Participatívna komunita Biely Kríž

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Koncepčný plán pre revitalizáciu vnútroblokov Koncepčný plán pre revitalizáciu vnútroblokov

Plánovanie vnútroblokov Biely Kríž- autorka Mgr.art. Zuzana Žúžiová, PhD

Táto správa sumarizuje zistenia zo susedského plánovania s komunitou z lokality Biely Kríž a predstavuje predbežný koncepčný plán pre revitalizáciu vnútroblokov.

Dňa 5. septembra 2013 sa uskutočnilo plánovacie stretunutie obyvateľov Bieleho Kríža. Počas stretnutia mali možnosť vyjadriť svoje predstavy o tom, akú podobu by mal priestor okolo ich domov dostať v budúcnosti. Priamo v teréne hodnotli kvality aj nedostatky jednotlivých priestorov, navrhovali rýchle riešenia aj dlhodobé zmeny. Samotnému plánovaciemu stretnutiu predchádzala séria rozhovorov s jednotlivými lídrami komunity. Ktoré boli veľmi cenným zdrojom informácií pre tvorbu koncepčného plánu obnovy vnútrovlokov na Bielom Kríži.

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo štvrte Biely Kríž: Novinky zo štvrte Biely Kríž:

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia Biely Kríž

Zápisnica z verejného stretnutia Biely Kríž

V stredu 7.6.2017 sa v budove Novej Cvernovky na Račianskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi zo štvrte Biely Kríž. Cieľom stretnutia bolo predstavenie participatívneho rozpočtu, informovať, diskutovať o plánovaných investičných zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
First Previous
  • 1
First Last