Preskoč na obsah

Novinky: Novinky:

videovizitka Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

Autor/ka: Beata Randusová

Názov

Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Zámerom projektu je zrevitalizovať predzáhradky na Račianskej ulici (vchody 14-16) a skrášliť tak okolie Račianskeho mýta. Vchody 2-12 boli nedávno zrevitalizované, no na vchody 14-16 sa vtedy zabudlo. Ľudia tadiaľ denne prechádzajú po chodníku až na Kominársku ulicu, prípadne prechádzajú na druhú stranu do blízkych obchodov a reštaurácií, no po pravej strane momentálne míňajú štyri zanedbané predzáhradky. Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu danej ulice (až po miesto, kde ju pretína Kominárska ulica), ktorá sa začala v minulosti, avšak ukončila sa pri zástavke MHD. Cieľom je zvýšenie estetiky celej ulice a spríjemniť ľuďom pohľad na ňu. Bonusom vo výsledku je zapojenie samotných obyvateľov domu i dobrovoľníkov, ktorí sa môžu spolu podieľať na zveľaďovaní verejného priestranstva, spolu sa navzájom spoznať a budú si vážiť spoločnú prácu.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Predzáhradky na Račianskej ulici 14-16 pôsobia spustnuto a smutne, a lákajú tak ešte k väčšej nedbanlivosti okolia – pribúdajú nápisy na dverách a fasáde domu. O predzáhradku sa vždy starali obyvatelia domu, avšak po tom ako sa v nej objavili injekčné striekačky sa prácam v nej radšej vyhýbajú. Zeleň je v neudržiavanom stave, sú tu dreviny, ktoré už dávno nepôsobia esteticky, práve naopak pôsobia divoko a vytvárajú neprehľadný priestor, ktorý vyzerá skôr depresívne. Zeleň je tu tiež v nedostatočnom množstve a druhovom zastúpení (nie je zabezpečené dostatočné prekrytie pôdy, chýbajú rastliny kvitnúce celosezónne). Negatívne pôsobí aj starý plot, ktorý je hrdzavý, odpudivý a umocňuje tak zlý dojem z predzáhradiek. Neďaleko, na konci domu, sa nedávno urobil prechod pre chodcov, preto všetci ľudia, ktorí budú prechádzať po chodníku až k prechodu uvidia nevábne predzáhradky. Račianska ulica je jednou z hlavných dopravných tepien Bratislavy a riešený priestor opticky zasahuje do jednej z najfrekventovanejších bratislavských križovatiek - Račianske mýto.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

-odstránenie buriny a drevín v nevyhovujúcom stave

-výsadba nenáročných druhov trvaliek a okrasných tráv (trvalky - kvitnutie od jari do jesene, výsadby s okrasnými trávami pôsobia dynamicky- meniace sa počas celého roka. Navyše odkvitnuté trvalky a trávy pôsobia esteticky aj cez zimu)

-plot sa obrúsi a natrie novým náterom

-realizácia sa zorganizuje verejne, všetci obyvatelia bytov na Račianskej ulici budú prizvaní a zapoja sa aktívne, alebo aj pasívne. Pri práci sa bude podávať občerstvenie, ktoré si spolu pripravia sami obyvatelia.

-nové zrevitalizované predzáhradky budú ľahko udržiavateľné a tak udržateľné i do budúcnosti

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľkou projektu je Beata Randusová, obyvateľka domu na Račianskej ul. 14.

Návrh a realizácia bude prebiehať s pomocou iniciatívy Kvitnúce sídliska, ktorá sa venuje revitalizáciám vo verejnom priestore. Realizáciu bude koordinovať Martin Ošust a Magdaléna Pastvová.

 

Martin Ošust - záhradný a krajinný architekt, má skúsenosti s návrhmi a realizáciami záhrad, autor a koordinátor projektu revitalizácie zanedbaných pieskovísk v Petržalke, ktoré spolu so susedmi prerobili na okrasné záhony, spoluzakladateľ iniciatívy Kvitnúce sídliská.

 

Magdaléna Pastvová - záhradná architekta, má skúsenosti s návrhom a realizáciou záhrad a verejných priestorov, organizácia festivalu permakultúra v meste, spoluzakladateľka iniciatívy Kvitnúce sídliská.

 

Realizácia projektu sa uskutoční s pomocou obyvateľov priľahlého domu a tiež externých dobrovoľníkov.

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1) vytvorenie koncepcie, návrh

2) odstránenie buriny a drevín v nevyhovujúcom stave

3) odvoz rastlinného, prípadne iného odpadu z riešených plôch

4) nákup potrebného náradia, materiálu a rastlín

5) dovoz náradia, materiálu a rastlín

6) výsadba rastlín

7) zoškrabanie starého náteru a zbrúsenie hrdze

8) natieranie plota novým náterom v pôvodnej zelenej farbe

9) údržba predzáhradky

10)počas prác budú mať účastníci možnosť občerstviť sa.

11)po dokončení prác sa usporiada spoločná grilovačka a varenie gulášu. Pre deti i dospelých sa usporiada bedmintonový zápas na dvore.

 

Podľa počtu účastníkov práce budú trvať od 2-5 dní.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu predzáhradiek na Račianskej ulici, ktorá sa už začala v minulosti. Cieľom je skrášliť ulicu a zvýšiť jej hodnotu. Cieľom je spojiť obyvateľov a zapojiť ich do spoločného projektu a zlepšiť tak vzájomné vzťahy medzi susedmi. Projekt bude navyše námetom a pozitívnym príkladom aj pre iné ďalšie podobné projekty.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina sú všetci ľudia, ktorý denne prechádzajú po račianskej ulici. Prioritne je určený pre obyvateľov priľahlých domov, ktorí sa v danej lokalite zdržujú najviac. Zúčastniť sa môžu všetky vekové kategórie. Výsledok prác zužitkujú všetci, ktorým verejný priestor nie je ľahostajný.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Zrevitalizovaná predzáhradka bude ľahko udržiavateľná. Udržiavacie práce sa budú vykonávať v rámci údržby domu, tak ako tomu bývalo kedysi. V budúcnosti, ak bude projekt úspešný je možné uvažovať s renováciou basketbalového ihriska, ktoré sa nachádza vo dvore.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

V rozpočte sa počíta s revitalizáciou 4 predzáhradiek nasledovne:

 

Pracovné náradie (lopaty, lopatky, nožnice, rukavice, štetce, hrable, fúrik, brúsne kefy, vrecia): 200

Materiál (štrk, záhradný kompost, trvalky, farba): 1000

Doprava (štrk, kompost, trvalky): 430

Likvidácia zeleného odpadu: 160

Spolu: 1790

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last