozrejme s následnou realizáciou a realizáciou potvrdenia nádeje - pozitívnou realitou.

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Osamelí starší ľudia žijúci v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovými ľuďmi, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.

 

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním potrieb sociálnych služieb pre osamelých seniorov a iniciovaním ich rozšírenia:

 • bezprostredný kontakt a mapovanie potrieb klientov v spolupráci a v konzultácii s oddelenim sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava,

 • vytvorenie mapy aktuálnych potrieb a ďalších požiadaviek seniorov, ktoré by sa mohli stať podkladom pre ďalšie rozpracovanie projektu v ďalšom kole participatívneho rozpočtu,

 • priebežné vytváranie tímu dobrovoľníkov vrátane študentov, ktorí by občanom chodili pomáhať a zároveň si mohli uskutočniť oficiálne prax (prostredníctvom komunikácie s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, eventuálne s humanitnými odbormi na Univerzite Komenského v Bratislave).

Dlhodobosť aktivít zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností).

Inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba).

V ďalšej fáze projektu sa predpokladá aj spolupráca s oddelením sociálnych služieb pri vzniku a zabezpečovaní sociálno – prepravnej služby tzv. „ Sociálny taxík „, ktorý by sa realizoval prostredníctvom jedného viacmiestneho vozidla, špeciálne upraveného aj pre imobilného klienta. Služba by umožňovala osamelým klientom so zdravotným postihnutím návštevu zdravotníckeho zariadenia, kultúrnych podujatí a celkovo styk s verejnosťou. 

Sú tiež signály o potrebe pomoci starším ľuďom, ktorí boli prepustení z nemocničného zariadenia do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorých by kontaktovali a požiadali ich o nevyhnutnú pomoc.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2015

Personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu a odvody zamestnávateľa)

6 eur/hod, 40 hodín mesačne, 12 mesiacov

2880 eur

Výdavky na telefonovanie

360 eur

Kancelárske potreby

40 eur

Spolu

3280 eur


 


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last