Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI APRÍLI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Propagovanie medzigeneračných stretnutí medzi seniormi Linky, poriadaných OZ Zrejme, a to dňa:

09. 04. v reštaurácii Blue Bear na Mýtnej 48,

30. 04. v kaviarni v budove YMCY na Karpatskej 2.

  1. Poskytovanie telefonického poradenstva pri riešení problémov seniorov (mimo kompetencie sociálnej pomoci poskytovanej MÚ, resp. ÚPSVaR, napr. pri riešení požiadavky na upratovanie ap.).

  2. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

  3. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta so zameraním na riešenie vzťahových problémov, vr. krízovej intervencie.

  4. Rozšírenie požiadavky na individuálnu terapiu u klienta so zameraním na riešenie traumy z umiestnenia do DS.

  5. Z počtu evidovaných klientov Linky Senior:

  • vyradenie dvoch klientov (jeden z dôvodu umiestnenia v DS, druhý z dôvodu neplatného telefónneho čísla),

  • priradenie jedného nového klienta (z jeho vlastnej iniciatívy).

 


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  • Diferencovane pristupovať k riešeniu ľudí s akútnou (prechodnou) sociálnou odkázanosťou. Súčasné postupy zohľadňujú požiadavky klientov s chronickými zdravotnými problémami, ale obyvateľov s akútnymi zdravotnými problémami - napr. pri pooperačných stavoch - ponechávajú v najnaliehavejšej situácii fakticky bez pomoci.


 


 

Bratislava, 30. 04. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last