Preskoč na obsah

Taký správny cirkus

Autor/ka: Ľubica Noščáková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Taký správny cirkus

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt Taký správny cirkus je otvoreným projektom, ktorý prepája rôzne generácie v kreatívnych a pohybových cirkusodielňach. Tieto  sú organizované priroritne pre  komunitu žijúcu v blízkosti Mierovej Kolónie, ale otvorené pre všetkých, so zámerom prepájania sa v spoločných zážitkoch, pri tvorení a pohybe. V každej z dielní nadobudne účastník niektorú zo zručností, potrebnú v cirkuse- od tvorenia artistického náčinia, cez žonglovanie s rôznym náčiním i svetlom, rovnovážne hry, divadelnícke zručnosti, maľovanie na tvár, miniklaunské zručnosti- modelovanie z balónov, chodenie na chodúľoch, tvorenie kostýmov, kulís, minikurz akrobacie, návrhy a tvorenie kostýmov, osvetlenia atd.  V každej dielni sa venujeme jednej činnosti, takže účastníci si budú môcť vybrať hoci aj len jednu z dielní. Zdokonaliť sa dá v letnej cirkusovej miniškoličke- kde na verejnom priestranstve bude verejná "ochutnávka" pre každého, kto chce zažiť, aké je byť cirkusant. Vyvrcholením bude ozajstné verejné cirkusové predstavenie, zložené z dvoch častí- nacvičené zohraté vystúpenie účastníkov a otvorená improvizačná časť pre každého, kto si chce skúsiť, aké je byť cirkusantom. Skrátka Taký správny cirkus.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V minulom roku sme sa zapojili do prbanm sériou tvorivých dielní. Ukázalo sa to ako skvelý štart, v ktorom treba pokrčovať, ale- ako píšeme v záverečnej správe- okrem samotného tvorenia by sme chceli prepojiť jednotlivé komunity, ktoré blízkosti školy žijú. Tiež by sme chceli dať možnosť vzájomného prepojenia všetkým, ktorí sa do paticipácie zapájajú a chcú. Preto sme pre tento rok vymysleli projekt cirkusdielní- ktoré sú realizovateľné takmer kdekoľvek ( s výnimkou akrobatickej),dokonca aj outdoorovo, a bežne sú vo svete používané ako forma teambuidldingu. Keďže Cirkus je jednou z tradičných aktivít školy a keďže vždy má úspech a ľudí zaujíma, či si možno niečo také vyskúšať, v tomto projekte ponúkame verejnosti možnosť zažiť na vlastnej koži, ako sa tvorí- realizuje- žije cirkus. Využijeme pri tom dobrovoľnícku prácu našich odborníkov, rodičov, starých rodičov a detí, ktoré svoje nadšenie, umenie, schopnosti a ochotu naučiť(nielen sa) to všetko prinesú kamkoľvek. Vychádzame pritom zo štúdií, ktoré vravia, že cirkus je pre deti od 3-99 rokov, že zlepšuje všetky možné osobnostné predpoklady a spája komunity. Napr. denné 5 min žonglovanie zväčšilo počet mozgových synapsií ( a tým aj kapacitu mozgu) niekoľkonásobne už po mesiaci- túto činnosť sa s radosťou učia aj seniori, ktorým podľa štúdie výrazne zlepšuje pamäť a orientáciu v priestore, ale aj schopnosti učiť sa nové! veci. Mnohé činnosti sú hravé a rozvíajúce motoriku- hrubú aj jemnú zároveň- chodenie na chodúľoch, diabolo, jojo atd. Tvorivé a dramatické činnosti zas podporujú sebauvedomenie a sebaistotu. Zručnosti starých mám využijeme pri tvorení a šití kostýmov, technické zručnosti pri ozvučovaní, hrách so svetlom atd. Cirkus je skrátka téma, ktorou vie žiť každý a sebarozvíjať sa, no uvedomovať si v spoločnom ponímaní cirkusu aj pravidlá a dôležitosť spolupráce a komunity, v ktorej žijem. Zároveň je možné dielničky „pyramídovým „ spôsobom chodiť učiť kdekoľvek ( šitie žonglovacích loptičiek a žonglovanie už sme robili v Domove dôchodcov aj v materskom centre) a kohokoľvek.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Problémom je teda, že mnoho komunít v našej lokalite robí úžasné veci, ktoré sa ale neprepájajú a preto neprepájame ani svoje životy, hoci sme si vo fyzickej blízkosti. V blízkosti školy je napr.krásne verejné ihrisko, kde sa často vyskytuje mládž, ktorá ale okrem športovania príiš často sedí v hlúčkoch a hrá sa na obiloch a tabletoch . Veríme, že práve tu sa dajú zorganizovať outdoorové cirkusdielne, čím veríme, pritiahneme pozornosť- ako kedysi cirkusanti, čo chodili cez mestá a následne sa bude môcť zapojiť ktokoľvek. Aj v blízkom resocializačnom zariadení sa dajú realizovať niektoré z činností, aj s deťmi a mamičkami, ktorým zatiaľ ešte vždy chýba Materské centrum- otvárame ponuku pre šetkých.

Riešenie je teda také, že aktivitu, ktorá je WŠ vlastná už cca 10 rokov, ponúkame v prospech komunity, s tým, že všetko, čo sa deti a tento rok aj rodičia a starí rodičia školy naučia pri realizácii cirkusu, budú priebežne v cirkusdielňach otvárať verejnosti na rozličných, i vonkajších verejných priestranstvách.

Takto zrealizujeme celkovo 8 verejných cirkusdielní a jednu cirkusovú letnú miniškoličku, 1 veľké verejné cirkusové predstavenie zložené zo stabilnej programovej časti a verejnej improvizačnej časti- každý bude môcť vyskúšať a predviesť pred publikom čokoľvek z dielničiek, čo sa naučil.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Waldorfská súkromná ZŠ, Vihorlatská 11, Braislava

Projektový koordinátor- PaedDr. Noščáková Ľubica, pedagóg s 20 ročnou praxou, lektor alternatívnej pedagogiky, facilitáror kurzov pre deti i dospelých, projektová managerka úspešne realizovaných komunitných programov (cca 21 rôznych grantovo podporených od r. 2005), konzultantka a supervízorka na krízovej detskej linke, učiteľka nielen v ZŠ, ale aj v ZUŠ odbor dramatický- divadlo

Riaditeľka školy Slávka Šebová- pedagóg s dlhoročnou praxou, participant a podporovateľ všetkých projektov školy

Pavel Hanuštiak- pedagóg, ktorý sa o.i. v rámci zahraničného štúdia zameral a úspešne absolvoval prax a špecifické vdelanie v oblasti pohybovej kultúry, ktorá prepája tonalitu a hlásky, slová, zvuky s pohybom,rytmom, dynamikou osobnosti, absolvent verejných predstavení v oblasti prezentácie pohybovej kultúry

Daniela Nittonová- mamička so zdravotníckym vzdelaním, nutričná poradkyňa, ktorá rpacuje v oblasti osobného poradenstva stravy a pohybu, osobnostného rozvoja cez sebanaladenie sa, hľadanie a dosiahnutie lepších verzií seba samého cez správny pohyb, stravu a sebarešpektovanie

Peter Polák- telocvikár, ktorý úspešne vedie a organizuje otvorené pohybové dielne- rôzne druhy športov, všestrannej základnej pohybovaj prípravy, ale aj akrobacie

Tatiana Maťová- pedgóg, vedúca textilných a tkáčskych dielní, ktorá s deťmi navrhuje a šije kostýmy

Kolektív rodičov, starých rodičov a detí 6. Ročníka,so širokým spektrom vzdelania a zamerania, ktorý bude všetstranne podporovať svojimi schopnosťami celý proces, vrátane tvorenia PR článkov, návštev a pozvaní ednotlivých komunít na prepojenie atd.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

8 verejných cirkusdielní

 1. Tvoríme v drevárskej dielni cirkusoviny- chodúle, prevažovačky, paličky na točenie tanierikov atd.

 2. Cirkusoviny- šijeme a vtoríme žonglovacie loptičky, poi, hodvábne šatky, stuhy na točenie, návrhy kostýmov a predpríprava

 3. Pohybodielňa- učíme sa základy žonglovania, rovnovážnych cvičení- chodúlovanie, jednokolky, chodenie po šnúre, rovnovážne hry s telom- pyramídy,státie na fitloptách

 4. Točidielňa- trénovanie točenia hulahopov, točenie poi- textilné, svetelné, jojo triky, diabolo, taniere na paličkách, švihadlá, stuhy, laná-preskakovanie a točenie atd.

 5. Šašodielňa – miniherecká triková dielňa s učením maľovania na tvár a modelovaním balónov, šašobláznením, skákanie gumy, chodenie na fitloptách, jednokolkách

 6. Magicdielňa – dielňa plná malých trikov z magicboxov, alebo základy čarovania

 7. Presentdielňa- Chystáme sa na vystúpenie- dávame dokopy scenár, kostýmy, osvetlenie, plagáty, pozvánky, ozvučenie atd.-prejdeme si všetky zručnosti, ktoré treba na zorganizovanie verejného vystúpenia

 8. Vianočná cirkusdielňa- vyrábame a obdarúvame blízkych darčekmi, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky a radosti z pohybu doma (vyrábame loptičky, zdobené pomaranče na vianočné  žonglovanie, vianočné medovníkové a plstené gule na žonglovanie, poi a hodvábne šatky na točenie, magic preklápačky atd).Zámerom je už po skončení projektu dať možnosť ľuďom, aby mali poznatky a materiál na pokračovanie doma, na jar opäť na ulici.

1 letná cirkusová miniškolička- outdoorová verejná dielňa na verejnom priestranstve- ihrisku v Mierovej kolónii, spájajúca na precvičovanie všetky zručnosti z predošlých dielní

1 verejné predstavenie- zrejme v polovičke projektu, aby aj pritiahlo verejnosť k trénovaniu

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Kvalitatívne-

Zmena v komunite- preojenie a zdieľanie radosti z tvorby a pohybu, vzájomné učenie sa bez ohľadu na vek, nadobudnutie zručností rozvíjajúcich hrubú a jemnú motoriku, rozvoj činnosti mozgu- tvorenie nových synapsií(to je obrazné- aj v mozgu reálne, aj obrazne v komunite)

Kvantitatívne-

8 dielní, 1 verejné vystúpenie, článok na webstránke školy, 1 cirkusová verejná letná miniškola, premeny spotrebného materiálu na cirkusové pomôcky (chodúle loptičky atd.), verejne zdieľané video z predstavenia, fotogaléria dielní

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Prioritne komunity v okolí WŠ (žiaci, súrodenci, rodičia, starí rodičia, okolobývajúci, komunity prepiojené s WŠ- z resocializačného centra, mamičky , ockovia a deti z okolitých domov a deti vo verejnej školičke a sekundárne široká verejnosť,s osobitnými pozvaniami pre ostatné komunity, zapájajúce sa do prbanm

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Vytvorené vzťahy sa budú ďalej rozvíjať v spoločných aktivitách, odrazia sa v spoluzodpovednosti za priestor, v ktorm žijeme a prepojenosti komunity

V cvičieniach a cirkusovaní sa bude ďalej, veríme, pokračovať na verejných priestoroch s využitím vyrobeného materiálu, ktoríý si odnesú účastníci

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet priamo vychádza z jednotlivých dielní, preto im ho priradíme. Sú nastavené rovnomerne tak, aby ich ceny vychádzali zhruba rovnako, v nižších ako komerčných cenách, pričom financie budú výhradne využité na materiál.Návrhy, náplň, prípravy atd. zrealizujú dobrovoľníci, čím sa cena oproti komerčnej zníži nacca 1/3. Mnoho pomôcok a materiálu, ako aj priestory dáva k dispozícii bezplatne škola, no pre otvorenie verejnosti je potrebné počet navýšiť, aby sa mohli účinne zapájať všetci záujemcovia. Pre daný počet ľudí to vychádza cca 300€ na dielňu, v niektorých bude treba k dobrovoľníkom pridať profesionálov- trénerov, kvôli bezpečnosti a ich symbolickú odmenu, za ktorú sú ochotní participovať na projekte :

 

 1. Tvoríme v drevárskej dielni cirkusoviny- chodúle, prevažovačky, paličky na točenie tanierikov atd.- drevený spotrebný materiál- dosky, lišty,paličky,hranoly, spájací materiál-šróby, klince, matky, lepidlá, podložky atd., palstové rúry..... 300€

(pričom keby sa kupovali priamo výrobky, nemusela by síce byť dielňa, ale náklady by boli trojnásobné, čiže neskôr v dielni by sa mohlo s ich použitím zapojiť omnoho menej ľudí)

 1. Cirkusoviny- šijeme a vtoríme žonglovacie loptičky, poi, hodvábne šatky, stuhy na točenie, návrhy kostýmov a predpríprava- textilný materiál za cca 300 € (šatky, stuhy, filc, nite, ihklly, nožnice atd)

 2. Pohybodielňa- učíme sa základy žonglovania, rovnovážnych cvičení- chodúlovanie, jednokolky, chodenie po šnúre, rovnovážne hry s telom- pyramídy, státie na fitloptách- s využitím už vytvoreného materiálu, ktorý treba doplniť o nevyrobiteľný v cene cca 300€ ( napínacie laná a napináky na chodenie, jednokolky, fitlopty rôznych veľkostí, )

 3. Točidielňa- trénovanie točenia hulahopov, točenie poi- textilné, svetelné, jojo triky, diabolo, taniere na paličkách, švihadlá, stuhy, laná -preskakovanie a točenie atd.- všetok spomínaný nevyrobiteľný materiál- poi, hulahopy, trikárske jojá a diabolá, sady na žonglovanie- tanieriky, tyčky, stuhy, laná na točenie a preskakovanie, gumy, nehorľavá podkožka pod svetelné poi, cinkajúce tanečné šatky na bedrá atd.- 400€

 4. Šašodielňa – miniherecká triková dielňa s učením maľovania na tvár a modelovaním balónov, šašobláznením, skákanie gumy, chodenie na fitloptách, jednokolkách- s využitím už vyrobených a používaných materiálov bude treba dokúpiť farby na tvár- divadelné, bežné aj fotoreflexné,špongie maľovacie a štetce na tvár, odličovače, nosy, pumpičky a modelovacie balóny, parochne pre klaunov, materiál na kostýmy, 350€

 5. Magicdielňa – dielňa plná malých trikov z magicboxov, alebo základy čarovania- karty, magic boxy, rukavice, klobúky, paličky, materiál na kostýmy, látky na prekrytie stolov atd. -400€

 6. Presentdielňa- Chystáme sa na vystúpenie- dávame dokopy scenár, kostýmy, osvetlenie, plagáty, pozvánky, ozvučenie atd.-prejdeme si všetky zručnosti, ktoré treba na zorganizovanie verejného vystúpenia – bude vlastne maxidielňou, zloženou z viacerých stanovísk, kde sa pripravia jednotlivé časti a megastretnutím pri spájaní programu a príprave generálky, s generálkou atd. 400€

 7. Vianočná mega-cirkusdielňa- vyrábame a obdarúvame blízkych darčekmi, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky a radosti z pohybu doma (vyrábame loptičky, zdobené pomaranče na vianočné  žonglovanie, vianočné medovníkové a plstené gule na žonglovanie, poi a hodvábne šatky na točenie, magic preklápačky atd).Zámerom je už po skončení projektu dať možnosť ľuďom, aby mali poznatky a materiál na pokračovanie doma, na jar opäť na ulici.- materiál na tvorenie-súpotrený potravinársky( na medovníky- múka, med, maslo, formičky, zdobítka Oetker atd., na zdobené pomaranče-klinčeky, škorica) textilný- hodvábne šatky na maľovanie a točenie, magic vyťahovanie, gule na plstenie polystyrénové, ovčia česaná plsť a plstiace ihy, stuhy na poi, šnúry na poi, materiál na šitie a plnenie vrecúšok atd. 400€

1 letná cirkusová miniškolička- outdoorová verejná dielňa na verejnom priestranstve- ihrisku v Mierovej kolónii, spájajúca na precvičovanie všetky zručnosti z predošlých dielní- materiál (laná na chodenie, chodúle,lopty, žonglovačky atd.) pitný režim pre zúčastnených,náklady na trénera, tlačové náklady na pozvánky - 550€

1 verejné predstavenie- zrejme v polovičke projektu, aby aj pritiahlo verejnosť k trénovaniu – ozvučenie, pozvánky, plagáty, výzdoba, osvetlenie, sála, celá realizácia so všetkým potrebným vrátane verejných improvizácii- 400€

 

Mzdové náklady na trénerov- ktorí sú pri niektorých dielňach nutní vzhľadom na bezpečnosť, trenérske triedy a aktívne učenie sa – 200€ celkom za všetky dielne a aktivity (t.j. symbolických cca4€/hod špecializovanej trenérskej či divadelníckej práce)

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last