Preskoč na obsah

KRAMÁRE - park na Višňovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Revitalizácia verejného priestoru na Višňovej ulici na rekreačno oddychový park - Potreba parku na Kramároch sa zdá veľmi aktuálna. S pomedzi potenciálnych lokalít sme vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.

Problém:

Park, alebo oddychová zóna na Kramároch zatiaľ nie je. Potreba takéhoto priestoru sa opakovala v podnetoch Kramárčanov azda najčastejšie. Keďže neboli schodné nápady otvoriť na park priestory okolo NUSCH od nemocnice, vytipovali sme niekoľko alternatívnych lokalít v správe MČ. Diskusia o nich prebehla 3.12.2014 http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/3578932

Riešenie:

S pomedzi potenciálnych lokalít sme diskusiou vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.
Revitalizácii priestoru budú predchádzať verejné stretnutia a ankety participatívneho plánovania.
Zapojení budú samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy  v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.
Nasledovať bude samotná revitalizácia v spolupráci s investičným oddelením a Oddelením životného prostredia a územného plánovania BANM.

Rozpočet:

50 000€.

Prílohy:

bod č.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.