Participatívna komunita Mierová kolónia

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Mapa podnetov - Mierová Kolónia: Mapa podnetov - Mierová Kolónia:

Participatívna komunita Mierová kolónia (MK) nadväzuje na doterajšie snahy obyvateľov MK vybudovať Materské centrum v priestoroch škôlky a tiež nadväzuje na snahu o revitalizáciu a vybudovanie oddychovej zóny medzi bytovkami. Zároveň boli v pilotnom kole (r. 2014) participatívneho rozpočtu pre BaNM podporené dva projekty, ktorých realizácia je situovaná a bytostne sa dotýka obyvateľov MK. Jedná sa o projekt Gaudiho dielničky a projekt Škola dokorán.

Našou snahou ako Kancelárie pre participáciu je zmapovať akútne potreby obyvateľov v tejto štvrti, v čo najväčšej miere pomôcť pri realizácii podporených projektov a v neposlednom rade pomôcť naplniť a realizovať myšlienku materského centra a oddychovej zóny. Tiež je našou snahou poskytnúť pre obyvateľov MK virtuálny priestor - miesto, kde bude možné diskutovať a navrhovať riešenia konkrétnych problémov, ako aj možnosť sledovať ako sa jednotlivé témy vyvíjajú.

Rovnako budeme na týchto stránkach zverejňovať všetky relevantné informácie ohľadom participatívneho rozpočtu BaNM, ktoré sa týkajú MK.

Budeme radi za akýkoľvek podnet z vášho života v MK či spätnú väzbu na našu prácu alebo stránku.

Sme tu pre vás a našim cieľom je, aby život vo vašej štvrti bol vo vašich rukách!

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky z Mierovej Kolónie: Novinky z Mierovej Kolónie:

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Gaudího dielňa - termíny workshopov

Gaudího dielňa - termíny workshopov

Úspešný projekt pokračuje verejnými workshopmi
GAUDIHO DIELNA 2014

GAUDIHO DIELNA 2014

krátky film o projekte
Realizácia projektu Škola dokorán

Realizácia projektu Škola dokorán

Pozvánka na 13.12.2014 a pár fotiek z projektu Škola dokorán, ktorý prebieha každý utorok v decembri v na základnej škole v Mierovej kolónii.