Preskoč na obsah

videovizitka Splav Dunajca a Popradu pre Rodiny s deťmi

Splav Dunajca a Popradu pre Rodiny s deťmi

Autor/ka: Ivan Palovčík

Názov

Splav Dunajca a Popradu pre Rodiny s deťmi

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Rodiny dnes, najmä tie žijúce vo veľkých mestách, sa často stretávajú s problémom, ako spoločne vyplniť svoj voľný čas. Ďalším problémom je prílišná anonymita. Rodiny, ktoré bývajú často v rovnakom paneláku sa navzájom nepoznajú. Naším projektom, spoločným zážitkom vo forme splavu, s prespatím v stanoch a s ďalšími často krát úplne novými zážitkami, chceme napomôcť budovaniu komunity v rámci susedstva. Zároveň chceme pomôcť rodinám premeniť voľný čas na zážitok. Ukázať alternatívu ako sa dá tráviť voľný čas spoločne celá rodina, či celá partia rodín. Z dôvodu budovania susedskej komunity, budú účastníci, iba z Bratislavy - Nového mesta. Z vybudovanou komunitou plánujeme ďalej pracovať formou ďalších zážitkových podujatí. Organizátori sú dobrovoľníci dlhodobo pôsobiaci v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Rodiny, najmä žijúce vo väčších mestách, majú nedostatok voľného času, s tým nedokážeme nič spraviť. S čím však vieme, chceme a pomáhame je ukázať ako sa dá voľný čas investovať a premeniť na zážitky pre celú rodinu. Veľmi veľa rodín trávi svoj spoločný voľný čas, individuálnymi aktivitami , v nákupných centrách alebo doma pred televíziou.

Ďalší problém, s ktorého riešením by sme radi pomohli, je problém cudzích susedov. Prílišná anonymita v meste spôsobuje, že ľudia vedľa seba žijú desiatky rokov ale vôbec sa nepoznajú.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Splav je osvedčená zážitková aktivita, pri ktorej sa prelomia lady medzi, susedmi. Susedia ktorý si na seba roky nevedeli nájsť čas sa majú možnosť o sebe viac dozvedieť večer pri ohni a pri ďalších spoločných aktivitách. Rodiny, ktoré doma nemajú čas sa porozprávať, si tento čas nájdu popri spoločných zážitkoch na rafte. Ukážeme rodinám ako sa dá tráviť voľný čas v prírode, s rodinou či celou partiou rodín.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Všetci inštruktori majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou ako aj organizáciou splavov. Pod hlavičkou Ideálnej Mládežníckej Aktivity sme zorganizovali desiatky splavov českých, slovenských a rakúskych riek, s rôznou náročnosťou a programovým zameraním.

Splavy pre rodiny s deťmi, Splavy pre základné a stredné školy, Jarné splavy dravých riek.

Všetci organizátori sú dobrovoľníci - mládežnícki vedúci, vykonávajúci svoju činnosť popri civilnom zamestnaní, v zátvorke.

Michal Borsody – projektový líder, dlhoročný táborový vedúci a skúsený vodák, v projekte bude mať na starosti aj koordináciu stravovania. (Kuchár).

Ivan Palovčík – dlhoročný inštruktor, skúsený vodák, organizátor viacerých zážitkových podujatí, splavy, team buildingy, školy lezenia. Má na starosti plánovanie a organizácia samotného splavu z Červeného Kláštora do Kroscienka(IT manažér)

Martin Šabo - dlhoročný inštruktor, skúsený vodák (IT špecialista). Má na starosti plánovanie hier, sprievodného programu.

Ján Kobliška – dlhoročný inštruktor, skúsený vodák. (Zdravotný záchranár). Má na starosti zdravotný dozor a je hráč na gitare

Monika Maňáková – inštruktorka a skúsená vodáčka, (študentka odboru Zdravotný záchranár). Má na starosti psychohygienu a administráciu.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Prípravná fáza

- stretnutia inštruktorského tímu, v priebehu Január – Jún 2016

- propagácia splavu hneď po schválení projektu

Splav Dunajca bude realizovaný v druhej polovici Júla 2016.

Splav bude v trvaní 4 dní, s nasledujúcim itinerárom:

 1. Deň

  • Stretnutie v kempe a postavenie základného tábora

  • Vodácke školenie

  • Večera

  • Táborák, hry, a hra na gitare

 2. Deň

 • Budíček, raňajky

 • Preprava na štart splavu

 • Príprava lodí a splav do Kroscienka

 • Návrat autobusom do kempu

 • Spätná väzba, hry

 • Spoločná grilovačka

 • Táborák, hry a hra na gitare

 1. Deň

 • Budíček, raňajky

 • Doprava autobusom na splav Popradu

 • Splav Popradu po do splavovaní návrat do kempu

 • Táborák a hra na gitare

 1. Deň

 • Budíček, raňajky

 • Dobrovoľná turistika kaňonom Dunajca

 • rozchod.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Projektom položíme základ pri budovaní partie susedov z Nového mesta, začneme budovať komunitu ľudí ktorých spájajú podobné záujmy. Cieľom je ukázať rodinám s deťmi ako sa dá netradične stráviť voľný čas v kruhu rodiny a zároveň partie priateľov.

V rámci vzniknutej komunity budeme ďalej pripravovať aktivity.

Chceme podporovať zdravé vzťahy v rodine, spoločné trávenie voľného času.

Taktiež aj keď to nie je primárny cieľ zvýšenie záujmu o vodácky šport.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Rodiny s deťmi pochádzajúce z Bratislavy - Nového mesta, bude sa jednať o 40 účastníkov, vzhľadom na kapacitné možnosti splavu. Výber účastníkov bude nasledovný: Po zverejnení výzvy na prihlasovanie na sociálnych sieťach prípadne webovom sídle BANM, bude potrebné odoslať mailom prihlášku a zaplatiť symbolický účastnícky poplatok prvých 40 platiacich, bude mať miesto zaistené, ďalší účastníci budú zaradený do poradovníka a budú oslovovaný pokiaľ sa niekto odhlási.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Radi by sme po úspešnej realizácií nultého ročníka, pokračovali v organizácií ďalších ročníkov tak aby sa z projektu stala tradícia. Tiež plánujeme organizovať ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi a to minimálne 4 do roka, (okrem jednodňových aktivít). Jednou s aktivít by mala byť turistika kombinovaná s vlastivednou prechádzkou. Ďalšou aktivitou Silvester pre rodiny s deťmi. So všetkými plánovanými aktivitami máme skúsenosti

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Strava

150 €

Vodácky spôsob varené raňajky, suchý obed, spoločne pripravená večera.

 

Ubytovanie poplatok za kemp

375 €

Doprava preprava autobusom na štart splavu a z cieľa splavu, vlak + autobus

350 €

Doprava inštruktorov a materiálu CP

400 €

Výbava- zapožičanie

1 150 €

(Vodácka – lode, pádla, vesty, prilby)

 

(Kempová – stany, spacáky karimatky, poľná kuchyňa)

 

(Zážitková – materiál na Hry)

 

Vstupné

50 €

Príjem s účastníckych poplatkov 40x10€

-400

 

2 075 €

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last