Preskoč na obsah
Späť

Prevencia - správa november 2014

Autor/ka: Ewa Tomková

Dňa 1.10.2014 som s Miestnym úradom Nové Mesto - (ďalej len MČ NM - BA) Bratislava uzavrela „Dohodu o pracovnej činnosti" na pracovné miesto realizátorky projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi." Projekt som prevzala po svojej predchodkyni p. Eve Dobiášovej.

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: November 2014

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Dňa 1.10.2014 som s Miestnym úradom Nové Mesto - (ďalej len MČ NM - BA) Bratislava uzavrela „Dohodu o pracovnej činnosti" na pracovné miesto realizátorky projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi." Projekt som prevzala po svojej predchodkyni p. Eve Dobiášovej.

Koncom októbra 2014 mi bol odovzdaný zoznam osamelých ľudí, ktorý v spolupráci s kanceláriou pre participáciu vypracovalo sociálnej oddelenie MČ NM - BA.

So zoznamom som sa pokúsila oboznámiť čo najpodrobnejšie, avšak pre človeka, ktorý nie je v danej problematike zainteresovaný, a ktorý nemal možnosť prevziať projekt od predchodkyne priamo, sa mi s ním pracuje ťažko, a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  1. chýbajú kontakty na ľudí v ňom uvedených

  2. pri viacerých menách sú uvedené značky, ktorým nerozumiem a nevedeli sa mi k nim vyjadriť ani pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti.

  3. k dispozícii je viacero zoznamov, z ktorých nie je zrejmé či ide o duplicitu či akúsi kategorizáciu kontaktov

  4. chýba priame prepojenie so sociálnym oddelením (možnosť zasielania služieb, noviniek koordinátorovi mailom)

 

Napriek uvedeným nedostatkom som sa pustila do práce a začala s telefonátmi. Keďže služobný mobil som ešte k dispozícii nemala, telefonáty som uskutočňovala prostredníctvom súkromného telefónu. Po prevzatí služobného som vo svoje činnosti pokračovala v domácich priestoroch.

 

Záver: Ľudia reagujú na projekt pozitívne, vedia o aký projekt ide ,i čo je jeho cieľom. Takmer 80% oslovených ľudí komunikáciu s MČ NM - BA víta, teší sa, že sa na nich nezabudlo, a že si rady vypočujeme ich problémy, čo i len malicherné. Väčšina z oslovených má zdravotné problémy, využíva taxík, ktorého náklady refunduje priamo ÚPSVaR SR. Ľudia, ktorí sú sebestační obyčajne nepotrebujú nič, a ani nemajú záujem o komunikáciu s úradom, pokiaľ to nie je nutné (ako dôvod uvádzajú napr. o. i. zlé skúsenosti, chcú si poradiť sami atď.). Asi len v 2% prípadoch som informovala o možnosti refundácie výdavkov spojených s použitím taxíka za účelom návštevy lekára či nákupov prostredníctvom podania si žiadosti na ÚPSVaR SR.

 

V práci budem pokračovať i nasledujúci mesiac, avšak keďže už ide obdobie adventu a čas vianočných sviatkov, telefonáty navrhujem v mesiaci december ukončiť so súhlasom 20. decembra 2014.

 

 

V Bratislave, 28.11.2014

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last