Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

 

Revitalizácia stanice Filiálka -pokračovanie projektu – tvorba ideovej štúdie formou participatívneho plánovania - 4800 Eur

 

Želáme si, aby sa priestor býv. Stanice Filiálka stal živým, atraktívnym a bezpečným verejným priestorom.

V období posledných 2 rokov bolo spravených niekoľko dobrovoľníckych akcií, počas ktorých sa priestor vyčistil, skultivoval, vysadila sa vegetácia, vydláždili prechody, ktoré obyvatelia z okolia využívajú, vymaľovala sa budova stanice a začali sme s natáčaním videodokumentárneho filmu o Filiálke jej histórii, jej súčastnom stave a o možnostiach priestoru v budúcnosti.

 

Tento priestor má potenciál stať sa využitým mestským verejným priestorom – parkom s najvačšou cyklotrasou v centre Bratislavy a tiež najvačšou zelenou plochou centre mesta.

Pomocou metód participatívneho plánovania, dotazníkového prieskumu a v spolupráci s Fakultou architektúry STU chceme vytvoriť návrh priestorovú štúdiu, na základe ktorého by bolo možné pre mestskú časť žiadať od správcu areálu - Železničnej spoločnosti Slovensko tento priestor do dlhodobého prenájmu.

Štúdia by mohla overiť možnosti tohto verejného priestoru formou intervencií, ktoré by sa tu mohli so zníženými nákladmi uskutočniť- tzv. taktický urbanizmus. Chceli by sme do nej zapojiť komunity, ktoré sa v okolí pohybujú a žijú, ale aj študentov stredných a vysokých škôl, pre ktorých je toto miesto taktiež príťažlivé.

Súčasťou projektu participatívneho plánovania a tvorby ideovej štúdie by bolo vytvorenie a spustenie web stránky k projektu a verejné premietanie dokumentárneho filmu o doterajších aktivitách a procese akým sa tento priestor premieňal a celodennym podujatim v spolupraci s umelcami pretvorenie betonoveho muru na street art galeriu (tematicky Street art session)

 

 

Návrh procesu:

 

Januar 2015 - Spustenie oficialnej webstranky projektu

Január 2015 – Premietanie videa o Filálke

Január-Apríl 2015 – Zber dát od obyvateľov z územia, dotazníkový prieskum

Apríl (Máj) 2015 – Workshop so študentami z FA STU s architektami z praxe

Apríl (Máj) 2015 – Verejná prezentácia návrhu ideovej štúdie

Jún (Júl) 2015 - Street art session (celodenne podujatie spoken s umenim a hudbou)

 

Rozpočet:

Na workshop (min3-4 dni ak chceme mať nejaký projekt....) cca 2000 eur

Priestor prenájom 3-4 dni (ak by sme sa zhodli že FASTU, tak tam, ale je to ďaleko...keby Knižnica, to by bolo super a zadara) 500 e

Jedlo pre lektorov a účastníkov...cca 35ľudíx3dnix8eur=840 e

Lektorné (symbolicky) 500 e

Materiál – flipcharty, fixy, hocičo 60 e

Tlač postrov a plagátov 100 e

Tvorba oficialnej stranky projektu - 600 eur (je tam rezerva neviem kolko to bude presne)

Material na STREET ART session - 1500 eur (farby, preprava)

Dramaturgia videodokumentu 500 eur (dokumentaristka Lenka Hashimoto)

Koordinacia projektu 200 eur

 

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Občianske návrhy pre 22tisíc €

Občianske návrhy pre 22tisíc € "Rezidencia pri mýte"

Zoznam občianskych projektov, ktoré sa uchádzajú o sumu 22 000€ poskytnutú investorom výstavby "Rezidencia Pri mýte" / Obytný súbor Škultétyho.

Pozvánka na verejné stretnutie Škultétyho

Pozvánka na verejné stretnutie Škultétyho

Stretnutie sa uskutoční v knižnici na Pionierskej 12 o 17:00.
Témou bude prezentácia občianskych návrhov k využitiu financií (22 000€) z obytného súboru Škultétyho a Participatívny rozpočet 2015.
 
Pozvánka na Filiálku 28.9.2014

Pozvánka na Filiálku 28.9.2014

Príďte na poslednú akciu v rámci dobrovoľníckych aktivít na Filiálke v sobotu 27. septembra. Cieľom dňa je vymalovať opustenú budovu stanice pri príležitosti jej 100. výročia. Pár metrov od stanice budú prebiehať prednášky a workshopy, takže zaujímavé veci budú počuť oddychujúci ale aj naši usilovní natierači. Počas akcie bude vegánsky obed, čerstvá SLOVENSKÁ zelenina, ovocie, domáce koláče a celú akciu ukončíme menším akustickým koncertom
Navrhy a požiadavky občanov na využitie financií zo Škultétyho

Navrhy a požiadavky občanov na využitie financií zo Škultétyho

Komparácia návrhov a požiadaviek občanov na využitie vyvolaných investícií pri výstavbe obytného súboru Škultétyho zo stretnutia 29.5. 2014 a zo stretnutia z 21.8.2013