Vitajte na stránkach Participatívnej komunity Verejné preistory a urbanizmus.

Máte podnet, nápad na skvalitnenie verejného priestoru v Novom meste? 
 
BANM v rámci svojho Participatívneho rozpočtu ponúka možnosť a financie ľuďom, ktorí chcú niečo zmeniť. 
 
Ak máte nápad práve v tejto oblasti, tešíme sa na vás
 
kontaktá osoba: paulina.cseploova@gmail.com

Novinky z PK Verejné priestory a urbanizus: Novinky z PK Verejné priestory a urbanizus:

Späť

volne priestory a budovy v novom meste

VOĽNÉ PRIESTORY A BUDOVY V NOVOM MESTE

- potenciálne vhodné pre občianske aktivity

zoznam budov:

 • Makovického č. 4
 • Konská železnica, Krížna č. 33
 • Hálková 11
 • Ovručská 5
 • Vernosť, Nobelova 34
 • Miestny úrad - Nové Mesto
 • Sportová 3-5
 • Račianska 87

 

 • Makovického č. 4

Nehnuteľnosť - stavba Makovického č.4, súp. č. 553, o výmere 221 m2, postavená na parcele o celkovej výmere 514 m2.

V minulosti bol objekt využívaný ako osvetové stredisko, neskôr kancelárske účely. V súčasnosti je objekt prázdny a nevyužívaný.Odporúčaný účel využitia na kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, športové využtie vzhľadom na kľudné bývanie v okolitých rodinných domoch.

Na nehnuteľnosť bola vyhlásená v minulosti Dražba práva nájmu, ako aj Verejná obchodná súťaž. Nik sa neprihlásil.

 

 • Konská železnica, Krížna č. 33

Nebytové priestory - budova Konskej železnice, Krížna ulica č.33, súp. č. 3284. V súčasnosti využívaná len čiastočne (1. nadzemné podlažie Sobášna sieň). Priestory na 2. a 3. nadzemnom podlaží boli v minulosti využívané na kancelárske účely, dlhodobo sú prázdne.

Objekt spravuje oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy MÚBA-NM. Priestory na 1.podlaží sa budú v budúcnosti naďalej využívať ako sobášna sieň, ďalej tam bude zriadené informačné centrum a čitáreň.

Dva krát bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, neboli podané žiadne návrhy.

 

 • Hálková 11

V administratívnej budove sa nachádzajú tieto voľné kancelárie, cena prenájmu 68€/m2/rok + služby.

                 číslo dverí                       m2               
                       115                             13,4
                       119                             16,32
                       314                               14
                  315, 316              13,40 + 29,97 (43,37)
                  317, 318              15,10 +  4,90    (30)
                       401                               17,2
                       403                                14
                  412, 413                          29,63
                  416, 417              15,63 + 60,28 (75,91)  
 
     
 
 
 • Ovručská 5

Bývalé osvetové stredisko, neskôr kancelárie. V súčasnosti je objekt nevyužívaný.

Celková výmera 203,70 m2.

 

 

 

 

 

 

 • Vernosť, Nobelova 34

Objekt je v súčasnosti prenajatý, využíva sa z časti na športové aktivity, nachádza sa tam reštaurácia, klub dôchodcov. Celková výmera objektu 3 183 m2.

 

 

 

 

 

 • Športová 3-5

,