Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2016

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Január 2016

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac január 2016:

Mesiac január sa niesol v znamení sviatku Troch kráľov a nostalgie za Vianocami, čo sa zobrazilo i na počte oslovených respondentov, kedy väčšina z nich nedvíhala telefonáty.

U respondentov, ktorým som sa dovolila panovala radosť z toho, že neprišiel koniec sveta, že na nich myslím, a opäť som sa im ozvala. Kedže projekt beží už druhý rok, dovolím si tvrdiť, že ide o pevnejšie puto medzi respondentmi a realizátorom projektu, čo je dôvod, prečo osloveným klientom nestačia otázky," ako budete dnes tráviť svoj čas, máte pri sebe niekoho, ale naopak, čoraz viac sa začínajú pýtať na situáciu u mňa doma, čo sa deje nové na miestnom úrade, kde teraz pracuje bývalá zamestnankyňa p. Ing. Vojtechová, prečo už spolupráca zo soc. oddelenia s nimi nie je až taká intenzívna, a pod."

V telefonátoch sa začínajú množiť i prípady, kedy problém, ktorý požaduje klient vyriešiť nie je sociálneho rázu.

I tento mesiac som sa intenzívnejšie zamerala na služby v individuálnych prípadoch. U vybraných prípadov išlo o osobné riešenie:

  1. otázky bývania

  2. doriešenia reklamácie služby internet u spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

  3. prípad domáceho násilia zo strany syna

´Projekt ale poškodzujú samotní zamestnanci MÚ. Títo nie sú informovaní o externých zamestnancoch úradu). Nie prvýkrát sa mi stalo, že som bola dohodnutá s klientom na stretnutí na MÚ a keď tam prišiel, stroho ho odbili so slovami, že taký človek na úrade nepracuje!! Žiadam doriešiť v čom najkratšom možnom čase!

Záver:

  1. informovanie zamestnancov MÚ o zamestnancoch, vykonávajúcich prácu na dohodu

  2. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

  3. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

  4. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...)

 

V Bratislave, 29.01.2016

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last