Preskoč na obsah
Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac apríl 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli zmerané na stálych klientov, keďže o dnešného dňa nedisponujeme novou databázou klientov.

Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka (dotazník bol zaslaný na pripomienkovanie kancelárii pre participáciu).

Za negatívum opakovanie považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca. Vyplývajúc z viacerých telefonátov sociálne oddelenie neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu – komunikáciu, výnimku tvorí podľa ich slov  nimi nie je až taká. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu.

V uvedenom mesiaci bol na kanceláriu pre participáciu zasielaný dotazník smerujúci k seniorom s cieľom zistiť ich záujem o dobrovoľníka. Vyplynulo to ak jedna z úloh nášho projektu. Viacerí seniori sa pýtajú, v akej rovine je. Môžem uviesť len, že je to v štádiu pripomienkovania, čo vnímajú ako ďalšiu byrokraciu.

Opakovane avizujem, že do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Na záver uvádzam, že opatrovateľskému úseku MČ BA – NM bude v zmysle vzájomnej dohody s vedúcou oddelenia p. Bachmanovou zaslaný zoznam seniorov, ktorým nie je možné sa dlhodobo dovolať s cieľom zistiť, či nie sú napr. umiestnení v ZSS a pod.

Záver:

  1. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

  2. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

  3. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

  4. pripomienkovanie a uverejnenie dotazníka o možnom dobrovoľníkovi v médiách

 

V Bratislave, 30.04.2016

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last