Preskoč na obsah
Späť

práva z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (august 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac august 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov i administratívy. Podarilo sa mi osloviť i zopár nových klientov, z rozhovorov však vysvitlo, že sú samostatní, sebestační a pomoc nepotrebujú. Oceňujú však, že sme sa im ozvali. Čo ma nepríjemne zarazilo bola reakcia jednej stálej klietky, ktorá ma vyhlásila pre opakovanosť – pravidelnosť telefonátov jej osobe za dementnú a otravnú. Pritom stačilo len uviesť, že o opakovaný telefonát už nemá záujem. Z oslovených klientov sa opätovne viacero pýtalo na osobný kontakt, v tomto prípade som im mohla podať priaznivú informáciu, t.j., že od septembra 2015 po konzultácii s pracovníčkou soc. oddelenia Ing. Vojtechovou bude možnosť navštíviť klientov priamo v ich domácnosti. Nepôjde však o celoplošné návštevy, keďže to nie je cieľom projektu, iba o niektorých – najviac sa dožadujúcich klientov.

Počet oslovených mierne vzrástol, dôvodom boli ich návraty z kúpeľov, dovolenky... U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu, čo považujeme za pozitívum.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie a možnosť navštíviť ma priamo na miestnom úrade.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname,

  2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach,

  3. „zámerná?" nespolupráca a neinformovanosť ostatných útvarov soc. oddelenia

  4. doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu,

  5. zapracovať uvedený projekt ako trvalú súčasť práce zamestnancov na príslušnom útvare soc. oddelenia (koniec projektu v roku 2015) a uchádzať sa u seniorov s jeho inováciou- vyšším levelom

 

 

 

 

Záver:_

Nedovolala som sa

47 osôb

 

V Bratislave, 28.08.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last