Preskoč na obsah
Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli v prevažnej miere veselé, ľudia sa tešili, že sa umúdrilo počasie, mali radosť, mnohí z nich sa tešili, že začnú navštevovať voje záhradky.

Na otázku, či boli hlasovať za projekt, aby mohol pokračovať aj v tomto roku viacerí odpovedali, že hlasovacie lístky neobdržali. Neboli v schránke, niektoré si všimli že vsunuté medzi reklamné letáky. Ak si aj našli čas, popis na hlasovacích lístkoch bol zdĺhavý, nemali chuť to čítať. Keďže však ide o klientov – seniorov, priznali sa i k tomu, že väčšina z nich ho očakával v hlase Nového Mesta, že ich na to upozorní opatrovateľka ale, že bude i dlhší termín na odovzdanie hlasu.

Pri oznámení výsledku, že sa projekt sa umiestnil z 11 projektov na 3. mieste prejavili nefalšovanú radosť. Radosť z toho, že ma budú opäť počuť, že na nich mesto nezabudlo. Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka.

To nás len utvrdilo v tom, že ideme správnym smerom a v najbližších dňoch budeme náš návrh dotazníka adresovať kancelárii pre participáciu. Ďalšie kroky budú závisieť od nej.

Za negatívum považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca, nevedia, kto ju nahradil, prečo nástupkyňa (kto to vlastne je a kde sedí....) neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán, nemá záujem, je veľmi vecná a málo empatíva, spolupráca zo soc. oddelenia s nimi nie je až taká intenzívna, a pod."

Naďalej trvám na tom, že projektu v určitej miere škodia i samotní zamestnanci MÚ. Títo nie sú informovaní o externých zamestnancoch úradu. Nie prvýkrát sa mi stalo, že som bola dohodnutá s klientom na stretnutí na MÚ a keď tam prišiel, stroho ho odbili so slovami, že taký človek na úrade nepracuje!! Žiadam doriešiť v čom najkratšom možnom čase! Taktiež nie je doriešená do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Záver:

  1. informovanie zamestnancov MÚ o zamestnancoch, vykonávajúcich prácu na dohodu

  2. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

  3. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

  4. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 

V Bratislave, 31.03.2016

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last