Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI AUGUSTE BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Monitorovanie občanov, najmä s ročníkom narodenia 1928+, aktuálne častejšie z podnetu seniorov samotných.

 2. Informovanie seniorov o vzdelávacích a diskusných akciách:

 • v KC Ovručská 5,

 • v rámci Letnej univerzity v Primaciálnom paláci v dňoch 02., 07. a 08. 08. 2018,

 • pri 50. výročí invázie vojsk do Československa na Hrade dňa 21. 08. za účasti historikov z ČR a SR a zástupcu Úradu pamäti národa,

 • propagácia 5 - dňového pobytu v Chorvátsku v dňoch 17. - 22. 09. 2018 poriadanom MÚ BA 3.

K posledne uvedenej akcii potencionálni účastníci udávajú ako dôvod nezáujmu krátkosť

pobytu.

 1. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

 • formou podpornej terapie u klientky s chronickým ochorením,

 • riešenie vzťahových problémov u kardiologického pacienta, vr. bilancovania doterajšieho života, osobitne vyrovnávanie sa s minulosťou, s emočnými krivdami.

 1. Na žiadosť KC Ovručská 5 vypracovanie správy o výsledkoch psychologických intervencií u všetkých klientov (realizovaných v podmienkach KC), u ktorých bola individuálna terapia ukončená.

 2. Vypracovanie správy pre sociálnu komisiu (odoslanú predsedkyni poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD.) na riešenie zmeny doterajšieho dodávateľa stravy, ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ, vr. uvedenia konkrétneho návrhu pre verejné obstarávanie (špeciálne zariadenie Zdravíčko v miestnej časti BA3!!).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy v spolupráci so sociálnou komisiou na základe priamej spätnej väzby od odberateľov (pozri bod č. 5),

 2. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie evidovaných občanov!!


 


 

Bratislava, 31. 08. 2018

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last