Preskoč na obsah

Nové Ľudové námestie

Autor/ka: mt
Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.

Pribudne osvetlenie, obnovíme stromoradia i kríky po bokoch, psíci dostanú vlastný oplotený výbeh. Kontajnery budú mať svoje prekryté stojisko so zelenou strechou, pričom kľúče dostanú len obyvatelia Ľudovej štvrte.
Z troch lámp bude štrnásť, pričom zároveň znížime svetelný smog, lebo svietiť už budú len na chodníky.
Pribudne mikrozavlažovanie časti parku a zároveň budeme zo studne priamo polievať novovysadené stromy.
Samozrejmosťou bude odborný dohľad nad výsadbou, ochrana nových stromov, nová pôda a jej ošetrenie ešte pred samotnou výsadbou..
Vytvoríme nové stromoradie z nižších stromov okolo hlavného chodníka, ktorý bude modelovaný tak, aby odvádzal dažďovú vodu smerom k novým stromom.
V minulosti bolo veľa diskusií o fontáne. Prevážil názor, ktorý trvá na vynovení jestvujúcej. Samozrejme s novým technologickým vnútrom a čo je dôležité, voda v nej bude cirkulovať, namiesto toho, aby vytekala do kanalizácie. Príjemnou zmenou bude jemné farebné podsvietenie fontány.
Asfalt v parku zmizne a nahradí ho vodopriepustná dlažba.

 

Ľudová štvrť

plánuje budúcu podobu Ľudového námestia:

(odkaz na mapu)

 

 

Návrh procesu plánovania v spolupráci  s občanmi:

 

Participatívne plánovanie verejného priestoru Ľudového námestia sa uskutoční v troch etapách, ktoré oddeľujú tri verejné stretnutia predstavujúce míľniky procesu. Prvá etapa, v ktorej sa nachádzame sa zameriava na zhrnutie doterajších aktivít a ujasnenie ďalších krokov. Jej cieľom je zdokumentovanie aktivít, zverejnenie všetkých dokumentov, ktoré dosiaľ vznikli, príprava, distribúcia a zber dotazníka. Na tejto - rovnako ako na všetkých ďalších prípravách a prácach sa môže podieľať ktokoľvek zo zainteresovaných a dotknutých obyvateliek a obyvateľov Ľudovej štvrti. Vyvrcholením tejto etapy bude predstavenie výstupov z dotazníkov na verejnom stretnutí a diskusia o prvotných výsledkoch. Výstupy z dotazníka a závery diskusie budú slúžiť ako podklady pre prípravu plánovacieho verejného stretnutia, ktorého výsledky ukážu rozsah plánovaných úprav a druhy najžiadanejších intervencií a stanú sa tak podkladom pre spracovanie architektonického zadania. Jeho podoba bude predmetom rozhodovania verejnosti na treťom stretnutí tak, aby finálna verzia bola spoločným rozhodnutím všetkých zapojených obyvateľov Ľudovej štvrti, ako aj ľudí využívajúcich priestory parku. 

 

Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov: Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov:

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.