Preskoč na obsah
Späť

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová
Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.

Trh na Kramároch

Keďže ide o aktivitu, ktorá je v našej mestskej časti nová, tento projekt prešiel azda najväčšími peripetiami a úskaliami – na jeho fungovanie bude zrejme potrebné aj nové všeobecne záväzné nariadenie prijaté naším zastupiteľstvom. Snaha o zavedenie tradície lokálnych trhov– sobotných/farmárskych aj príležitostných (vianočných, veľkonočných, charitatívnych a pod.) sa tak  naplní až v budúcom roku. Pilotnou akciou bude Malý vianočný trh, ktorý sa uskutoční v adventnú nedeľu 6. 12. 2015 v popoludňajších hodinách v priestoroch DK Kramáre.

Vo veľkej sále i v priestoroch klubu dôchodcov usporiadame príležitostný trh s vianočným ladením. V hornej sále si návštevníci budú môcť zakúpiť v stánkoch predmety súvisiace s vianočnými sviatkami – drobné darčeky, dekorácie, pochutiny  a pod. V priestoroch klubu budú môcť predávať sami obyvatelia Kramárov (ktorí sa prihlásia vopred na adrese: ozkramarcan@zoznam.sk), a to vlastnoručne vyrobené predmety a výrobky.
K dispozícii bude i občerstvenie v miestnom bufete. Zapojiť by sme chceli aj deti s rodičmi z RC Kramárik, či už formou vystúpení alebo súťaží, napr. v zdobení medovníkov, ozdôb na stromček a pod.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last