Preskoč na obsah
Späť

Správa z realizácie projektu Prevencia sociálnej izolácie (december2014)

Autor/ka: Mgr. Ewa Tomková

Ako realizátor projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi," podávam za mesiac december nasledovnú správu:

So zoznamom sa i naďalej oboznamujem, nakoľko vykazuje viacero nezrovnalostí, ktoré som uviedla v správe za mesiac november 2014. Na stretnutí s Ing. Gabrielou Vojtechovou, poverenou vedením sociálneho oddelenia mi bol prisľúbený aktualizovaný zoznam, ktorý by mal doterajšiu situáciu zmeniť.

Nie je mi zrejmé (doriešené?):

  1. chýbajúce kontakty na ľudí v ňom uvedených má vyhľadať a doplniť koordinátor?

  2. pri viacerých menách sú uvedené značky, ktorým nerozumiem a nevedeli sa mi k nim vyjadriť: pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti ani Ing. Vojtechová (poverená vedením sociálneho oddelenia)

  3. chýba priame prepojenie so sociálnym oddelením (možnosť zasielania služieb, noviniek koordinátorovi e-mailom)

 

Napriek uvedeným nedostatkom sa snažím podať osamelým občanom čo najpresnejšie informácie. Telefonáty prebiehajú v dopoludňajších hodinách, málokedy v popoludňajších (seniori navštevujú už zväčša denné centrá) v domácich priestoroch.

 

Záver:

Mesiac december je obdobie adventu a čas vianočných sviatkov, preto som navrhla (nedostala som spätnú odozvu) telefonáty ukončiť so súhlasom MČ BA - NM dňa 20. decembra 2014. Napokon, dohodu o pracovnej činnosti mám uzatvorenú len do 31.12.2014.

Keďže mi oficiálne stanovisko o ukončení príp. predĺžení projektu nebolo oznámené, opatrne a v nádeji som sa so samotnými respondentmi - seniormi dohodla na opätovnom kontakte v mesiaci január 2015.

 

Dôležité – doporučujem kontaktovať:

(v záujme ochrany osobných údajov, neuvádzame mená)

Viackrát som zvonila, nedvíhajú: telefón:

6 osôb,

Osobný kontakt, žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov

1 osoba

Upratovanie raz do roka dôveryhodnou osobou

2 osoby

Osobný kontakt, opatrovateľka, upratovanie domácnosti podľa potreby

1 osoba

Výrub stromov, ktoré jej zasahujú do domácnosti (tma a zvýšený účet za elektrinu), uprednostnila by menší porast, podnet bol už dávnejšie hlásený na príslušný odbor

2 osoby

Bytové pomery

1 osoba - býva v podnájme, kde sa nekúri, treba riešiť urgent jej situáciu, je ochotná i byt kúpiť, žiadosť má podanú už niekoľko rokov na príslušnom oddelení

1 osoba - v byte má vypnuté kúrenie, sprchovať a kúpať sa chodí k susede, súdny spor o byt

Osobný kontakt

2 osoby

Podanie žiadosti o umiestnenie do sanatória Krásna Hôrka - žiadna odozva

1 osoba

 

V Bratislave, 22.12.2014

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last