Preskoč na obsah

Autor/ka: Andrej Ďumbala
Projekt bol pôvodne zamýšľaný ako cyklodielňa v lodnom kontajneri, no ten sa nakoniec nepodarilo zabezpečiť v takej sume ako sa predkladateľ domnieval. Tak nakoniec od projektu odstúpil a chytili sa ho iní koordinátori, ktorí získali priestor v garážii pri Centrálenj knižnici BANM na Pionierskej 12, kde nakoniec cyklodielňe realizovali.

Časový harmonogram:

Príprava dielňe – september - október 2014

Otvorenie dielne – november 2014

Prevádzka v zime dohodou, treba sa prihlásiť

Letná prevádzka – 1.4.-31.10. každý utorok 15.00-19.00

cyklodielňa bude fungovať aj v roku 2015

Dielňa na opravu bicyklov bude otvorená pre verejnosť v sezóne (1.4 - 31.10) raz do týždňa v utorok od 15:00 do 19:00. Oprava bicykla v tejto dielni nie je spoplatnená.

Mimo hodín pre verejnosť bude dielňa otvorená podľa dohody. (Kontakt na mail dielna@citybike.sk) Pomáhať budú dobrovoľníci, ktorí sa oprave bicyklov venujú vo svojom voľnom čase od roku 2008.

K dispozícii sú nasledovné nástroje:

  • všeobecné cyklonáradie

  • ručné frézy na cyklo závity

  • stojan na centrovanie kolesa

  • elektrické náradie

  • vonku umiestnené základné kľuče na údržbu bicykla (defekt)

Ďalšie aktivity:

  • organizovanie cyklo akcií (prednášky pre deti, workshopy,  diskusie..)

 Autor/ka: Andrej Ďumbala

Dňa 28.10.2014 oficiálne otvoríme komunitnú cyklodielňu pre občanov mesta. Budeme mať otvorené raz týždenne v utorok od 15:00 do 19:00 počas cyklistickej sezóny v Bratislave (cca od apríla do konca októbra)

Nájdete nás v garáži Centrálnej knižnice na Pionierskej ulici č. 12, Bratislava, Nové mesto. (Street view)

Projekt je realizovaný pomocou Participatívneho rozpočtu Bratislava, Nové mesto, (2014).


Dielňa bude otvorená pre verejnosť v sezóne (1.4 - 31.10) raz do týždňa v utorok od 15:00 do 19:00

Mimo hodín pre verejnosť bude dielňa otvorená podľa dohody. Pošlite nám dotaz.
https://www.facebook.com/cyklodielnabanm
http://www.twitter.com/banm_dielna

K dispozícii budú nasledovné nástroje:

    všeobecné cyklonáradie
    ručné frézy na cyklo závity
    stojan na centrovanie kolesa
    elektrické náradie
    vonku umiestnené základné kľuče na údržbu bicykla (defekt)

Ďalšie aktivity:

    organizovanie cyklo akcií (prednášky pre deti, workshopy,  diskusie..)


Viac info:
http://dielna.citybike.sk/post/100498506707/otvorenie-cyklodielne
Autor/ka: Marian Ján

1. Anotácia – krátky opis projektu:

 

Cieľom je vytvoriť dielnu, v ktorej budú k dispozícii nástroje a náradia pre opravu bicyklov, ktorá bude slúžiť ako centrum pre komunitu aktívnych občanov a nie len cyklistov, kde sa budú organizovať prednášky a workshopy na rôzne témy, ale najmä bicyklovej osvety.

z prezentácie:

" Názov projektu "Cyklo point" sa sadá z dvoch slov. Cyklo - cyklistika, ktorá sa v mestách stáva čoraz populárnejším a ľudmi požadovaným prepravným spôsobom, či rekreáciou. Point - ako bod, miesto a uzol, kde sa krížia cyklotrasy v Novom Meste. Cyklisti sa tu môžu zastaviť, dať si nealko a zdielať zážitky z turistiky. Zároveň si však môžu za pomoci zdarma poskytnutých nástrojov a náradia opraviť, alebo nastaviť svoj bicykel. Táto služba zvýši bezpečnosť premávky v meste, poskytne verejnosti informácie o stave cyklotrás v meste a zároveň umožní cyklistom, aby mali vlastné útočisko, kde sa stretnú a naplánujú ďalšie jazdy po okolitých cyklotrasách. V mieste sa budú konať workshopy, kde sa obyvatelia môžu naučiť ako si opraviť bicykel sami. "

2. Problém

Neinformovanosť a neznalosť problémov v cyklodoprave a zlý stav bicyklov a cyklotrás v meste prispievajú k nehodovosti. Nevýrazný prístup mesta k budovaniu a podporovaniu cyklotrás a cyklodopravy.

V Bratislave nie je miesto, kde by si niekto mohol s voľne poskytovanými nástrojmi dotiahnuť brzdy, kolesá, či iné základné opravy, kľúčové pre bezpečnú cestnú premávku.

3. Východisková situácia

Tvorba cylkomap a cylkotrás formou ankety a participáciou komunity. Školenia o bezpečnosti, resp. nebezpečnosti premávky - ako a kadiaľ je v Bratislave bezpečné jazdiť.

Podobný projekt "Cyklo kuchyňa" (skupina Cyklokoalícia)

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Iniciatíve sa medze nekladú. K vedeniu projektu (Marián Ján - spolu-organizovanie programu http://www.namestiepreludi.sk/) sa môžu pridať všetci občania spriaznený s cyklistikou a iným dianím v meste. Kontajner, ktorý sa prenajme bude slúžiť pre osvetu občanov a usporadúvanie rôznych akcií nie len pre opravu bicyklov. Preto sa tu stretnutia môžu konať pravidelne a ak ľudia prejavia záujem a zapoja sa do diania aj celkom často.

dobrovoľníci sa môžu hlásiť na: marian.jan@kvalitne.sk

 

5. Cieľ

Záujem občanov o dianie. Účasť na dianí v meste. Posilnenie komunity. Zvýšenie bezpečnosti na cestách. Vznik istej kultúry udržiavania a opravy nielen bicyklov.

 

6. Cieľová skupina

Projekt je zameraný a venovaný nie len pre mladých, ale aj starších a skúsenejších, ktorý sa môžu podeliť o vlastné skúsenosti. Mieri na ľudí, ktorí chcú žiť v meste kultúrne a mestské priestory aj kultúrne využívať.

7. Pokračovanie projektu

Podľa záujmu a odozvy občanov, bude možné program rozšíriť o iné témy a frekvenciu akcií zintenzívniť. Pri štedrejšej dotácií od mesta môžu byť prizvaní platení prednášajúci a uviesť kultúrne akcie, ktoré vyžadujú viac nákladov na realizáciu. (odborné prednášky, menšie koncerty, DJ)

8. Aktivity

otvorené raz týždenne - cez víkend

samo-oprava (nástroje k dispozícií) - non stop

sprievodné akcie a program - podľa iniciatívy a činnosti komunity (raz za mesiac minimálne)

 

9. Rozpočet

prenájom kontajneru cca 250 EUR / mes → pri 6 mesačnom užívaní = cca 1500 EUR

vybavenie:

náradie 120, zverák 40,sedací nábytok 100, svietidlá 45, stojany pre bicykle 110,

ďalej osb dosky, skrine, pracovný stôl (cca200),

niektoré platené promo akcie (cca 300)

 

atypické prvky: držiaky na bicykle a náradie, zváranie , dverné zámky cca (50)odhadovaná cena spolu (bez odhadu práce a drobných úprav kontajnera): cca 3000 EUR

 

pre presnú sumu je nutné dojednať detaily s prenajímateľom kontajneru prípadne zadať výrobcom projekt pre nacenenie prác a výber zhotoviteľa.

 Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Verejné zvažovanie 8.3.2017

Verejné zvažovanie 8.3.2017

Vo štvrtok 9.3.2017 o 17:30 v miestnosti č. 619 organizovala Kancelária pre participáciu verejnosti v MČ BANM verejné zvažovanie pre 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia participatívneho rozpočtu a splnili všetky potrebné kritériá.
Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Zápisnica - prezentácia projektov participatívneho rozpočtu 2017

Programom stretnutia bola prezentácia 7 projektov, ktoré sa prihlásili do prechodného obdobia particpatívneho rozpočtu. Hlavnými cieľmi bolo oboznámiť sa spoločne s projektami, projektovými dokumentáciami a diskutovať o možnostiach ich skvalitnenia.

 

Výzva PR 2017

Výzva PR 2017

Neprehliadnite a zapojte sa.
Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016