Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne: Články zaoberajúce sa participatívnym rozpočtom a participatívnym plánovaním všeobecne:

Verejné zvažovanie 27.3.2014, informácie a program

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Čítať ďalej...

AKO NA TO

Zapojiť sa do procesu PR možno niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchším je mať nápad a podeliť sa s ním. Stačí len ponúknuť vlastný podnet, nápad, alebo sťažnosť vyplnením dotazníka, ktorý je k dispozícii priamo na úrade, (čoskoro aj v školách či škôlkach, na verejných podujatiach) alebo z pohodlia domova na internete.

Ak chcete zmeniť niečo vo svojom okolí na verejnom mieste a radi by ste to aj urobili spolu s priateľmi, napíšte nám, alebo nám to príďte povedať priamo na úrad. Radi vám pomôžeme vypracovať projektový zámer a môžete sa s ním uchádzať o priazeň spoluobčanov.

 

Čo sa stane ďalej?

Váš podnet, nápad či sťažnosť zaregistrujeme, zverejníme na webe a pridelíme do tematickej kategórie, ako sú napríklad sociálne problémy, školstvo, šport, verejné priestranstvá, seniori, mládež a podobne, alebo do teritoriálnej kategórie, ako sú napríklad Kramáre, Mierová Kolónia, Dimitrovka... V participatívnych komunitách, ktorých stretnutia budú verejné a na ktoré sú všetci srdečne pozvaní, sa podnety a nápady spracujú do podoby zámerov. Tieto sa odprezentujú na tematických verejných fórach, kde sa vyberú najlepšie z nich.

Na záver sa najlepšie zámery spracujú do projektových dokumentácií, ktoré sa ocitnú v jednom spoločnom portfóliu pripravené na deň D (termín pre Verejné fórum pre tento rok je 13.3. 2014 v Stredisku kultúry), keď budete môcť prísť a z ponúknutých možností si hlasovaním i diskusiou vybrať tie, ktoré pokladáte za najdôležitejšie.

Ako založiť Participatívnu komunitu (pracovnú skupinu) pre participatívny rozpočet?

Autor/ka: Lukas Bulko
Čítať ďalej...

Participatívne komunity, z rámcovej koncepcie PR

Autor/ka:
Participatívne komunity (PK) otvárajú priestor pre aktivity v jednotlivých oblastiach verejného života podľa záujmov a tém, pričom občanom a občiankam umožňujú zdieľanie poznatkov a koordináciu aktivít. Čítať ďalej...

Rámcová koncepcia Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu - 25.4.2013, - návrh

Autor/ka: Participatívny rozpočet BA
Koncepcia bola tvorená ako otvorený dokument (wikiprotokol), ktorý mal stanoviť podmienky vytvárania participatívneho rozpočtu v Bratislave. Po doriešení všetkých procesných otázok medzi zainteresovanými stranami sa mal stať záväzným. Zapojiť do diskusie o jeho podobe sa mohol každý, kto mal záujem v online diskusii aj priamo. 25.4.2013 nebol dokument schválený Mestským zastupiteľstvom hl. m. Bratislava. Nasledujúci materiál obsahuje poslednú verziu Rámcovej koncepcie participatívneho rozpočtu pre Bratislavu, tak, ako bol aktuálny k 25.4.2013. Na jeho konci sú odpovede a zdôvodnenia na všetky námietky poslancov mestského zastupiteľstva. Čítať ďalej...

Prehľad hlavných noviniek Prehľad hlavných noviniek

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.
First Previous Next Last