Späť

S P R Á V A  k  dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2018

S P R Á V A  k  dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č.1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JÚLI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Pravidelné monitorovanie, najmä občanov s ročníkom narodenia 1928+. Z doterajšej praxe vyplýva, že aj v tých prípadoch, kedy schopnosť seniorov komunikovať v skupine (vr. rodinných stretnutí) - pre viaceré handicapy - je obmedzená, dyadická komunikácia v rámci Linky Senior sa javí často ako jediná „funkčná" forma komunikácie.

  2. Pokračovanie v informovaní seniorov o vzdelávacích akciách v KC Ovručská 5,  prednáškach Letnej univerzity pre seniorov konanej v Primaciálnom paláci od 31. 07. do 09. 08. 2018.

  3. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

  • formou sprevádzania u klienta s chronickým ochorením s dôrazom na emočné, nevedomé prežívanie,

  • riešením vzťahových problémov u kardiologického pacienta (prepojenie aktuálnych pocitov „poníženia" s implantovanými pocitmi strachu v detskom veku; psychosomatická súvislosť jednoznačne potvrdená kontrolným vyšetrením a následne redukciou farmakoterapie),

  • u klienta bilancujúceho svoj doterajší život fokus na konfrontáciu potreby sebarealizácie vs. sebaobetovania v plnej miere až vo veku neskorej staroby!!

  1. Evidovanie nespokojnosti so zavedením nového spôsobu platieb pre odberateľov stravy, zabezpečovanej MÚ (z priamej platby na bankový prevod).

  2. Na základe vyžiadania KC Ovručská 5 vypracovanie obsahového zamerania „Psychologického poradenstva v podmienkach Komunitného centra".


 


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Doriešenie úhrady stravy podľa individuálnych preferencií klientov.

  2. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie evidovaných občanov.


 

Bratislava, 31. 07. 2018


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last