Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (máj 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

 

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac máj 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol iba v znamení ako opakovaných telefonátov, , tak i nových kontaktov.

Moje odhady, ktoré som uviedla v predchádzajúcej správe, t.j. že počet oslovených v nasledujúcich mesiacoch ubúdať sa potvrdili.

U stálych respondentov išlo o prevenciu ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú , či nepoznajú osobu, kt. žije osamelo a padlo by jej vhod, keby sme ju kontaktovali.

U nových potenciálnych klientov som s potešením zistila, že sú samostatní, nič nepotrebujú. Prekvapil ich samotný telefonát.

Problémy tohto mesiaca súviseli predovšetkým s opakovanou nespokojnosťou: výrub stromov, kosenie trávnika (Ul. Mikovíniho, Tylová) či neaktuálnosťou mesačníka „Hlas Nového mesta".

Viacerí z oslovených vyslovili potrebu burzy seniorov, ktorú by zastrešovalo sociálne oddelenie!

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne. Vo viacerých prípadoch ma pozývajú k sebe, čo musím odmietnuť a vynaložiť veľké úsilie na to, aby to neznelo, že nechcem, ale nemôžem.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

  2. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správach alebo

  3. bola vymenovaná vedúca sociálneho oddelenia – dopad na náš projekt ako i moju osobu

 

Záver:_

Nedovolala som sa

4 osoby (spustí sa automatický záznamník), BUDINSKÝ, FOJTOVÁ (spustí sa záznamník), 20 osôb, 1 osoba (spustí sa záznamník), 2 osoby (automaticky zruší, žiaden signál), 5 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba(viackrát som to avizovala v správach), 2 osoby

 

Pomoc inej – odbornej pomoci

2 osoby

 

Problém v komunikácii (zlý sluch, nerozumie)

2 osoby

 

 

V Bratislave, 31.05.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last