Preskoč na obsah
Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z našich povinností, bolo našou úlohou podať si opätovný návrh na schválenie pre občanov MČ NM- BA známeho a v roku 2014 už rozbehnutého projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí". Napriek tomu, že som ešte začiatkom januára 2015 nevedela, či náš projekt dostane zelenú, nevzdala som to a začala s telefonátmi už po Troch kráľoch. Reagovala som tak nielen na potreby starších občanov v tejto mestskej časti, ktorí sa so stratou mobility alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie, ale predovšetkým, plnila som sľub, ktorý som mnohým z nich dala ešte v predošlom roku. Znel prosto: „ozvem sa Vám v novom roku, zatiaľ Vám želám všetko dobré, pevné zdravie ….a „teším sa na „opätovný príjem" v roku nasledujúcom."

Napriek tomu, že mi bolo zo strany sociálneho oddelenia prisľúbený aktualizovaný zoznam, nestalo sa tak, preto som bola nútená oddelenie sociálnych vecí navštíviť osobne. Po jeho osobnom i mailovom zaslaní Ing. Vojtechovou som sa snažila čo najskôr prejsť si databázu nových členov. Zistila som, že do nej naozaj pribudli noví osamelí občania, avšak i to, že viacerí z neho bez uvedenia dôvodu vypadli. Bola som tak nútená siahnuť po starom - porovnávať a dopĺňať. Pri viacerých menách chýbali telefonické kontakty (čo som už viackrát v správach uviedla), zoznam obsahoval i hostí osamelých občanov. Je to potrebné? Zoznam sa vyhotovuje iba na základe účasti na štedrovečernej večere?

 

Záver:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú, u nových členov to bolo iné. Snažila som sa ich čo najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom tohto projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Spočiatku boli nedôverčiví, avšak po vysvetlení situácie (žiaden podomový predaj...) sa ľadovec nedôvery roztopil a mnohí z opýtaných ocenili našu iniciatívu, náš záujem o nich, ako aj myšlienku celého projektu. Čo ma viac než potešilo, z množstva doposiaľ kontaktovaných občanov malo vysoké percento z nich primerane zabezpečené potreby, zdravotnú starostlivosť a opateru, či už zo strany príbuzných, priateľov alebo niekoho iného. Prekvapila ma i skutočnosť, že väčšina opýtaných žije napriek vysokému veku aktívnym spoločenským životom, zapájajú sa do činností v rôznych organizáciách, navštevujú krúžky, cvičia, chodia na prechádzky a zaujímajú sa o dianie v meste, spoločnosti aj vo svete. Každý z opýtaných praje projektu veľa úspechov.

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, sťažujú sa na vedenie denného centra pre seniorov - žiadajú zmenu vo vedení denného centra „Domovinka". Väčšina z opýtaných by uvítala osobný kontakt, pýtali sa, či a kedy môžu za mnou prísť osobne, kde ma môžu na miestnom úrade nájsť. Počiatočný rozhovor sa v nejednom prípade natiahol na hodinu, pričom som dostala i recepty na dolky či pirôžky. To ma naplnilo radosťou a upevnilo vo mne pocit, že projekt má zmysel.

 

Doporučujem:

  1. doplnenie a aktualizácia údajov v zozname – vzájomné prepojenie útvarov na MČ NM - BA

  2. chýbajú mi informácie - možnosť zasielania aktuálnych informácií, služieb, noviniek z MČ NM - BA

  3. doriešenie môjho pôsobenia na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi)

 

(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

16 osôb

Predlženie činnosti Denného centra na Jeséniovej ul.

1 osoba

 

Nespokojnosť s vedúcou Denného centra Domovinka

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach),

1 osoba

 

Denné rozhovory

4 osoby

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba(uvádza, že opatrovateľka je nepravidelná - nespoľahlivá)

1 osoba(vybavuje vnuk),

2 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba(stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Upratovanie

2 osoby

 

Zavedenie služby pre doma ležiacich alebo tých, kt. sa vrátili z nemocnice

1 osoba

 

V Bratislave, 31.01.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last