Preskoč na obsah
Späť

O spustení realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie

Autor/ka: Eva Dobiášová

V mestskej časti Bratislava- Nové Mesto sa úspešne rozbieha projekt „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí".

Je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta, podporený oddelením sociálnych služieb pod vedením Ing.Vojtechovej. Predkladatelia projektu – pani Marta Hrebičková, Eva Bernard a Zdena Skokňová reagovali na potreby starších občanov v tejto mestskej časti ktorí sa so stratou mobility, alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie. Sú to občania, ktorí celý svoj život pracovali, vytvárali hodnoty v našej spoločnosti a tak si plným právom zaslúžia, aby sme na nich nezabúdali, v ich ťažkej situácii a citlivo vnímali ich potreby.

 

Posledných niekoľko týždňov oslovovala pani Eva Dobiášová (na obrázku) postupne prostredníctvom telefonického rozhovoru starších občanov. Oboznamovala ich s náplňou a cieľom tohto projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby.

 

Z počiatku sme sa obávali nedôvery, či prípadného nezáujmu. Opak je pravdou. Reakcie opýtaných vysoko oceňujú túto iniciatívu , náš záujem o nich, ako aj myšlienku celého projektu. Je potešiteľné, že z množstva doposiaľ kontaktovaných občanov malo viac ako 95 percent primerane zabezpečené potreby, zdravotnú starostlivosť a opateru či už zo strany príbuzných, priateľov alebo profesionálov. Milo nás prekvapilo, aké vysoké percento opýtaných žije napriek vysokému veku aktívnym spoločenským životom, zapájajú sa do činností v rôznych organizáciách, navštevujú krúžky, cvičia , chodia na prechádzky a zaujímajú sa o dianie v meste , spoločnosti aj vo svete. Každý z opýtaných praje projektu veľa úspechov.

 

Cieľovou skupinou pre nás sú však občania, ktorí sú osamelí, alebo sa tak cítia. Najčastejšie problémy ktoré ich trápia sa týkajú ich podlomeného zdravia, právne otázky, formy a dostupnosť sociálnej pomoci. Často nám kladú aj otázky o možnostiach umiestnenia v zariadeniach pre seniorov v prípade úplnej odkázanosti na pomoc. Stretávame sa aj s tým, že z počiatku nás nechcú v rozhovore „zaťažovať svojimi trápeniami". Keď však pochopia, že cieľom telefonátu je vypočuť ich s empatiou, prípadne pomôcť a poradiť, jeden telefonát sa niekedy natiahne viac ako na hodinu. Takáto dôvera nás nesmierne teší a dáva celému snaženiu zmysel.

 

Napĺňa nás radosťou, že oslovení občania cítia, že nie sú na okraji spoločenského záujmu. Veríme, že tento projekt sa bude aj naďalej úspešne realizovať.

Priemerne (1 Hlas)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last