Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI MÁJI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Realizovanie pravidelného monitoringu, hlavne u seniorov vo vyššom veku.

  2. Špecifikácia klientov Linky Senior podľa záujmov, čo umožňuje lepšiu informovanosť na základe subjektívnych preferencií (napr. v KC na Ovručskej 5, o medzigeneračných stretnutiach, poriadaných OZ Zrejme ap.).

  3. Zisťovanie sp. väzby ku spokojnosti/nespokojnosti seniorov s aktuálne dovážanou stravou Firmou Gutty z Gajár, a to najmä tých, ktorí sú odkázaní na denný odber stravy (ak denný odber nerealizujú - susp. prim. dôvod je dietologický!).

  4. Zaznamenávanie sp. väzby z ďalších akcií, organizovaných MÚ (napr. ex post sp. väzba k organizácii vianočného posedenia v hoteli Devín: nižšia spokojnosť s kvalitou podávaného jedla, cit.:"..pôsobilo to, ako by sme mali čo najskôr vypadnúť..").

  5. Pokračovanie v individuálnej terapii s pacientom s chronickým ochorením.

  6. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta so zameraním na riešenie vzťahových problémov.

  7. Pokračovanie v „sprevádzaní" klienta bilancujúceho aktuálnu životnú fázu (vzťahové problémy, práca s telesným symptómom, konfrontácia s nižšou „výkonnosťou" ap.).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. V spolupráci so sociálnym odborom MÚ priebežne aktualizovať zoznam klientov Linky Senior, evidovaných v súlade s nariadeniami GDPR o ochrane osobných údajov platných od 25. 05. 2018.

  2. Na základe odporúčaní klientov rozšíriť funkciu Linky Senior na „telefonické DC", a tým zabezpečiť informovanosť i tých seniorov, ktorí zo zdravotných dôvodov DC nenavštevujú, čím sa ich sociálna izolácia prehlbuje!!!


 

Bratislava, 31. 05 2018


 


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last