Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: December 2015

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: December 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac december 2015:

Mesiac december sa niesol v znamení Vianoc, vianočných sviatkov, preto sa i rozhovory viac-menej niesli v v tomto duchu. Zaujímalo ma, či, kde a ako budú osamelé ľudia tráviť tieto najkrajšie sviatky roka. Kým u sebestačných a vyrovnaných ľudí to bol mesiac ako iné, u ľudí, ktorí je motorika a mobilita slabšia, bola ich nálada melancholickejšia, boli smutnejší, neraz plačliví. Väčšina opýtaných by: 1) rada niekam išla, avšak zdravotné problémy im to nedovolia, 2) si na samotu už tak zvykli, že im väčšia spoločnosť už nevyhovuje. Práve v tom druhom prípade som sa snažila i keď len telefonicky u dotyčných zmeniť ich postoj, čo sa mi v niektorých prípadoch i podarilo.

Cieľovou skupinou projektu sú seniori, preto snažím sa ich potreby plniť pokiaľ je nám to umožnené a trpezlivo načúvame ich problémom. Nedalo mi preto, aby som v rozhovoroch opätovne nespomenula projekt OSKAR (počítačová gramotnosť seniorovo a využitie tabletu v domácnosti). Milo ma prekvapilo, že o tento projekt majú seniori záujem a očakávajú, že ho bude viesť podobne zmýšľajúca osoba s rovnakým sociálnym cítením ako projekt prevencie starších osamelých ľudí pravidelnými telef. kontaktmi. V tomto mesiaci išlo skôr o periodické kontakty, nakoľko nedisponujem novou databázou.

Tento mesiac som sa intenzívnejšie zamerala na služby v individuálnych prípadoch. U vybraných prípadov išlo o osobné riešenie:

  1. otázky bývania

  2. doriešenia reklamácie služby internet u spoločnosti Slovak Telekom , a.s.

  3. vybavenie účasti na štedrej večeri (tieto osoby sa jej nezúčastnili raz, neboli oslovené)

 

Záver:

  1. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

  2. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

  3. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 

V Bratislave, 22.12.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last