Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (február2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Február 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac február 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (veľmi pozitívne reagovali, že som sa im opätovne ozvala, i keď nič nepotrebujú,) u nových členov to bolo iné. Musím uviesť, že i vďaka Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia bol tento mesiaca mimoriadne bohatý hlavne na nových členov, kt. spadajú do kategórie osamelých občanov, čo ma mimoriadne potešilo. Týchto seniorov som snažila najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Na moje prekvapenie, všetci veľmi ochotne spolupracovali, viacerí z nich uviedli ,že o danom projekte už počuli od známych, kt. sme oslovili alebo sa o ňom dočítali v mesačníku „Hlas Nového mesta."

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, kde a kedy sa nim môžem stretnúť, v ktorej kancelárii na miestnom úrade sedím, kde ma môžu nájsť.

Dozvedela som sa však i to, že viacerí z nich majú zaujímavé koníčky (drotárstvo, maliarstvo, šperkárstvo, paličkovanie).

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s Ing. Vojtechovou

  2. doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi).

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

21 osôb

 

Osobný kontakt

19 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach)

 

Umiestnený v zariadení pre seniorov - už som to avizovala!

1 osoba

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 osoby

 

Zavedenie služby pre seniorov, kt. prídu z nemocnice

1 osoba

 

Možnosť zdravotných náramkov

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Pomoc s nákupmi pre seniorov

1 osoba

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba

3 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba (stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Sprievod do denného centra

1 osoba

 

Pomoc so sprievodom pri napadaní snehu

1 osoba

 

Sprievod na lekárske vyšetrenie v rámci opatrovateľskej služby

1 osoba

 

Prišitie gombíkov a zošitie gumiek

1 osoba

 

Sociálny taxík

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 ososby

 

Sťažnosť na prístup majiteľov psov

1 osoba

 

Nedostáva „Hlas Nového mesta"

1 ososba

 

Darovanie oblečenia a upratanie 1x do roka

1 ososba

 

Málo lavičiek v blízkosti Ul. Račianska 61

1 osoba

 

Pomoc s prenosom obrazov na výstavu

1 osoba

 

 

Obstrihanie stromov pred domom

1 ososba

Upratanie buriny za plotom na Kuchajde

1 ososba

 

Vyčistenie garáži od buriny na Ul. Čsl. Parašutistov

1 ososba

 

Supervízia pre realizátora projektu

1 ososba

 

V Bratislave, 28.02.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last