Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (marec 2015)

Autor/ka: Ewa Tomková
správa z realizácie projektu

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. Tento mesiac sa niesol v znamení opakovaných telefonátov, kedy som oslovovala ľudí s cieľom prevencie - preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (reagovali veľmi pozitívne, tešili sa z opätovných telefonátov, že som na nich nezabudla).

Niektorých z oslovených občanov ma informovali o tom, že nedostali do svojich schránok hlasovacie lístky, ale ani Hlas nového mesta.

Je viac než dôležité, aby sociálne oddelenie malo informácie o projekte ako i osobe, ktorá tento projekt realizuje. Dôvodom je skutočnosť, že pri preverení – potvrdení mojej identity mi seniori uviedli, že zavolali na úrad, a okrem pani Vojtechovej nik nevie nič o projekte, ani o mojej osobe. Dochádza tak k pretrhnutiu kontaktu a utvrdeniu nedôvery seniorov. Požiadali ma, aby som im viac nevolala, lebo klamem, a na úrade nik o mne nič nevie.

Navrhujem doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade, nakoľko čoraz viac seniorov považuje telefonáty za neosobné a rady by sa porozprávali osobne.

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s vedúcou soc. oddelenia

  2. doriešiť spoluprácu s vedúcimi denných centier (zúčastnenie sa na aktivitách centier)

  3. informovanie o tom, aké aktivity pripravuje miestny úrad (napr. o veľkonočnej akcii som sa dozvedela iba náhodou vďaka jednej z oslovených respondentiek)

  4. chýba mi spätná väzba s úradom – nemám informácie o tom, ako sa naložilo s informáciami ktoré som uviedla v správe alebo telefonicky oznámila Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

15 osôb

 

Obvinenie z toho, že som podvodníčka

1 osoba

 

Zriadenie výmennej burzy za podpory a spoluúčasti denných centier (medzi členmi i nečlenmi centra)

2 osoby

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach), 1 ososba, 1 osoba (umýva sa iba v lavóre)

 

Zlý zdravotný stav

2 ososby

 

Návrh na umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 ososby, 1 ososba (URGUJE KRÁSNU HÔRKU)

Riešenie situácie na Ul. Kukučínova – bezdomovci

1 ososba

 

Zavedenie služby pre seniorov, ktorí prídu z nemocnice

2 ososby

 

Zriadenie zastávky pred budovou SIS

1 ososba

 

Problémy s výberom v sociálnej výdajni (objednaných málo potravín)

1 ososba

 

Nedostali Hlas nového mesta

2 ososby

 

Hlasovacie lístky nedostali na Ul.:

3 ososby

 

Nespokojnosť s bytovou správou

2 osoby

 

Problémy so susedmi – neustále rušenie jej súkromia, nočného pokoja atď.

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 osoby

 

Malo by dôjsť k presťahovaniu sa do iného kraja (Banská Bystrica)

1 ososba

 

Nepatrí do časti BA -Nové Mesto

1 ososba

 

V Bratislave, 31.03.2015

zdroj: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last