Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (február2015)

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Február 2015

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac február 2015 v tomto znení:

Prostredníctvom telefonického rozhovoru som oslovovala cieľovú skupinu občanov. V prípade opakovaných telefonátov išlo skôr o preverenie ich sociálnej situácie, t. j. či sa niečo nezmenilo, či niečo nepotrebujú (veľmi pozitívne reagovali, že som sa im opätovne ozvala, i keď nič nepotrebujú,) u nových členov to bolo iné. Musím uviesť, že i vďaka Ing. Vojtechovej - poverenej vedením sociálneho oddelenia bol tento mesiaca mimoriadne bohatý hlavne na nových členov, kt. spadajú do kategórie osamelých občanov, čo ma mimoriadne potešilo. Týchto seniorov som snažila najlepšie oboznámiť s náplňou a cieľom projektu, pýtala sa na ich sociálne zázemie a potreby. Na moje prekvapenie, všetci veľmi ochotne spolupracovali, viacerí z nich uviedli ,že o danom projekte už počuli od známych, kt. sme oslovili alebo sa o ňom dočítali v mesačníku „Hlas Nového mesta."

Oslovených občanov o. i. zaujímalo, ako si môžu vybaviť opatrovateľskú službu, čo musia pre to urobiť, koľko zaplatia za umiestnenie v zariadení pre seniorov, kde a kedy sa nim môžem stretnúť, v ktorej kancelárii na miestnom úrade sedím, kde ma môžu nájsť.

Dozvedela som sa však i to, že viacerí z nich majú zaujímavé koníčky (drotárstvo, maliarstvo, šperkárstvo, paličkovanie).

 

Doporučujem:

  1. pokračovať v aktualizácii údajov v zozname – spolupráca s Ing. Vojtechovou

  2. doriešiť moje pôsobenie na miestnom úrade (osobné kontakty so seniormi).

 

Záver:_(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Nedovolala som sa

21 osôb

 

Osobný kontakt

19 osôb

 

Nedôstojné podmienky na bývanie

1 osoba (viackrát som to avizovala v správach)

 

Umiestnený v zariadení pre seniorov - už som to avizovala!

1 osoba

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

2 osoby

 

Zavedenie služby pre seniorov, kt. prídu z nemocnice

1 osoba

 

Možnosť zdravotných náramkov

1 osoba

 

Pomoc pri práci so seniormi poskytnú

2 osoby

 

Pomoc s nákupmi pre seniorov

1 osoba

 

Opatrovateľská služba

1 osoba(iba niektoré úkony),

1 osoba

3 osoby (predčítavanie),

1 osoba(nákupy),

1 osoba (stravuje sa až večer, keď mu jedlo prinesie suseda)

 

Sprievod do denného centra

1 osoba

 

Pomoc so sprievodom pri napadaní snehu

1 osoba

 

Sprievod na lekárske vyšetrenie v rámci opatrovateľskej služby

1 osoba

 

Prišitie gombíkov a zošitie gumiek

1 osoba

 

Sociálny taxík

1 ososba

 

Upratovanie domácnosti

2 ososby

 

Sťažnosť na prístup majiteľov psov

1 osoba

 

Nedostáva „Hlas Nového mesta"

1 ososba

 

Darovanie oblečenia a upratanie 1x do roka

1 ososba

 

Málo lavičiek v blízkosti Ul. Račianska 61

1 osoba

 

Pomoc s prenosom obrazov na výstavu

1 osoba

 

 

Obstrihanie stromov pred domom

1 ososba

Upratanie buriny za plotom na Kuchajde

1 ososba

 

Vyčistenie garáži od buriny na Ul. Čsl. Parašutistov

1 ososba

 

Supervízia pre realizátora projektu

1 ososba

 

V Bratislave, 28.02.2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last