ZOBRAZENIE WEBOVÉHO OBSAHU

Participatívna komunita Koliba

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

 

Mapa podnetov - Koliba: Mapa podnetov - Koliba:

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo štvrte Koliba: Novinky zo štvrte Koliba:

utopia.sk

Realizácia projektu Ako nájsť v tele zdravého ducha

Srdečne Vás pozývame na cvičenie v rámci projektu Ako nájsť v tele zdravého ducha, ktoré sa uskutoční dnes 19.11,2014 od 16:30 do 17:30 v telocvični na ZŠ JESÉNIOVA /Jeséniova 54, 831 01 Bratislava/.
Podnety z 9.10. Koliba

Podnety z 9.10. Koliba

Nové a aktualizované podnety z verejného stretnutie Koliba
Pozvánka na verejné stretnutie Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie Koliba

Srdečne Vás pozývame na verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční na Kolibe. Uskutoční sa dňa 9.10. 2014 /štvrtok/ o 17:00 hodine na Základnej škole s materskou školou Jeséniova 54.

Súhrn podnetov, ktoré podali obyvatelia štvrti Koliba

Súhrn podnetov, ktoré podali obyvatelia štvrti Koliba

Súhrn podnetov, ktoré podali obyvatelia štvrti Koliba

aktualizoavaný 12.10.2014

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi na Kolibe

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi na Kolibe

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na verejné stretnutie s občanmi na Kolibe, ktoré sa skutoční dňa 26.6. 2014 /štvrtok/ o 17:00 v Dennom centre seniorov Jeséniova z dôvodu predstavenia Kancelárie pre participáciu verejnosti z MÚ BANM a participatívneho rozpočtu. /Jeséniova 51, 83101 Bratislava/
First Previous First Last