Preskoč na obsah

KRAMÁRE - park na Višňovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Revitalizácia verejného priestoru na Višňovej ulici na rekreačno oddychový park - Potreba parku na Kramároch sa zdá veľmi aktuálna. S pomedzi potenciálnych lokalít sme vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.

Problém:

Park, alebo oddychová zóna na Kramároch zatiaľ nie je. Potreba takéhoto priestoru sa opakovala v podnetoch Kramárčanov azda najčastejšie. Keďže neboli schodné nápady otvoriť na park priestory okolo NUSCH od nemocnice, vytipovali sme niekoľko alternatívnych lokalít v správe MČ. Diskusia o nich prebehla 3.12.2014 http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/3578932

Riešenie:

S pomedzi potenciálnych lokalít sme diskusiou vyhodnotili ako najvhodnejšiu voľnú zelenú plochu medzi panelovými domami na Višňovej ulici.
Revitalizácii priestoru budú predchádzať verejné stretnutia a ankety participatívneho plánovania.
Zapojení budú samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy  v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.
Nasledovať bude samotná revitalizácia v spolupráci s investičným oddelením a Oddelením životného prostredia a územného plánovania BANM.

Rozpočet:

50 000€.

Prílohy:

bod č.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)