Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne: Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne:

Zápis a videozáznam z verejného stretnutia o pravidlách PR

Autor/ka: KpP
Dňa 7.4. 2016 sa uskutočnilo prvé z tohtoročných verejných stretnutí, ktorých cieľom je zadefinovanie budúcich pravidiel Participatívneho rozpočtu. Stretnutia sa zúčastnila verejnosť, niektorí miestni poslanci, a členovia kancelárie pre participáciu verejnosti. Čítať ďalej...

Voliť proste už nestačí, treba participovať

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Podozrievavosť a miestami až paranoja spolu s pocitmi krivdy a hnevu vypĺňajú verejný priestor na Slovensku viac než čokoľvek iné. Namiesto konštatovania, že Slováci sú už raz takí a že „susedova koza" atď., skúsme na chvíľu pripustiť, že ide o primeranú reakciu na to, čo sa u nás vo verejnom živote deje. Čítať ďalej...

Participatívny rozpočet - prípadové štúdie

Autor/ka: Utopia
Publikácia Participatívny rozpočet - prípadové štúdie miest Dabrowa Gornicza, Walbrzych, Bratislava - Nové Mesto, Banská Bystrica je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o to, ako je možné zavádzať participatívne rozpočtovanie v meste. Vznik tejto publikácie umožnil Medzinárodný Vyšehradský fond v rámci projektu „Participatívne rozpočtovanie - rôzne pohľady na procesy participácie verejnosti krajinách Vyšehradskej štvorky". Čítať ďalej...

Prvé oficiálne verejné stetnutie k téme participácie

20.5.2015 Mestský úrad Levice

   

Výsledky verejného stretnutia

 

 

Téma Témy z úvodu stretnutia 4 z workshopu
Kultúra Kultúra v mestských častiach Počet akcií pre verejnosť a podpora umelcov
  Hudobný súbor Propagácia – moderné média, TV, internet
  Podpora akcií Zľavnené vstupné pre Mládež – dobrovoľné vstupné
  Mestské divadlo Mestské divadlo – budova Slovanu – kultúrne priestory, Družba
     
Rodiny a deti a mládež deti na námestia a do centra mesta Revitalizácia a čistota detských ihrísk
  ihriská pre deti a mládež Využitie a podpora Oztiek pri zapájaní mládeže
  športoviská Prevencia proti vandalizmu a kriminality – Kamerový systém a mestská polícia – ochrana, bezpečnosť
  strážené detské kútiky, ihriská Dopravné ihrisko a bezpečnosť cyklotrás
  aktivizácia mládeže Prepojenie aktivít mládeže a seniorov
  problémové správanie detí a mládeže  
A Seniori starší ľudia v mestských častiach  
     
Mestské časti zveľadenie mestských častí Cyklotrasa – prepojenie mestských častí, náučné chodníky, turizmus
  aktivizácia mládeže Oddychové zóny v mestských častiach – ihriská, altánky, ohniská, lavičky,
  chodníky Koordinácia mestských častí – spoločné presadzovanie záujmov
  spolužitie s Rómskou komunitou Seniori – spolupráca, kluby, monitoring, strava
     
Verejný priestor nedostatok odpadkových košov Revitalizácia Schollerovho parku
  čistota verejných priestorov Levický amfiteáter
  vandalizmus Revitalizovanie ciest, vegetácie
  kriminalita Čistota a kultúra prostredia – vandalizmus, mobiliár, lavičky, odpadkové koše
  Architektúra – komplexnosť mesta  
  Levický amfiteáter  
  Kvalita verejných priestorov  
  Revitalizácia mestského starého parku  
  Psíčkarské témy – koše, venčoviská  
  športoviská  
  Revitalizácia mestského starého parku  
  Kúpaliská  
  Zeleň – doddzchové zóny  
     
Tretí sektor podpora tretieho sektora  
  Medulienka – strecha, omietka, kosenie, podpora akcií  
     
Mestské zastupiteľstvo otvorená komunikácia  
  dostupnosť poslancov  
  transparentnosť  

 

Viac ifnormácií na http://levice.eu/wiki/

OZ Utopia ukončilo spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu bol zastavený z dôvodov, ktoré boli pomenované v otvorenom liste Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave.

OZ Utopia pokračuje v podpore zavádzania participatívnych rozpočtov v SK a CZ mestách. Viac informácií o aktuálnych projektoch je možné nájsť na stránke http://utopia.sk/liferay/projekty.

Prehľad hlavných noviniek Prehľad hlavných noviniek

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.
First Previous Next Last