Preskoč na obsah

Ako najst v tele report

Autor/ka: Lenka Korbeľová

Projekt "Ako nájsť v tele zdravého ducha" vedie pani Elenka Ursínyová, ktorá je zanietenou "športovkyňou" a členkou Klubu dôchodcov Denného centra seniorov Jeséniova.

Projekt sa uskutočňuje na Základnej škole s materskou školou Jeséniova každú stredu v poobedných hodinách. Na cvičenie v telocvični školy stačilo priniesť menší uterák alebo teplé ponožky a chuť si zacvičiť. Veríme, že cvičenie napomohlo každému cvičiacemu, ktorý sa ho zúčastnil a ľudia s ním pokračujú i v domácom prostredí.
Priemerne (0 Hlasy)


realizácia Ako nájsť v tele zdravého ducha

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Srdečne Vás pozývame na cvičenie v rámci projektu Ako nájsť v tele zdravého ducha, ktoré sa uskutoční dnes 19.11,2014 od 16:30 do 17:30 v telocvični na ZŠ JESÉNIOVA /Jeséniova 54, 831 01 Bratislava/.

Ak nestihnete prísť na 16:30 kľudne sa k cvičiacim možete pridať aj počas cvičenia. Stačí ak si prinesiete teplé ponožky a malú podložu pod nohy /uteráčik, deka, prípadne šál ak nemáte so sebou nič a radi by ste prišli na cvičenie/. Teší sa na Vás pani Ursínyová, ktorá je autorkou projektu. Na miesto cvičenia sa dostanete trolejbusom číslo 203 . konečná zastávka.

stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/kondicne-cvicenia

Priemerne (0 Hlasy)


Ako nájsť v tele zdravého ducha?

Autor/ka: Elena Ursínyová

Názov projektu: AKO NÁJSŤ V TELE ZDRAVÉHO DUCHA?

1. Anotácia

Projekt s príznačným názvom Ako nájsť v tele zdravého ducha? je projektom o aktívnom životnom štýle, o prekonávaní vlastných hraníc, o spoznávaní sa občanov Nového Mesta navzájom, o vytvorení komunikty, ktorá si navzájom pomáha a nevzdáva sa v žiadnej životnej situácii.

Základnou myšlienkou projektu je krédo autorky predloženého projektu a tým je: „Človek žije pre druhých a to je oslobodzujúce." Oslobodzujúce v pomoci pre druhých. V súčasnej uponáhľanej dobe zabúdame relaxovať, stretávať sa so susedom, či kamarátom a preto tento projekt oslovuje práve skupinu ľudí, ktorí sa chcú stretnúť, spoznať sa navzájoma v neposlednom rade si spolu zacvičiť. Cvičenie vyvoláva nárast vnútornej energie a tá spôsobuje uzdravenie z chorôb, nárast celkovej vitality organizmu a omladnutie ba až zastavenie starnutia.

Cvičením sa vytvára pocit otvárania sa energetickým impulzom, zlá energia z tela sa stráca a nadobúda sa nová. Táto nová energia vie odblokovať preťažené miesta v tele. Kultivuje sa celé telo, bez námahy. Cvičenie je veľmi jednoduché, ale komplexné. Nezapájajú sa svaly, ale myseľ relaxuje a tým nám pomáha navrátiť zdravie a udržať sa v kondícii.

2. Problém

Projekt v prvom rade rieši nedostatok pravidelných pohybových aktivít takéhoto druhu v predmetnej lokalite. V druhom rade je to nemožnosť priestorového zabezpečenia v Dennom centre seniorov Jeséniova s ohľadom na fakt, že sa tam vydáva strava. Pohybové aktivity vyžadujú priestor.

3. Východisková situácia

Projekt kultivuje telo, nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v spoločných cvičeniach. Cvičeniam je potrebné sa venovať častejšie. Jednalo by sa o cvičenia v dvojtýždenných resp. mesačných intervaloch, ktoré zlepšia fyzickú kondíciu, oživia radosť v človeku, zmierna bolesti a zároveň sú aj rehabilitačnými cvikmi pre ľudí, ktorí sú po úraze nehode či úraze.

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Kondičné cvičenia poskytnú novú možnosť využitia voľného času v mestskej časti. Pri cvičení sa uvoľňujú aj endorfíny šťastia. Šťastie je kompexný zážitok radosti , pri ktorom sa vypĺňajú naše nádeje, priania , očakávania a jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom života. Cvičenie vytvára pocit rovnováhy. Predkladateľkou projektu je Elena Ursínyová, ktorá od roku 1999 spoluorganizuje činnosť. Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža. Pri všetkých týchto aktivitách a povinnostiach rada navštevuje akcie o výžive, cviční a životnom štýle. Čo sa tam dozvie, propaguje v Klube dôchodcov. Realizátormi projektu by bola Elena Ursínyová s dcérou, ktoré by boli inštruktorkami cvičení.

 

 

5. Cieľ

Cieľom projektu je motivovať u občanov mestskej časti záujem pravidelne cvičiť, zlepšovať svoju kondíciu, posúvať svoje vlastné hranice a vytvoriť takú komunitu občanov, ktorí sa budú radi spoločne stretávať, budú si navzájom odovzdávať svoje skúsenosti a jeden druhého potiahnu keď to ten druhý bude potrebovať. Pri pravidelnom cvičení občan stráca zlé návyky, ktoré mu znemožňovali aktivity a organizmus dostáva nový rytmus.

6. Cieľová skupina

Projekt nieje prioritne zameraný na určitú vekovú skupinu. Zapojiť sa môže ktokoľvek kto bude mať záujem, chuť a čas prísť a spoznať svojich „susedov". V prípade potreby občanov sa cvičenia môžu doplniť podľa individuálnych požiadaviek.

7. Pokračovanie projektu

Keďže projekt nieje určený pre istú skupinu občanov môže sa rozvíjať viacerými smermi. Jedným by malo byť vytvorenie komunity, ktorá spoločne bude v budúcnosti vymýšľať nové projekty pre zlepšenie života v mestskej časti.

8. Aktivity

Na cvičenia je potrebné si priniesť karimatku /podložku/. Cvičenie nieje náročné na priestor a prezliekanie do cvičebného úboru. Cvičiaci uvidia čo dokáže ich organizmus a ako sa vysporiada s cvikmi. Cvičenie bude 1x za 2 týždne po 1,5 hodine v budove školy na Kolibe.

9. Rozpočet

1 hodina = 13 eur /zabezpešenie priestoru, upratania, školníka/

26 eur = 1 cvičenie (2 hodiny) * 2 = 52 eur/ mesiac

52eur * 12mesiacov = 624 eur

Priemerne (3 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.