Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (jún 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac jún 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol ako v znamení ako opakovaných telefonátov, tak i veľkej administratívy. Jej dôvodom bola poslankyňa miestneho zastupiteľstva Ing. Katarína Šebejová, ktorá nás oslovila s návrhom využiť na doplnenie nášho zoznamu osamelých seniorov podpisové hárky na podporu kandidatúry poslancov. Uvedený zoznam nám síce zaslala, ale bez tel. kontaktu ako i informácie, či ide o osamelého seniora. Tel. kontakty tak musím zisťovať sama. I tak jej však patrí veľká vďaka.

Počet oslovených mierne klesol, hlavným dôvodom sú samotné aktivity seniorov: kúpeľná liečba, práca na záhradke, operácia, ale i dovolenka v zahraničí.

U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu.

U nových potenciálnych klientov som s potešením zistila, že sú samostatní, nič nepotrebujú. Majú informácie o projekte i mojej osobe, no uvítali by, keby telef. číslo bolo zverejnené ako v tlači, tak na internete, či webovej stránke spoločne s fotografiou.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s opakovanou nespokojnosťou: výrub stromov, kosenie trávnika (Ul. Mikovíniho, Tylová) či neaktuálnosťou mesačníka „Hlas Nového mesta", návšteva soc. oddelenia (opatrovateľská služba) atď. Zoznam pripomienok a potrieb je uvedený v závere správy.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie, čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to na oboch stranách nezanechalo pri opakovanom telefonáte značnú ranu a neohrozilo ďalšiu spoluprácu.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname

  2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo

  3. Doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu

 

 

Záver:_

Nedovolala som sa

40 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba(viackrát som to avizovala v správach), 1 osoba

 

Umiestnenie do ZSS

1 osoba

 

Podanie žiadosti o vybavenie soc. taxíka

1 osoba

 

Podanie žiadosti na opatrovateľskú službu - donáška obedov

2 osoby

 

Podanie žiadosti na lekárske vyšetrenie

2 osoby

 

Organizácia burzy pre seniorov - urgencia

1 osoba

 

Zvýšenie počtu funkčných hodín s teplomerom na území BA- Nové Mesto

1 osoba – navrhuje okolie POLUS-u

 

Upozornenie na okrádanie seniorov organizovanou skupinou dôchodcov

1 osoba – odporúča upozorniť na nich v masovokomunikačných prostriedkoch

 

V Bratislave, 30.06.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last