ZOBRAZENIE WEBOVÉHO OBSAHU

Participatívna komunita Koliba

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

 

Mapa podnetov - Koliba: Mapa podnetov - Koliba:

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo štvrte Koliba: Novinky zo štvrte Koliba:

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Pozvánka na verejné stretnutie Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie Koliba

Vetkých Kolibčanov, korí sa zaujímajú o zlepšenia bývania v ich štvrti pozývame na verejné stretnutie 8.10.2015 o 17:30 na ZŠ Jeséniova.
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.