Prehľad občianskych projektov prihlásených do participatívneho rozpočtu 2015:

REPORTÁŽ:

CELÝ VIDEOZÁZNAM:

 

 

1. Školská záhrada na ZŠ a MŠ Odborárska - Martin Jankovič, 3 500 €.

Zámerom projektu je zabezpečiť potrebný materiál na vyvýšené záhony a vybudovať školskú záhradu, ktorá bude slúžiť žiakom ZŠ a MŠ Odborárska. ...viac

2. Ako bývať krásnozdravšie - Miroslava Okuliarová, 4 830 €.

Projekt hlineno - slameného domčeka sa začal ako žiacka činnosť v rámci vyučovania. Pokračovanie aktivít by malo vytvoriť nový priestor – envirocentrum, ktoré bude sídlom pre možnosť tvorivej spolupráce s komunitou Mierová kolónia. ...viac

3. Gaudího dielňa II - Gabriela Binderová - 4650 €.

Ide o premenu spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii. Minulý rok dobrovoľníci vyčistili a upravili tento znečistený priestor. Časť plotu zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího. ...viac

4. RC KRAMÁRIK Lucia Gregorová, Jana Líšková, 5 000 €.

Počas 2 rokov si RC Kramárik našlo veľkú obľubu medzi mladými rodinami nie len z Kramárov, ale aj z iných častí Nového Mesta. Vytvorením pracovného miesta pre koordinátora centra bude môcť rodinné centrum v roku 2015 pokračovať vo svojich aktivitách v plnom rozsahu a vytvorí sa priestor aj na ďalšie nové projekty a nápady. ...viac

5. Trh na Kramároch - Andrea Ostrihoňová, Oľga Hauskrechtová, 5 000 €.

Cieľom projektu je na dostupnom mieste, za budovou pošty na Stromovej ulici, v periodicite raz týždenne (v sobotu), cca 4 hodiny formou stánkového predaja ovocia, zeleniny a rôznych poľnohospodárskych produktov prevádzkovať príležitostný trh pre obyvateľov Kramárov a okolia. ...viac

6. Kolibská olympiáda 2015 - Zuzana Salíniová, 5 880 €.

Propagáciou olympijskej myšlienky, cez inštaláciu športových prvkov a usporadaním miestnej olympiády, chce projekt podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play". Do realizácie projektu chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby. ...viac

7. Taký správny cirkus - Ľubica Noščáková 4 000 €.

Otvorený projekt, ktorý prepája rôzne generácie v kreatívnych a pohybových cirkusových dielňach. Prostredníctvom dielničiek nadobudne účastník niektorú zo zručností, potrebnú v cirkuse. Vyvrcholením bude ozajstné verejné cirkusové predstavenie, zložené z dvoch častí - nacvičené zohraté vystúpenie účastníkov a otvorená improvizačná časť pre každého, kto si chce skúsiť, aké je byť cirkusantom. Skrátka Taký správny cirkus. ...viac

8. Prevencia sociálnej izolácie 2 - Marta Hrebíčková, Ewa Tomková, 3280 €.

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom. Projekt chce nadviazať na realizáciu z roku 2014, dopĺňať zoznam kontaktov na osamelých seniorov a iniciovať zavedenie ďalších služieb, ktoré z telefonických rozhovorov vyplynú ako potrebné. ...viac

9. Cyklostojany - Peter Netri, 2 800€.

Nové Mesto v porovnaní s inými mestskými časťami v cyklistickej doprave zaostáva. Tento projekt by vyriešil aspoň jeden čiastkový problém cyklistov - bezpečné parkovanie, umiestnením stojanov na bicykle v cca. 10-15 lokalitách. ...viac

10. Športové ihrisko na Ladzianskeho ulici - Eva Silvanová, Juraj Silvan, 4 740 €.

Cieľom projektu je vytvoriť koncepciu a následne realizovať revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ulici a súčasne ho rozšíriť o viacgeneračný rekreačný komplex/park,s dôrazom na zapojenie miestnej komunity. ...viac

11. Vinohrad - Obnova vinice a mobilná záhrada Pionierska - Sandra Štasselová, 5 000 €.

Obnova a sprístupnenie Novomešťanom vyše 20 rokov opustenej vinice na Pionierskej ulici tak, aby sa premenila na susedskú záhradu. Takmer 30 árový priestor vinice by sa doplnil pestovacími boxami, ktoré si môže akýkoľvek sused adoptovať a starať sa tak o svoju záhradku vo vinici. Mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré môže ktokoľvek využívať na pestovanie zeleniny, byliniek či na stretnutia s priateľmi.  ...viac

12. Cyklotrasa – transsibírska magistrála - Rastislav Straňák, 5 000€.

Projekt rieši plán prepojenia existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Zámerom je vytvorenie podkladov pre bezpečné dopravné koridory pre chodcov, cyklistov i automobily. ...viac

13. Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny - Martin Vlačiky , 5 000€.

Cieľom projektu je revitalizácia tzv. veliteľskej delostreleckej kaverny (bunkra) v blízkosti vrchnej stanice lanovky na Kamzíku, jej úprava na expozičné účely a následné využitie pre návštevy verejnosti. Táto kaverna predstavuje vrchol fortifikačného obranného systému z 1. svetovej vojny na našom území. Po dokončení obnovy bude kaverna vybavená originálmi, alebo replikami dobového vybavenia tak, aby interiér znovu dosiahol vzhľad z obdobia prvej svetovej vojny. Kaverna bude otvorená pre verejnosť najmä počas víkendov a sviatkov. ...viac

14. Čistota bez košov nejde - Tomáš Gerši, 4891 €. 

Upozornenia a sťažnosti na chýbajúce smetné koše v hlavnom meste Slovenska nájdeme na internete desiatky. Za peňažné prostriedky o ktoré žiadame, bude nakúpených 40 smetných košov, ktoré budú umiestnené na vopred vybraných miestach v Novom meste. Dobrovoľníci, ktorí budú odpadky zo smetných košov vynášať, budú odmeňovaní požičaním auta. Dobrovoľník, ktorý ráno vynesie odpadky, bude mať za odmenu zapožičanie auta na celý deň zdarma. ...viac

15. "Práca ako dar" - Milena Partelová, 3558 € 

Cez participatívny rozpočet 2014 sme v spolupráci s OZ Vagus vytvorili v našej škole vyvýšené záhony a bylinné trávniky. Staráme sa o ne v rámci možností so žiakmi a dobrovoľníkmi. Vyžadujú však viac starostlivosti najmä v jarnom, horúcom počasí a najmä počas letných prázdnin. Projektom by sme pomohli ľuďom bez domova nadobúdať pracovné návyky pri pravidelnej starostlivosti o záhony a trávniky a zároveň by to bola aj pre nás veľká pomoc. ...viac

16. Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici - Miroslav Bahúl, 5000 €.

V športovej hale slúžiacej na vyplnenie voľného času detí a mládeže sa v rámci týždenného rozvrhu vystrieda v športových krúžkoch približne 400 detí už od veku šiestich rokov. Športová hala je teda plne využitá, avšak sociálne zariadenia sú po rokoch používania značne opotrebované. Financie by sme použili výhradne na nákup materiálu potrebného na zrekonštruovanie toaliet. Samotná realizácia bude vykonaná dobrovoľníkmi z daného odboru (maliar, obkladač, vodoinštalatér...). ...viac

17. Multi - kulti Dimitrovka - Mirka Hlinčíková, 4 480€. 

Snaha o zlepšenie komunikácie Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka. Jeho súčasťou budú jazykové kurzy – kurz vietnamčiny pre deti a kurz slovenského jazyka pre dospelých. Projekt tak prispeje k rozpoznaniu potrieb Vietnamcov ako obyvateľov a občanov Dimitrovky, zlepší ich schopnosť komunikácie a zlepší vzájomné spolužitie obyvateľov na Dimitrovke. ...viac

18. ŠARAPI - štvrť pre kvalitný život , Pavel Šimove, 1538 €.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života v štvrti ohraničenej ulicami Šancová, Račianska a Pionierska spoločnými dobrovoľníckymi aktivitami a prehlbovaním susedských vzťahov. Budeme oslovovať občanov s výzvou zapojit sa do spoločného budovania štvrte svojimi nápadmi, profesnými skúsenosťami, časom alebo inou aktivitou. ...viac

Novinky z projektov 2015: Novinky z projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last