Informácie, prechodné obdobie: Informácie, prechodné obdobie:

Marec 2017:

Vzhľadom na to, že formát participatívneho rozpočtu v BA-Nové Mesto sa nachádza v prechodnom období, pretože sa finalizujú pravidlá participatívneho rozpočtu, ktoré bude schvaľovať zastupiteľstvo, súbor týchto projektov nie je výsledkom štandardného a plného formátu participatívneho rozpočtu.

Uvedené projekty sú vyústením výzvy na predkladanie projektov (september 2016), ktorých príprava začala ešte v roku 2016 a spomedzi 2 desiatok predložených návrhov 7 projektov rozporacovali ich predkladatelia do takej hĺbky, že sú už teraz realizovateľné. V prechodnom období tak vznikli projekty, ktorých celková suma, nepresahuje celkovú sumu vyčlenenú na participatívny rozpočet v roku 2017. Pre tieto projekty Kancelária pre participáciu zorganizovala kvalitatívne stretnutia: verejnú prezentáciu a diskusiu (2.3.2017) a verejné zvažovanie (9.3.2017) a následne ich odporúča miestnemu zastupiteľtvu priamo na schválenie. 

Informácie o projektoch: Informácie o projektoch:

1.  EDUDRAMA - hráme sa na život

Predkladatelia: Mgr. art. Veronika Kořínková, Mgr. et MgA. Barbora Jurinová  - OZ Divadlo oProti

rozpočet: 4 020€

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie pracovná verzia k 2.3.2017

 

 

 

2. AMESOVA IZBA - Malé múzeum kognitívnych ilúzií

Predkladatelia: Ondrej Spevák, Miroslava Babjaková, Branislav Meleg

rozpočet: 4 900€

VIDEO VIZUALIZÁCIA - mp4

Pôdorys - pdf

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie nová verzia k 8.3.2017

 

 

 

3.  MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR A KINO v knižnici Nobelova 30

Predkladatelia: Mgr. Jana Vozníková, Knižnica Bratislava-Nové Mesto.

rozpočet: 4 091€

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie pracovná verzia k 2.3.2017

 

 

 

 

4.  NOVOMESTSKÉ POKLADY - almanach starších autorov tvoriacich v Bratislave Novom Meste


Predkladatelia: Anna Iváková

rozpočet: 4 990€

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie pracovná verzia k 2.3.2017

 

 

 

5.  ABY MESTO PREKVITALO

Predkladatelia: Mgr. Zuzana Dovalová, Ing. Dominik Jakub. Ing. Zuzana Hudeková, PhD - CEEV Živica

rozpočet: 3 500 €

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie nová verzia k 8.3.2017

 

6.  DOPRAVNÉ IHRISKO - MŠ Letná

Predkladatelia: - Mgr. Veronika Macháčová

rozpočet: 5 000€ - cenová ponuka na stiahnutie

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie pracovná verzia k 2.3.2017

 

 

 

7.  AKTÍVNY KRAMÁRČAN II.

Predkladatelia: Mgr. Darina Timková, Ing. Beata Kafková  - OZ Kramárčan

rozpočet: 4 848 €

 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - na stiahnutie pracovná verzia k 2.3.2017

 

 

 

Proces a príprava projektov: Proces a príprava projektov:

PROCESY, PRÍPRAVNÉ STRENUTI A PREDKLADATELIA PROJEKTOV

-> http://pr.banm.sk/liferay/projektovi-koordinatori-2017

Verejná prazentácia 2.3.2017:

Verejné zvažovanie 8.3.2017:

 

Výsledky verejného zvažovania 8.3.2017: