Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (júl 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac júl 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol rovnako ako predchádzajúci viac - menej v znamení ako opakovaných telefonátov, tak i  administratívy.

Počet oslovených mierne klesol, hlavným dôvodom sú samotné aktivity seniorov: kúpeľná liečba, práca na záhradke, operácia, ale i dovolenka v zahraničí.

U väčšiny stálych respondentov nedošlo k výraznej zmene, ide skôr o prevenciu.

Tento mesiac bol však iný v tom, že sa mi ozvali noví – potenciálni klienti, a to na základe oznamu uverejneného v mesačníku „Hlas Nového mesta." Ich reakcie a otázky ma milo prekvapili, prekvapenie bolo i na ich strane. Svorne sme sa zhodli na tom, že telefonicky kontakt je výborná vec, avšak v dnešnej dobe už nepostačuje a väčšina z nich, keďže ide o staršiu generáciu by uvítala i osobný kontakt.

Opakovane zaznela potreba burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie, čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo sa mi po rozhovore s Ing. Vojtechovou (zamestnankyňou sociálneho oddelenia) konečne podarilo doriešiť k zdarnému koncu. Osobné návštevy budú možné a chcela by som ich spoločne s koordinátorkou projektu Mgr. Martou Hrebíčkovou začať realizovať už v septembri 2015.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname

  2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach

  3. Doriešiť moje pôsobenie na úrade napr. formou zriadenia alebo prenájmu kancelárie na konkrétne s opakujúci deň i hodinu

 

V Bratislave, 20.07.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last