Preskoč na obsah
Späť

Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Starostlivosti o stromy a zeleň všeobecne je zanedbávaná v celom hlavnom meste. Na jej starostlivosť sú vyčleňované nízke finančné prostriedky. Jej úloha je však nezaplatiteľná. Na základe podnetov od občanov i samotného Oddelenia životného prostredia MÚBANM sme sa rozhodli pripraviť zadanie, ktoré by pomohlo predmetnú situáciu zlepšiť.

Problém:

V momentálnej situácii je nutná výsadba nových drevín a následná starostlivosť o ne. Predovšetkým však treba venovať veľkú pozornosť starostlivosti o dreviny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zároveň spĺňal nároky, ktoré naň kladie človek. Ide predovšetkým o bezpečnosť okolia stromu pri zachovaní všetkých ekologických funkcií, ktoré strom človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

Riešenie:

Starostlivosť o dreviny spočíva v ich orezávaní, správnych ošetreniach dutín stromov, zbavenia sa škodcov, húb či plesní, vo veľmi suchom počasí zálievka pre dreviny, ktoré by nedokázali prežiť.


Hlavný význam rezu stromov:

založenie a výchova koruny mladých stromov - zakladacie rezy

starostlivosť o koruny dospelých stromov - udržiavacie rezy

tvarovanie korún špeciálnych okrasných taxónov - tvarovacie rezy

zaistenie prevádzkovej bezpečnosti v každom veku stromu

podpora tvorby kvetov a plodov pri vybraných taxónoch

úprava koreňového systému v nutných prípadoch

Výsadba nových stromov, ktoré sú z potenciálnej vegetácie daného územia, samozrejme nesmie chýbať kotvenie daného stromu, ktoré musí vydržať aspoň 3 roky, ukotvené v správnej výške a samozrejme dobre založené v zemi aby sa nestalo, že strom drží kotvenie. V neposlednom rade zavlažovacia hadica okolo koreňového balu a samozrejme následná precízna starostlivosť.

Rozpočet:

V čase publikovania zadania nebol ešte známy

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last