Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JÚNI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Pravidelné monitorovanie, najmä u klientov s roč. narodenia 1928 +,  so zameraním na zhodnocovanie prítomnosti, nielen návraty do minulosti, narastajúcu dominanciu telesného ja.

  2. Personalizované informovanie o akciách KC Ovručská 5 (tj. podľa osobných preferencií).

  3. Pokračovanie v prieskume spokojnosti/nespokojnosti s aktuálne dovážanou stravou firmou Gutty z Gajár (opäť prípad nevyužívania ponúkanej stravy z dietologického dôvodu).

  4. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

  • formou sprevádzania u klienta s chronickým ochorením,

  • riešením vzťahových problémov u ďalšieho klienta (sekundárne poukázanie na dôležitosť riešenia bytovej otázky seniora ako nevyhnutnej podmienky jeho emancipácie, jeho psychickej slobody),

  • u klienta bilancujúceho doterajší život - zameranie na „odblokovanie" prúdu života, anticipáciu príp. závislosti od okolia.

  1. Pokus o telefonický kontakt - neúspešný (7x).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  • Doriešenie formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie pri zaraďovaní do evidencie.


 


 


 

Bratislava, 30. 06. 2018

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last