Preskoč na obsah

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová
Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.

Trh na Kramároch

Keďže ide o aktivitu, ktorá je v našej mestskej časti nová, tento projekt prešiel azda najväčšími peripetiami a úskaliami – na jeho fungovanie bude zrejme potrebné aj nové všeobecne záväzné nariadenie prijaté naším zastupiteľstvom. Snaha o zavedenie tradície lokálnych trhov– sobotných/farmárskych aj príležitostných (vianočných, veľkonočných, charitatívnych a pod.) sa tak  naplní až v budúcom roku. Pilotnou akciou bude Malý vianočný trh, ktorý sa uskutoční v adventnú nedeľu 6. 12. 2015 v popoludňajších hodinách v priestoroch DK Kramáre.

Vo veľkej sále i v priestoroch klubu dôchodcov usporiadame príležitostný trh s vianočným ladením. V hornej sále si návštevníci budú môcť zakúpiť v stánkoch predmety súvisiace s vianočnými sviatkami – drobné darčeky, dekorácie, pochutiny  a pod. V priestoroch klubu budú môcť predávať sami obyvatelia Kramárov (ktorí sa prihlásia vopred na adrese: ozkramarcan@zoznam.sk), a to vlastnoručne vyrobené predmety a výrobky.
K dispozícii bude i občerstvenie v miestnom bufete. Zapojiť by sme chceli aj deti s rodičmi z RC Kramárik, či už formou vystúpení alebo súťaží, napr. v zdobení medovníkov, ozdôb na stromček a pod.

Priemerne (0 Hlasy)


Anketa - Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová
Aký sortiment by ste privítali na pripravovaných Trhoch na Kramároch?
Priemerne (0 Hlasy)


Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová, Oľga Hauskrechtová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Trh na Kramároch

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Na dostupnom mieste, v periodicite raz týždenne (v sobotu), cca 4 hodiny formou stánkového predaja ovocia, zeleniny a rôznych poľnohospodárskych produktov prevádzkovať príležitostný trh pre obyvateľov Kramárov a okolia. Základ by tvorili mobilné, rozkladateľné stánky cca 10 ks, ktoré by boli nainštalované vo vnútornom dvore, za budovou pošty na Stromovej ulici. Priestor je dostupný z dvoch ulíc, nachádza sa v blízkosti obchodov a je dobre viditeľný i z hlavnej dopravnej trasy na Kramároch. Mobiliár by sa v priebehu týždňa uchovával v priestoroch Kultúrneho domu. Trh by sa dal využiť i na charitatívne príležitosti – Vianočné trhy, Haloween, Veľká noc, Susedská burza a pod.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kramároch neexistuje žiadna možnosť pre obyvateľov nakúpiť si formou farmárskych trhov čerstvú zeleninu a podobné produkty. Vzhľadom na vekové zloženie obyvateľov je pre mnohých starších občanov nemožné cestovať na opačný koniec mesta. Sú teda odkázaní na ponuku miestnych obchodov. Navyše neexistuje príležitosť a dôvod na stretávanie sa všetkých vekových a sociálnych vrstiev Kramárčanov. Problémom môže byť nesúhlas majiteľa vytipovaného priestoru.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Sobotný trh by svojim umiestnením, tovarovým zložením a príležitostným ladením vyhovoval potrebám sociálnych a kultúrnych kontaktov a posilňoval súdržnosť kramárskej komunity. Čo sa týka priestoru, v prípade nesúhlasu majiteľa dvora, je možné uvažovať o dočasnom uzavretí časti ulice Jahodová (pri detskom ihrisku), ako to býva zvykom v zahraničí pri takýchto lokálnych trhoch a podujatiach. V takom prípade by bolo treba doriešiť uskladňovanie mobiliáru v blízkosti uvažovaného priestoru

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Naše Kramáre,  Bárdošova 12, 831 01 Bratislava , IČO 42177782

Andrea Ostrihoňová – projektový manažér (5 rokov skúseností v práci s eurofondmi)

Oľga Hauskrechtová - členka Klubu dôchodcov Kramáre a ZO JDS Kramáre

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Zabezpečenie priestoru (dohoda, zmluva, prenájom)

Výroba mobilných predajných stánkov

Zabezpečenie predajcov – formou dohôd na mesiac alebo dlhšie obdobie vopred – symbolické nájomné (1 EUR) by malo zaručiť variabilitu a dostupnosť pre všetkých záujemcov o predaj

Propagácia podujatia medzi obyvateľmi – letáky do schránok, oznamy na vývesných plochách, informácia na web stránke banm.sk, diskusie v klube dôchodcov, informovanie rodičov prostredníctvom detí v školských zariadeniach v spolupráci s učiteľmi

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prístup obyvateľov a návštevníkov oblasti k čerstvej sezónnej zelenine a ovociu. Posilnenie súdržnosti a spolupatričnosti obyvateľov Kramárov, príležitosť na stretávanie, život komunity obohatený o rozmer spoločného podujatia, vytvorenie tradície trhu (bazár, charita, farmársky trh....)

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov všetkých vekových skupín i náhodní okoloidúci a návštevníci pacientov v nemocniciach

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ideálnym by bol stav, keby sa „obyčajný" trh konal každý sobotu + mobiliár by sa dal použiť aj na príležitostné akcie typu Vianočný bazár a pod.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2015:

Výroba/nákup mobiliáru (10 ks) – 3 500 EUR

Propagácia (letáky, pútače, banner a pod.) – 500 EUR

Produkcia (obsluha mobiliáru, dozor, upratovanie priestoru po akcii) - 1 000 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

Brigáda č.1 - Obnova vinice a Mobilná záhrada Pionierska

Brigáda č.1 - Obnova vinice a Mobilná záhrada Pionierska

V sobotu 21.3.2015 bude prvá brigáda na mieste projektu Vinohrad - Obnova vinice a Mobilná záhrada Pionierska. Krátka prechádzka, výklad o stave viniča a začiatok upratovacích a kosiacích prác. Každá ruka vítaná.
Hlasovanie za lokality pre cyklostojany v Novom Meste

Hlasovanie za lokality pre cyklostojany v Novom Meste

V participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa projekt cyklostojanov umiestnil na výbornom štvrtom mieste. Aby bol projekt čo najviac so zapojením verejnosti, autori navrhli tento krátky formulár, v ktorom môžete rozhodnúť a sami zahlasovať za najvhodnejšie miesto pre cyklostojany.
Pozvánka na participatívne plánovanie Ladzianskeho

Pozvánka na participatívne plánovanie Ladzianskeho

Stretnutie sa uskutoční 26.3.2015 o 17:00 v RC Kramárik.
Začiatok rekonštrukcie kaverny kamzík K6

Začiatok rekonštrukcie kaverny kamzík K6

Ďalší z projektov participatívneho rozpočtu prechádza od plánov k realizácii. Už túto sobotu rozbiehajú dobrovoľníci rekonštrukciu kaverny K6. Každá zdravá ruka je vítaná!
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.