Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápis z druhého stretnutia koordinátorov občianskych projektov PR 2015.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Zápis z druhého stretnutia koordinátorov občianskych projektov PR 2015.

Slamený domec - žiadosť podaná pre týždňom, chýbajú ešte nejaké podklady ... 13. júna - sobota prvý workshop omietanie

Obnova vinice - 130 záhradkárov a pomocníkov ... sobotňajšie brigády - stabilné ... organizačné výzvy - pestovateľský mobiliár - 80 kusov ... lavičky a stoly - plánovacie stretnutie - vznik pracovnej skupiny ... na začiatku júla otvorenie priestoru pre verejnosť - vinica susedská ale priestor pre kohokoľvek - bezdomovci ...

                        - Opýtať sa či sú kontakty na sibírskej koordinátoriek "Prevencia sociálnej izolácie" ...

Trh na Kramároch - uskutočnilo sa stretnutie s dôchodcami v klube (prieskum sortimentu - vyplnili dotázniky), dotazník je aj online ... ešte sme nenašli priestor - zatiaľ sa nepodarilo/nebol čas ... OZ Naše Kramáre

Kramárik - koordinátorka rodinného centra ... zamestnankyňa vybraná - mamina na materskej ... dotácia podaná ... máme nové kurzy, semináre, prednášky;

Gaudiho dielňa - zdravotné problémy, dúfam, že začiatok júna 12 - 13 veľký workshop

Kolibská olympiáda - dodávateľ je pripravený ... disciplíny a odmeny všetko pripravené ... miesto vykolíkované, čaká sa na mžnosť prijatia dotácie.

Prevencia sociálnej izolácie - projekt sa realizuje, návrh budúceho pokračovania so zapojením juniorov – software senioroskar.net - použitie tabletov

Transsibírska magistrála - majetkoprávne vzťahy projekt neumožňujú v tejto podobe: dve možnosti - nový koncept, alebo zeman miesta

otázky:

Kramárik - časový harmonogram - 12 mesiacov - akým spôsobom sa to bude účtovať ... opýtať sa či bude možné podávať v budúcom roku, dočerpať nevyťerpané financie v budúcom roku.

Luboš Korenčík - projekt (Po)zastávka - rok 2014, príprava prvých tabúľ do 4.7.2015

 

úloha pre Kanceláriu: publicita - aké mediálne výstupy majú spĺňať podobu a zaslať logo 

 

Priemerne (0 Hlasy)