Preskoč na obsah

KRAMÁRE - park na Višňovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Revitalizácia verejného priestoru na Višňovej ulici na rekreačno oddychový park - Potreba parku na Kramároch sa zdá veľmi aktuálna. S pomedzi potenciálnych lokalít sme vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.

Problém:

Park, alebo oddychová zóna na Kramároch zatiaľ nie je. Potreba takéhoto priestoru sa opakovala v podnetoch Kramárčanov azda najčastejšie. Keďže neboli schodné nápady otvoriť na park priestory okolo NUSCH od nemocnice, vytipovali sme niekoľko alternatívnych lokalít v správe MČ. Diskusia o nich prebehla 3.12.2014 http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/3578932

Riešenie:

S pomedzi potenciálnych lokalít sme diskusiou vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.
Revitalizácii priestoru budú predchádzať verejné stretnutia a ankety participatívneho plánovania.
Zapojení budú samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy  v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.
Nasledovať bude samotná revitalizácia v spolupráci s investičným oddelením a Oddelením životného prostredia a územného plánovania BANM.

Rozpočet:

50 000€.

Prílohy:

bod č.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last