Preskoč na obsah

Vítame vás v spoločnom priestore pre projektových koordinátorov PR 2016

 

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápis zo stretnutia koordinátorov víťazných projektov

Autor/ka: KpP
V stredu 30.3.2016 prebehlo stretnutie koordinátorov víťazných projektov s pracovníkmi Kancelárie pre participáciu. Po úvodnom slove, obsahujúcom privítanie účastníkov sa prešlo k hlavnému obsahu stretnutia.

V úvode stretnutia sme oboznámili koordinátorov projektov s finančnými podmienkami realizácieprojektov, s povinnou administratívnou zložkou a celkovým procesom. V následnej diskusii sa objasnili podrobnosti organizačného a administratívneho charakteru a boli zodpovedané konkrétne otázky koordinátoriek a koordinátorov. Realizácia projektov bude možná po zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré bude dňa 14.4. 2016. Koordinátori projektu BUNKA sa nakoniec rozhodli, že nebudú svoj projekt realizovať a tým pádom sa medzi podporené projekty dostal aj projekt Spolu pre komunitu.

V budúcnosti pripravujeme ďalšie spoločné stretnutia koordinátorov a koordinátoriek projektov a o všetkých podrobnostiach ohľadom realizovania projektov budeme spoločne komunikovať a následne ich zverejníme na našej stránke.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2016

Autor/ka: KpP
Vážení Novomešťania a Novomešťanky, vyhlasujeme výsledky participatívneho rozpočtu 2016!

Výsledky participatívneho rozpočtu vznkli na základe komplexného procesu v ktorom sa dopĺňali vstupy fyzického hlasovania, online hlasovania a v prípade občianskych projektov aj deliberácie predkladateľov projektov - tzv. verejného zvažovania.

Výsledky pre občianske projekty (40 000€)

Do vyčlenenej sumy 40 000€ sa zmestilo prvých 11 projektov. V prípade odstúpenia niektorého z projektov alebo uvolnenia ďalších financií sa budú podľa tohto poradia realizovať ďalšie projekty.

Prinášame kompletný video záznam zo zvažovania predkladateľov projektov, ktorého výsledok určil 50% poradia pre projekty.

 

Ďakujeme projektovým kolektívom. Nesmierne si vážime všetko úslilie a nadšenie, ktoré do procesu vložili. Gratulujeme.

Výsledky pre vysokorozpočtové zadania (210 000€)

O realizácii zadaní a rozsahu v akom sa budú realizovať vás budeme informovať. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločmú participáciu pri ich realizácii.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Verejné zvažovanie projektov

Autor/ka: Jakub Fišer - video, KpP
Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.

Verejné zvažovanie

Dňa 3.3. 2016 sa uskutočnilo Verejné zvažovanie projektov participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého mali koordinátori a koordinátorky projektov možnosť určiť 50% výsledného poradia projektov.

Verejné zvažovanie je neoddeliteľnou súčasťou participatívneho rozpočtu, je formátom komplexnej moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Klúčovými prvkami tohto procesu sú hlboká informovanosť, solidarita, konsenzus a spoločné verejné dobro.

Priebeh stretnutia

V úvodnej časti stretnutia sme sa stručne oboznámili s programom stretnutia a priestor dostali aj obyvatelia mestskej časti, ktorí chceli odprezentovať svoje pripomienky k projektu Bunka a vyjadriť svoj nesúhlas s realizovaním projektu v daných priestoroch Račianského mýta. V nasledujúcej časti sme sa v spoločnej diskusii snažili určiť kritériá, na základe ktorých budú koordinátori a koordinátorky projekty hodnotiť. Diskusia bola otvorená a do celého jej priebehu sa mohla zapájať aktívne aj verejnosť.

Výstupom diskusie bolo nasledovných 5 kritérií:

1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
    – prínos a úžitok pre obyvateľov NM
    - primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
    - sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou)
    - otvorenosť

2. Expertné know-how
- skúsenosť organizátora s aktivitami, ktoré predkladá / zabezpečenie externých expertných aktivít
    - realizovateľnosť, priechodnosť, pripravenosť projektu

3. Miera dobrovoľníctva
    - iba dobrovoľníci / platení ľudia / experti
    - do akej miery je projekt pripravený, že počíta so zapojením dobrovoľnikov
    - dobrovoľníctvo počas prípravy projektového návrhu

4. Súlad s prioritami obyvateľov NM

5. Efektivita využitia financií
    - pomer cena / výkon        

Diskusia o projektoch

Nasledovala práca v skupinách, ktorej cieľom bolo pozrieť sa na jednotlivé projekty práve z hľadiska určených kritérií – do akej miery ich spĺňajú, prípadne, čo je v rámci projektových dokumentácii ešte nejasne vyjadrené. V ďalšej časti sme sa v otvorenej diskusii venovali práve týmto pripomienkam a nejasnostiam a potom sa už koordinátori pustili do hodnotenia jednotlivých projektov.

Hlasovanie zástupcov projektov

Finálnym bodom stretnutia bolo mäkké hlasovanie o projektoch podľa piatich kritérií na ktorých sa v prvej polovici zvažovania dohodli. Každý projekt bol hodnotený v jednotlivých kritériách zvlášť od 1(najslabšie) - do 5(najlepšie) bodov. Hlasovacie právo na zvažovaní mali len samotní zástupcovia 18 navrhovaných projektov, ktorých výsledky si môžete pozrieť TU (galéria na pravej lište). Koordinátori nehlasovali o vlastných projektoch ani o príbuzných projektoch, do svojho váženia zapracovávali všetky pripomienky verejnosti.

Tretie spoločné stretnutie projektových koordinátorov: Verejná prezentácia Projektov a zadaní PR 2016 Tretie spoločné stretnutie projektových koordinátorov: Verejná prezentácia Projektov a zadaní PR 2016

Verejná prezentácia projektov a zadaní 2016

Autor/ka: KpP

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania, srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu na rok 2016. 11. februára o 17:30 hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej budete mať možnosť spoznať 18 navrhovaných projektov a 8 zadaní. Následne budete môcť diskutovať s ich predkladateľmi.

18 predkladateľov navrhlo 18 inšpiratívnych a pestrých projektov. Navyše na základe desiatok ďalších podnetov vzniklo 8 zadaní, ktoré  šplhajú do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur. Predložený participatívny rozpočet je výsledkom takmer ročnej práce, do ktorej sa rôznym spôsobom zapojilo viac než tristo obyvateliek a obyvateľov našej mestskej časti.

Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

 

 

 

 

Program stretnutia:
1. úvod a prezentácia zadaní
- všeobecné zadania
- zadania z jednotlivých štvrtí
2. prezentácia projektových videovizitiek
3. diskusia o projektoch a zadaniach
4. záver


Navrhované občianske projekty:
1. Aktívny Kramárčan, Andrea Ostrihoňová, 3 160 €
2. Komunitné a informačné centrum Koliba, Renáta Šmilňáková, 5 000 €
3. Mladá Zóna Koliba, Dana Baláž, Ľudmila Saudreau, 5 000 €
4. Vizualizácia revitalizácie ihriska Skalka, Bahnová Mariana, 4 100 €
5. Zvedavé deti, Lucia Gregorová, 5 000 €
6. Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi 3, Marta Hrebíčková, Ewa Tomková, 3 280 €
7. Rešpekt pre Nové Mesto, Ivan Vyskočil, 5 000 €
8. Zaujíma nás hlas mladých, Peter Kulifaj, 800 €
9. Splav Dunajca pre ZŠ, Michal Borsody, 3 125 €
10. Splav Dunajca a Popradu pre Rodiny s deťmi, Ivan Palovčík, 2 075 €
11. Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy, Ing. Jaroslav Longauer, 2 728 €
12. Spolu pre komunitu, Martina Pisárová, 4 955 €
13. BUNKA pre súčasnú kultúru, Tomáš Novák, 4 990 €
14. Cyklodielňa 2016, Andrej Ďumbala, 2565 €
15. Ihrisko pre všetkých – parčík Americká-Račianska, Natália Gyarmatyová a Igor Šarlina, 5 000 €
16. Oprava verejného osvetlenia parčíku Kominárska - Šancová, Ing. Fedor Kuzma, 384 €
17. Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici, Beata Randusová, 1 790 €
18. Oprava vnútroného bloku - vchod Robotnícka 12-Plezenská 9, Jolana Zvarová, 1 900€

-> Odkaz na anotácie projektov.

Navrhované vysokorozpočtové zadnia:
1. Zeleň – starostlivosť a výsadba
2. Cyklistika – cyklotrasy a celková podpora
3. Ľudia bez domova
4. Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO
5. Transparentná samospráva
6. Zariadenie opatrovateľskej služby
7. Vnútrobloky
8. Oprava chodníkov

-> Odkaz na anotácie zadaní.

Účasť na uvažovaní o tom, ako naložiť s našimi daňami je v našej krajine výnimočná a z tejto skutočnosti môžeme mať radosť, avšak naplnenie tejto snahy sa prejaví práve v procese rozhodovania, ktorého súčasťou sa môžete stať aj Vy. Verejné hlasovanie, ktoré sa uskutoční od 22.2. do 4.3.2016 na vybraných hlasovacích miestach aj online určí, kam sa nasmeruje 250 tisíc euro z novomestského rozpočtu.

Informácie o hlasovaní spolu s informáciami o navrhovaných projektoch aj zadaniach, ako aj hlasovacie lístky už sú v tlači a od pondelka budú distribuované do všetkých domácností obyvateľov Nového mesta.

 

Druhé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016 Druhé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Druhé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Autor/ka: KpP
Vo štvrtok 28.1. o 17:30 hod. sa uskutočnilo druhé spoločné stretnutie koordinátorov a koordinátoriek nových projektov pre rok 2016.

V prvej časti stretnutia sme sa podrobnejšie venovali časovému harmonogramu na najbližšie obdobie a priblížili sme si aj dve dôležité udalosti, ktorá nás čakajú:

-> prezentácia na stiahnutie
Prvou bude verejná prezentácia projektov, ktorá sa uskutoční dňa 11.2. o 17:30hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. V rámci tejto prezentácie budeme mať možnosť vidieť videovizitky všetkých projektov. Oboznámime sa taktiež podrobnejšie s plánovanými zadaniami na rok 2016. V závere bude priestor na diskusiu a vaše otázky a pripomienky ohľadom jednotlivých zadaní a projektov.

Druhou dôležitou udalosťou bude verejné zvažovanie, ktoré sa uskutoční 3.3. o 17:30 hod. na Miestnom úrade Nové mesto. Na tomto stretnutí budú mať samotní koordinátori  možnosť ohodnotiť  si svoje projekty navzájom a rozhodnúť, ktoré projekty považujú za najprínosnejšie a mali by sa podľa ich názoru určite zrealizovať.

Následne bude  v čase od 22.2.-4.3. prebiehať verejné hlasovanie o projektoch. Výsledok verejného zvažovania koordinátorov bude mať 50% váhu celkového usporiadania projektov. Ďalších 40% bude tvoriť fyzické hlasovanie a 10% online hlasovanie.

Druhá časť stretnutia bola venovaná práci s skupinách. Koordinátori a koordinátorky projektov boli rozdelení do 3 skupín v rámci ktorých mali možnosť bližšie sa oboznámiť s projektovými dokumentáciami jednotlivých projektov. Následne sme v rámci diskusie spoločne hľadali návrhy na vylepšenie dokumentácií.

Ďakujeme všetkým koordinátorom a koordinátorkám za podnetné stretnutie a priateľskú atmosféru. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia na verejnej prezentácii, kde sú srdečne vítaní všetci obyvatelia Nového mesta.

 

Prvé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016 Prvé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Prvé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Autor/ka: KpP

Vo štvrtok 26.11. o 17:30 hod. sa uskutočnilo spoločné stretnutie všetkých koordinátorov a koordinátoriek nových projektov pre rok 2016.

 

Priebeh stretnutia

Stretnutie bolo rozdelené do 3 hlavných blokov, pričom každý blok bol tvorený z informačnej a interaktívnej časti. V rámci prvého bloku sme sa venovali téme priorít obyvateľov. Koordinátori a koordinátorky nových projektov mali možnosť vyjadriť, čo je podľa nich osobne najdôležitejšie, ale zároveň určiť aj priority pre celú časť Nového mesta. Priblížili sme si taktiež priority obyvateľov z Nového mesta, ktoré sme získali na základe ich hlasovania v minulom roku. V ďalšej časti tohto bloku sme pokračovali prezentáciou doteraz zrealizovaných projektov a medzi inými sme spomenuli aj projekty ako Pestujeme DOBRO(TKY), Gaudiho dielňa či Revitalzácia kaverny, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri príprave a realizovaní nových projektov.

V rámci druhého bloku sme všetky projekty rozdelili do troch tematických skupín:

 1. Sociálne a vzdelávacie projekty

 2. Komunitné projekty

 3. Projekty týkajúce sa verejných priestorov

Úlohou každej skupiny bolo zamyslieť sa nad tým, čo by mal obsahovať dobrý projekt daného typu, čo by malo byť jeho hlavným prínosom a ako ho najlepšie prezentovať na verejnosti. Aby to nebolo také jednoduché, tak každá skupina mala hodnotiť inú skupinu projektov, čiže napríklad skupina sociálnych a vzdelávacích projektov hodnotila skupinu komunitných a podobne. Prinášame vám aj výstupy z práce jednotlivých skupín:

Verejné priestory:

1. Čo má obsahovať dobrý projekt tohto typu?

 • definovať si stav PRED realizáciu projektu a PO

 • presné určenie priestoru a cieľovej skupiny

 • vyjasnené správcovstvo a vlastníctvo

 • adresnosť a prehľadnosť

 • technické zručnosti tímu - možnosti samotnej realizácie projektu

 • definovanie položiek rozpočtu a pridelenie sumy

 • trvalá udržateľnosť - možnosti dokončenia projektu

 

2. Čo je hlavným prínosom v danej oblasti?

 • služba verejnosti

 • samotná revitalizácia a obnova priestoru

 • miesto stretnutia a realizácie

 • maximálna efektivita využitia priestoru

 • vzdelávania a vedľajší úžitok

 • bezpečnosť (napr. oplotenie)

 • vytvorenie komunity

 • iniciácia funkcií miestnej správy

 

 

3. Ako ho prezentovať na verejnosti?

 • prehľadná stránka BANM

 • lokálne média - Hlas Nového mesta

 • komunitné stretnutia (napr. slávnostné otvorenie)

 • médiá (TV), informačné tabule v danej lokalite

 • letákovanie v príslušnej oblasti

 • vťahovanie dobrovoľníkov/ obyvateľov

 • prepájanie a sieťovanie projektov

 

Komunitné projekty

 1. cieľ, zámer, dobre vymedzená skupina - spájanie obyvateľov a vytvorenie komunity, financie-rozpočet, potenciál a udržateľnosť

 2. zveľadenie priestoru, budovanie komunity (aj teritoriálne), spoznanie sa navzájom - začlenenie sa do komunity, naplnenie potrieb komunity

 3. prezentácia, zmapovanie územie, ako by mohol projekt v budúcnosti vyzerať, odprezentovať projektový zámer pred cieľovou skupinou, spoločné zhodnotenie, prínos projekt

 

Sociálno-vzdelávacie projekty

 • burza so solidárnym podkladom (ľudia bez domova, seniori..) - jasná cieľová skupina

 • projekt je dobrý vtedy, ak spoločne participujú obe strany - aby sa ľudia, ktorých sa projekt týka, cítila zapojení

 • propagácia projektu, informovanosť verejnosti

 • vytvoriť podmienky pre prezentáciu projektov

 • statická reklama

 • rozčleniť novinky

V rámci tohto bloku sa tak koordinátori a koordinátorky mohli zamyslieť aj nad iným typom projektov a spoločne tak pomôcť k ich zdokonaleniu.

 

Tretí blok bol venovaný samotnej prezentácii projektov. V rámci každej skupiny mali koordinátori a koordinátorky v krátkosti odprezentovať svoj projekt, uviesť jeho základné ciele a spôsob realizácie a následne mohli dostať cenné pripomienky a návrhy od ďalších členov skupiny. Výsledkom bolo množstvo cenných podnetov a pripomienok, ktoré môžu koordinátorom a koordinátorkám pomôcť pri príprave samotných projektov a uľahčili aj proces ich realizácie.

 

 

A čo ďalej?

Na záver dostali koordinátori a koordinátorky informácie o tom, čo ich ešte čaká. Priblížili sme si mechanizmus participatívneho rozpočtu a bližšie sme sa pozreli aj na časový harmonogram na nasledujúce obdobie. Naša ďalšia spolupráca bude prebiehať v rámci 3 fáz:

 

 

1. Prípravná a prezentačná fáza

november - už zrealizované úvodné stretnutie

druhá polovica januára – spoločné stretnutie (už aj s projektovými dokumentáciami)

február – verejná prezentácia projektov

2. Rozhodovacia fáza: marec – verejné zvažovanie

3. Realizačná fáza: koniec marca - december

 

Ďakujeme všetkým koordinátorom a koordinátorkám za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.


 

Priemerne (0 Hlasy)

Prehľad projektových zámerov prihlásených do PR 2016 Prehľad projektových zámerov prihlásených do PR 2016

Prehľad projektových zámerov prihlásených do PR 2016

Autor/ka: KpP
Občianske projekty odrážajú v participatívnom rozpočte nízkorozpočtové lokálne potreby, alebo inovatívne zámery, ktoré v prípade úspechu realizujú samotní predkladatelia. Na dopracovanie zámerov tak, aby boli pre obyvateľov mestskej časti čo najatraktívnejšie a rozpracovanie do podrobných projektových dokumentácií budú mať predkladatelia čas do konca januára 2016.

Marta Hrebíčková, Ewa Tomková, Zdena Skokňová
Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi 3

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať a na telefonovanie. Projekt má ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov. Projekt bude pokračovať v doterajších telefonických kontaktoch so seniormi a zároveň overovať nové spôsoby komunikácie a kontaktov so seniormi.

3 200€

Martina Pisárová
Spolu pre komunitu

Problematika ľudí bez domova je na Slovensku veľmi citlivou témou. Ľudia si častokrát myslia, že táto skupina ľudí je práve zodpovedná za neporiadok, špinu a kriminalitu v ich okolí.Práve preto by sme chceli týmto projektom poukázať na to, že aj ľudia bez domova majú obrovské srdce, ktorým dokážu spájať komunitu mestskej časti Nové Mesto a pomáhať jej byť lepšou, krajšou a silnejšou. Chceme sa priblížiť viac ľuďom, ktorí žijú v týchto miestnych častiach a ukázať im, že nemôžeme všetkých ľudí hádzať do jedného vreca lebo sú medzi nimi aj taký, ktorý chcú niečo zmeniť. Zároveň sa snažíme ukázať komunite ľudí z miestnych častí, že môžu žiť v oveľa krajšom a upravenejšom prostredí a to práve za pomoci ľudí bez domova. Veríme, že tento projekt nezostane nepovšimnutý, keďže spája dve najdôležitejšie zložky ľudského bytia, a to ĽUDÍ ako komunitu a PRÍRODU ako prostredie v ktorom sa nachádzajú, prebývajú, trávia svoj voľný čas a oddychujú.Cieľom projektu Spolu pre komunitu II. je zrevitalizovať verejné priestranstvá sústredené v dvoch susediacich častiach mesta Bratislava – časť Ľudová štvrť a časť Zátišie

5 000€

Peter Kulifaj
Zaujíma nás hlas mladých

V rámci projektu by sa realizovalo nápadité mapovanie potrieb mládeže na území mestskej časti. Pracovníci s mládežou by chodili na bicykloch, zároveň by mali k dispozícií prívesný vozík (podobný, v akom sa vozia deti). Ten by obsahoval športové pomôcky, spoločenské hry, letáky, knihy a podobne - všetky tieto pomôcky by si mohli mladí počas času, kedy s nimi pracovníci a dobrovoľníci sú požičať a využívať. Oživiť by sa tak mohli ihriská a verejné priestory, kde sa mladí prirodzene stretávajú.

800€

Ivan Vyskočil
Rešpekt pre Nové Mesto

Nové Mesto prostredníctvom participatívneho rozpočtu podporí novomešťanov na ich ceste k zvyšovaniu rešpektu, komunikačných a rodičovských kompetencií (nie len) pri výchove detí formou dotácie kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný pre Novomešťanov. Zároveň podporí ich následné stretávanie pre vzájomnú podporu pri udržaní a šírení týchto hodnôt v komunite prostredníctvom rozbehnutia podporných skupín (spočiatku s pravidelnou účasťou lektora).

5 000€

Lucia Gregorová, Jana Lišková
Hrajme sa a napredujme - Podpora všestranného rozvoja detí prostredníctvom hier

Rodinné centrum Kramárik funguje v Novom Meste už 3 roky a za ten čas sa v ňom zrealizovalo množstvo aktivít pre rodiny s deťmi. Svoje stále miesto tu majú rozličné kurzy pre deti i dospelých, ako aj vzdelávacie semináre a workshopy. Niektoré kurzy sa stretávajú s obzvlášť veľkým záujmom zo strany rodičov. Počas našej činnosti sme zistili, že rodičia sa intenzívne zaujímajú o spôsob výchovy, ktorý sa zameriava na rozvoj dieťaťa v slobode, nenásilnej komunikácii, vedie ho k samostatnosti, o výchovu založenú na chápaní potrieb dieťaťa a adekvátnym reagovaním na ne. Realizujeme herňu inšpirovanú Montessori pedagogikou, tiež sme realizovali prednášku a workshop metodiky NTC, ktorá pomáha rodičom a učiteľom naplno rozvíjať biologický potenciál detí. Táto metóda vychádza z poznania, že až 50% spojení medzi neurónmi – synapsie, určujúcich všeobecnú inteligenciu človeka - sa vytvorí do 5 roku života človeka, kedy je možné tento proces na základe poskytovania správnych podnetov skvalitniť. Na základe našich skúseností sme sa rozhodli naplniť potrebu rodičov a ponúknuť im kvalitné odborné vedomosti i praktické zručnosti a rozšíriť tento vzdelávací projekt aj na materské školy v našej mestskej časti. Zrealizujeme sériu workshopov a ponúkneme praktické návody, ako možno s deťmi pracovať tak, aby sa naplno rozvíjali. Pozveme odborníkov na prednášky, zakúpime špeciálne pomôcky, s ktorými bude možné pracovať jednak v Kramáriku, jednak sa dostanú priamo do materských škôl. Na nákup pomôcok sme už získali grant aj z iných zdrojov.

Rozpočet: 5 000 eur
- 1500 eur úvodné pracovné materiály, zošity, kniha: IQ dieťaťa - zodpovednosť rodičov (cena

10eur/kus)
- 3500 eur workshopy zamerané na tréning praktických zručností pedagógov a rodičov

Tomáš Novák
BUNKA pre súčasnú kultúru

BUNKA pre súčasnú kultúru je projekt, ktorý funguje od roku 2011 v Nitre. Jeho hlavnou ideou je prostredníctvom kultúrnych aktivít a umeleckých zásahov aktivizovať nefunkčné alebo problémové body v urbánnej štruktúre. Od svojho vzniku projekt vystriedal 3 miesta v centre mesta. Svojím programom vždy reaguje na povahu a potrebu miesta,  v ktorom je umiestnený. Základ tvorí upravený skladový kontajner, ktorý poskytuje základné zázemie na realizáciu aktivít.
V roku 2016 sme sa rozhodli rozšíriť aktivity projektu aj do Bratislavy, konkrétne do časti parku na Račianskom mýte. Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne miesto pre obyvateľov najmä Nového mesta a priľahlých častí. Miesto na bežné stretávanie sa, ale zároveň špecifický priestor, ktorý ponúka nové zážitky, vedomosti a skúsenosti vo verejnom priestore

5 000€

Andrej Ďumbala
Cyklodielňa

Sme skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá otvorila v roku 2014, komunitnú cyklodielňu, pravideľne dobrovoľne poskytujeme poradentvo v oblasti cyklodopravy a opravy mestských bicyklov. Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM 2014 sme otvorili komunitnú cyklodielňu, kde dobrovoľne poskytujeme poradentvo cyklodoprave a opravy mestských bicyklov. Chceme zvýšiť rozšíriť záujem občanov o dianie v danej oblasti a zvýšenie bezpečnosti na cestách.
Projekt bol pôvodne zamýšľaný ako cyklodielňa v lodnom kontajneri (umiestnený mal byť pri Poluse), no ten sa nakoniec nepodarilo zabezpečiť v takej sume ako sa predkladateľ domnieval.Tak nakoniec od projektu odstúpil, kancelária PR BANM nám ponúkla zrealizovať tento project namiesto pôvodného predkladateľa. Získali sme priestor v garáži pri Centrálnej knižnici BANM na Pionierskej 12, kde sme nakoniec cyklodielňu zrealizovali.
Cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje  (1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00). Oprava bicykla v tejto dielni nie je spoplatnená.

Počas tejto sezóny sme odpracovali viac ako 50dní (8hodín na deň) a pomohli opraviť viac ako 130 bicyklov. V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov. Napríklad :
komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov
servis lyží, bežiek a snowboardov
komunitná dielňa

2 565€

Igor Šarlina, Natália Gyarmatyová
„Ihrisko pre každého" – oprava a úprava malého parčíku Americká - Račianska.

Projekt nadväzuje na odstránenie lavičiek a rozpadnutého múru brigádou na jeseň 2015, kedy vznikol voľný priestor. V okolí tejto lokality nie je ihrisko s fit prvkami a preto je zámerov tohto projektu vsadenie 3 cvičiacich fit prvkov do priestoru.


5 000€

Ivan Palovčík
Splav Dunajca pre rodiny s deťmi

Rodiny dnes, najmä tie žijúce vo veľkých mestách, sa stretávajú často s problémom, ako správne vyplniť svoj voľný čas. Spoločný zážitok vo forme splavu, s prespatím v stanoch a s inýmičastokrát úplne novými zážitkami. Ďalším problémom je prílišná anonymita. Rodiny, ktoré bývajú často v rovnakom paneláku sa navzájom nepoznajú. Naším projektom chceme napomôcť budovaniu komunity v rámci susedstva. Pomôcť rodinám premeniť voľný čas na zážitok. Ukázať alternatívu ako sa dá tráviť voľný čas spoločne celá rodina, či celá partia rodín. Z dôvodu budovania susedstva budú účastníci, iba z NM. Organizátori sú dobrovoľníci dlhodobo pôsobiaci v oblasti práce s deťmi a mládežou.

2 000€

Michal Borsody
Splav Dunajca pre ZŠ

Priamymi účastníkmi projektu sú žiaci 2 stupňa ZŠ z našej mestskej časti. Širšou cieľovou skupinou sú kamaráti a rodina účastníkov. Vodácky šport je na Slovensku stále netradičný aj keď naši vodáci patria k svetovej špičke. Dnešná mládež stráca sociálne väzby s rovesníkmi. Škola je často jedným z mála miest kde sa stretávajú. Osobný kontakt nahrádzajú sociálne siete a spoločné zážitky televízia či internet. Splav Dunajca ponúka netradičné zážitky a možnosť spoznať sa so spolužiakmi mimo školských lavíc. Splav nie je čisto športová aktivita počas pobytu sa okrem splavenia Dunajca na raftoch, účastníci popasujú z ďalšími zážitkami, ktoré pre nich nachystajú skúsení inštruktori zážitkovej pedagogiky. Pre mnohých bude istotne zážitkom už samotné stanovanie pri vode v lone prekrásnej prírody, či večerná opekačka a hra na gitare.

2 150€

 

Andrea Ostrihoňová
Aktívny Kramárčan

Občianske združenie OZ Kramárčan chce svojimi aktivitami umožniť aktívnym obyvateľom Kramárov, aby sa mohli stretávať, baviť, športovať a vôbec socializovať sa so svojimi susedmi. V predbežne kvartálnych intervaloch, podľa sezóny, organizovať pre obyvateľov Kramárov akcie/aktivity ako napríklad "Športový turnaj v badmintone pre absolutnych amatérov", "Opekanie prasaťa a iné chutné prasačinky", výmenná susedská burza "Daruj a získaj" a podobne. OZ chce vytvárať príležitosti, aby sa mohli stretnúť a neformálne zabaviť ľudia všetkých vekových skupín, ktorých zjednocuje bývanie na Kramároch.

 

Šmilňáková Renáta
Komunitné centrum KOLIBA

Vytvorenie priestoru na stretávanie a informovanie obyvateľov Koliby. Priestor pre aktivity

ako napríklad zelená herňa pre deti, materské centrum, záujmové krúžky.

5 000€

 

Bahnová Mariana
Detské ihrisko - Skalka

Na Kolibe je jediné detské ihrisko nazývané Skalka, ktoré má zariadenia spred vyše 30 rokov. Nespĺňajú normy ani bezpečnostné predpisy. Ihrisko nie je oplotené. Jestvujúce pieskovisko je znečistené fekáliami psov a mačiek. Jestvujúca šmykľavka neprimerane vysoká, s vysokým sklonom, s dopadliskom v už spomínanom pieskovisku.  Pod šmykľavkou je betónový povrch s betónovým múrikom. Pod hojdačkami je betónový povrch. Múrikom ohraničené ohnisko je nepoužiteľné pre zákaz zakladania ohňa v zastavanej oblasti.
V súčasnosti sa ihrisko využíva minimálne pre nezodpovedajúce parametre a nebezpečnosť zariadení.
Napriek výstavbe niekoľkých bytových kondomínií v posledných rokoch na Kolibe, žiaden z investorov nevybudoval priestor pre detské ihrisko alebo športovisko.

4 110€

Dana Baláž
Mladá zóna Koliba Bratislava

Cieľ je pripravič ideovú a vizuálnu štúdiu využitia školských a novomestských priestorov a pozemkov pre voľno časovú aktivitu predškolskej a školskej mládeže žijúcej na Kolibe.

5 000€

Beata Randusová
predzáhradka Račianska 14

Zámerom projektu je zrevitalizovať predzáhradky na Račianskej ulici (vchody 14-16) a skrášliť tak okolie Račianskeho mýta. Vchody 2-12 boli nedávno zrevitalizované, no na vchody 14-16 sa vtedy zabudlo. Ľudia tadiaľ denne prechádzajú po chodníku až na Kominársku ulicu, prípadne prechádzajú na druhú stranu do blízkych obchodov a reštaurácií, no po pravej strane momentálne míňajú štyri zanedbané predzáhradky. Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu danej ulice (až po miesto, kde ju pretína Kominárska ulica), ktorá sa začala v minulosti, avšak ukončila sa pri zástavke MHD. Cieľom je zvýšenie estetiky celej ulice a spríjemniť ľuďom pohľad na ňu. Bonusom vo výsledku je zapojenie samotných obyvateľov domu i dobrovoľníkov, ktorí sa môžu spolu podieľať na zveľaďovaní verejného priestranstva, spolu sa navzájom spoznať a budú si vážiť spoločnú prácu.

1 000€

Jaroslav Longauer

Vzdelávací a osvetový systém (obrazové tabule) účastníkov premávky v BA NM 

Živý, vzdelávací a osvetový "kurz" pre vodičov motorových vozidiel a všetkých účastníkov premávky formou priamo komunikujúcich a adresne oslovujúcich informačných grafík.
- Na informačnej tabuli zobrazené príbehy s pointou a textom spôsobom, ktorý oslovuje vodičov motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, motorkárov s cieľom zníženia konfrontácie a zlepšenia interakcie účastníkov cestnej premávky najmä s ohľadom na slabšie články (chodcov, cyklistov, motocyklistov)
-dopravná výchova "insitu" na slušné správanie a ohľaduplnosť (dopravné predpisy nie sú predmetom)

cca 2 000€

Fedor Kuzma

Obnova osvetlenia pri parku Kominárska

Cieľom projektu je oprava prerušeného kábla k svietidlám osvetľujúcim parčík vnútrobloku Kominárska - Šancová.

384€

Oprava vnútroného bloku - vchod Robotnícka 12-Plezenská 9

Jolana Zvarová

Náš vnútroblok, ktorý bol pôvodne s detským ihriskom a určený na oddych začal postupom času sčasti slúžiť ako živelné, neoficiálne parkovisko obyvateľov. Najkritickejšia časť je kedysi zatrávnená plocha pri 2 vchodoch, ktorá momentálne slúži ako príjazd pre autá do vnútrobloku. Naším zámerom je zorganizovať brigádu na vyčistenie najkritickejšieho úseku, inštalovať zábrany pri chodníku, koľaje pre príjazd áut a zatrávniť priestor medzi nimi. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu o pravidlách parkovania a prípadnej budúcej revitalizácii pôvodného účelu vnútrobloku.

1 900€

Projekty ktoré sa počas procesu odhlásili:

Luptákova Petra
Beh Kolibou

Projekt inšipirovaný akciu "behy pre šťastie". Zahrnutie všetkých vekových kategórií do

najmasovejšieho športu na Slovensku.

3 000€

Tereza a Michal Maco
Živé ihrisko

Človeka poteší nielen to, že môže priestor sám využívať, ale aj pocit, že ostatní ho využívajú spolu s ním. Presvedčenie, že naše mesto ľudia využívajú a bavia sa v ňom, nám samým dodáva odvahu nachádzať v ňom priestor pre aktivity, ktorým sme sa doteraz z rôznych dôvodov bránili. Vytvoriť si z mesta svoje živé ihrisko. Náš projekt sa snaží reagovať na túto víziu formou premeny nefunkčných mestských plôch jednoduchými finančne nenáročnými zásahmi. Základom je vizuálna štýlizácia známych detských hier ako škôlka, labyrint alebo slepá baba, ktoré sa postupom času vytratili z našich chodníkov a ulíc, či hier pre starších a dospelých, ako napríklad badmintonové ihrisko a bežecká dráha. Všetky hry sú vizuálne spracované jednoduchými bielymi linkami, ktoré ich navzájom zjednocujú a zároveň svojou štylizáciou nenavádzajú prvoplánovú predstavu ihriska, ale skôr abstraktné obrazce na dlažbe.

1 500€

 

Projekt obyvateľov štvrti Tehelné pole

Projekt bol prihlásený, projektový zámer je ešte v príprave.

Juraj Číž
Kramárska susedská burza

Cieľom susedskej burzy je dávať veciam nový život a zároveň podporiť komunitný život na Kramároch. Burza je zameraná hlavne na hračky, knihy, športové potreby, vlastné výrobky , či oblečenie a všetko čo sa nájde v garáži, alebo pivnici a môže ešte poslúžiť. Podmienkou sú susedské ceny. Plán je realizovať burzu ku dňu Zeme - 23. apríla 2016.

800€

Maria Ondrušová
Ortopedický chodník na Kuchajde

Ide o vybudovanie chodníka pre bosé nohy s rôznych materiálov – či už prírodných alebo umelých, ako napríklad kamene, štrk, drevo, umelá tráva, sadrové odliatky chodidiel a podobne. Tento chodník je vhodnou pomôckou aj pri prevencii a liečbe plochých nôh u detí predškolského a mladšieho školského veku. Slúži však aj celkovo na posilňovanie svalov a kĺbového aparátu dolnej končatiny so špecifickým účinkom na chodidlo.

2 500€

Peter Netri
Cyklistické zámery

Projekt bol prihlásený, projektový zámer je ešte v príprave.

Ľudmila Saudreau
Kolibské Vianoce

Vianočné spoločenské a kultúrne podujatie pre obyvateľov Koliby - podpora stretnutia

obyvateľov.

5 000€

Peter Szusčík
Oddychová zóna - Otonelská

Otonelská ulica je hojne využívaná obyvateľmi MČ ako turistická trasa smerom na Ahoj a Kolibu a zároveň ako lokalita pre venčenie psíkov najmä zo sídliska Teplická a obyvateľov "AHOJA" Zámerom tohto podnetu je vytvoriť malú oddychovú zónu a zároveň miesto pre stretnutia. Vytypovaná lokalita zaujímavá a jej umiestnenie nebude rušiť obyvateľov. Hlavnou dominantou je stará smutná vŕba pod ktorou preteká malý potok čo vytvára nádhernú scenériu a atmosféru. Samotný zámer je vytvoriť miesto úzko spojené s prírodou v ktorom sa maximálne zachovajú danosti a ráz lokality. V projekte by sa uvažovalo s dvoma lavičkami, dogpointom a úpravou koryta potoka s maximálnym využitím prírodných materiálov. Projekt má podporu občianskeho združenia Náš Ahoj.

3 200€

Ľubica Janerle Némethová
Ihrisko Na Revíne

Cieľom projektu je komunitná úprava starého ihriska v dezolátnom stave, teda iba betónovej plochy, na ktorej po ihrisku ostala iba betónová diera (bývalé pieskovisko), v ktorej je nahádzaný prírodný odpad (konáre, burina...).

 

Priemerne (0 Hlasy)