Späť

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MES. OKTÓBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Motivovanie aktívnych seniorov pre účasť na medzigeneračnom festivale Old´s cool organizovaný občianskou iniciatívou ZREJME, a to v rámci projektu „Ponožky od babičky" a vo viacgeneračnej diskusii vo formáte speed datingu.

  2. Predloženie návrhu na cenu Senior roka udeľovanú primátorom pre pani PhDr. Gašparíkovú, DrSc., členku medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry na Stredisko kultúry MÚ do 30.10.2017.

  3. Pokračovanie v individuálnej psychoterapii u klientky, ktorá je motivovaná pre tento druh pomoci, a ktorá ju uprednostňuje pred telefonickou.

  4. Podieľanie sa na monitoringu na vianočnú výpomoc (podmienka: SD do 370,00 €).

V tejto súvislosti je cenná ponuka pani Marcely Smolkovej na krátkodobú asistenciu iným seniorom.

  1. Evidovanie výlučne negatívnej sp. väzby pre nekvalitu dodávanej stravy (najlacnejšie ingrediencie, lacné polievky, nekvalitné mäso, stereotypný jedálny lístok ap.).

  2. Vypracovanie návrhu na zmenu dodávateľa stravy pre poslankyňu Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., predsedníčku sociálnej komisie.


 


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Výmena informácií so zainteresovanými pracovníkmi sociálneho odboru kvôli nespokojnosti seniorov s kvalitou dovážanej stravy.

  2. Zabezpečenie funkcie asistenta pre klientov s chronickými problémami/ pacientov po operáciách.

  3. Výmena informácií so zainteresovanou poslankyňou, predsedníčkou sociálnej komisie.

 

 

Bratislava, 30. 10. 2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last