Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (apríl 2015)

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac apríl 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol iba v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú , či nepoznajú osobu, kt. žije osamelo a padlo by jej vhod, keby sme ju kontaktovali.

Keďže začína pekné, jarné počasie, väčšina opýtaných, s ktorými sa mi podarilo skontaktovať sa chystá na záhradu., a tak bude počet oslovených v nasledujúcich mesiacoch ubúdať. Viacerí z respondentov si podali návrh na kúpeľnú liečbu, čo len potvrdzuje fakt, že počet ľudí, s ktorými sa mi podarí nadviazať opätovný telefonický kontakt bude ubúdať.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s návštevou
Sociálnej poisťovne za účelom potvrdenia o majetkových pomeroch a jeho predložením ÚPSVaR za účelom priznania/odobrania ZŤP:

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to neznelo, že nechcem, ale nemôžem.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

  2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

  3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad , denné centrá

  4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_

Nedovolala som sa

30 osôb. 1(HALALI), 1(SPUSTÍ SA ZÁZNAMNÍK), 1(AUTOMATICKY ZRUŠÍ, ŽIADEN SIGNÁL)

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 psoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 osoba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

 

V Bratislave, 30.04.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last