Späť

S P R Á VA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2017

S P R Á VA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MES. NOVEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Koordinovanie umelecky tvorivých seniorov prihlásených do Novomestských pokladov s organizátormi a vice versa.

 2. Usmernenie/asistencia potencionálnych žiadateľov o vianočnú (finančnú) výpomoc.

 3. Informovanie o potrebe podania žiadosti na vianočné posedenie (mnohí seniori okrem žiadosti svoju účasť podmieňujú obdržaním oficiálnej pozvánky zo strany MÚ).

 4. Propagovanie akcií KC , Ovručská 4 medzi seniormi bývajúcich v danej lokalite.

 5. Monitorovanie seniorov po postoperačných, resp. iných akútnych/chronických zdravotných komplikáciách.

 6. Sprostredkovávanie vzájomnej seniorskej výpomoci (ako alternatívy k oficiálnej pomoci – najmä pri požiadavke krátkodobej, akútnej pomoci pri pooperačných stavoch).

 7. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 8. Poskytovanie krízových intervencií formou individuálnej PT.

 9. Predloženie co správy o spokojnosti/nespokojnosti vybratej vzorky seniorov (a to najzraniteľnejšej skupiny osamelo žijúcich občanov) s dovážanou stravou od terajšieho dodávateľa, vypracovanú pre p. Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., poslankyňu MÚ.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vymedzenie kompetencií/vzájomnej spolupráce v sociálnej oblasti (napr. pri hodnotení kvality dodávanej stravy) so Sociálnou komisiou.

 2. Podpora vzájomnej seniorskej výpomoci ako alternatívy operatívnej pomoci, ktorú súčasná legislatíva nerieši.

 

Bratislava, 30. 11. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last