Preskoč na obsah
Späť

Vinohrad - Obnova vinice a Mobilná záhrada Pionierska

Autor/ka: Sandra Štasselová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Obnova vinice a Mobilná záhrada Pionierska

 

 

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Na Pionierskej ulici je vyše 20 rokov opustená vinica. Chceme ju obnoviť, vrátiť do nej život a sprístupniť ju susedom z Nového Mesta. Chceme ju spoločne s ľuďmi premeniť na susedskú záhradu vo vinici. Takmer 30 árový priestor vinice doplniť pestovacími boxami , ktoré si môže akýkoľvek sused adoptovať a starať sa v roku 2015 o svoju záhradku vo vinici.

 

Mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré môže ktokoľvek využívať na pestovanie zeleniny, byliniek či na stretnutia s priateľmi. Sú mobilné, pretože sa pestuje v prenosných drevených boxoch, ktoré sa v prípade sťahovania záhrady dajú jednoducho premiestniť na iný priestor.

 

Priestor vinice na Pionierskej ulici máme v podnájme na 3 roky od mesta Bratislavy. Za tieto tri roky chceme dokázť, že susedia nie sú ľahostajní k zanikajúcim viniciam v Bratislave a majú záujem o príjemné zelené priestory, v ktorých môžu tráviť čas s blízkymi.

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Bratislavské vinice, spolu s Dunajom a Hradom vizuálne symboly Bratislavy, sa pomaly stávajú minulosťou. Na Pionierskej ulici v Novom meste je jedna z najstarších vinohradníckych oblastí na v Karpatoch. Na Pionierskej ulici je zároveň jedna chátrajúca vinica, ktorá je vo vlastníctve mesta. Chceme ju spoločne so susedskou komunitou zachrániť, obnoviť a sprístupniť ako príjemný susedský priestor, záhradu, vinohrad.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

- obnova vinohradu spoločne so susedmi a aktívnymi novomešťanmi, ktorí sa budú chcieť zapojiť a vzdelávať o vinohradníctve a starostlivosti o vinič

- vybudovanie 60 pestovacích boxov pre susedskú komunitu

- vytvorenie príjemného a bezpečného oddychového priestoru pre každého

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ a realizátor je Vnútroblok, občianske združenie. Projektoví koordinátori sú Sandra Štasselová (koordinátor), Katka Juríková (komunitné plánovanie), Petra Trnková (fundraising), Claire Sturm (manažment, fundraising), Michal Štassel (koordinátor realizácie - vinica+boxy).

Hlavnou skúsenosťou je relizácia Mobilnej záhrady Sasinkova 21 - 2 úspešné sezóny za nami :) Máme skúsenosť s realizáciou mestskej záhrady, organizovaním podujatí a iniciáciou komunitných aktivít.

Katka má za sebou 10 rokov intenzívneho štúdia a práce v oblasti vylúčených komunít a klimatických zmien a dopadov poľnohospodárstva (zo všetkých jej projektov vyberám projekt záhrad pre komunitu HIV pozitívnych sirôt v Ugande), je naším hlavným enviromentálnym a komunitným mozgom.

Peťa má skvelé know-how o organizovaní crowdfundingu (skúsenosť s MakeSense). Naším plánom je zapojiť širokú komunitu do podpory a šírenia projektu a Peťa vie ako na to.

Claire je mexičanko-francúzska, mama dvoch malých detí, hoc používa plynule viacero svetových jazykov, so slovenčinou sa ešte trochu trápi. Má veľmi dobré know-how o tom, ako vylúčene sa môže cítiť človek v cudzom prostredí. Má skúsenosti s koordináciou neziskových projektov z prostredia medzinárodných vzťahov. Je skvelý facilitátor a manažér.

Michal a Sandra Štasselovci založili pred 3 rokmi Vnútroblok s cieľom povzbudiť diskurz o verejnom priestore v susedskej každodennosti. Mobilné záhrady je jedným z projektov, do ktorého vkladajú všetky svoje mestsko-komunitno-plánovačské, pro-enviromentálne a dizajnérske sny a zručnosti.

Projekt je dobrovoľnícky. Ani jeden z koordinátorov nie je finančne honorovaný.

San.

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Starostlivosť o vinohrad – skupina nadšených amatérskych vinohradníkov pod profesionálnym vedením obnovia zanedbaný vinohrad. V súčasnosti sme v kontakte s viacerými vinármi a amatérskymi vinármi, ktorí pomôžu (profesionáli) a následne sa budú profesionálne starať (amatéri) o vinič spolu s lokálnou komunitou. V priestore nebudeme používať nijaké chemické postreky, syntetické hnojivá či mechanizmy.

 

2. Upratovanie so susedmi - prostredníctvom letákov a médií pozveme verejnosť na spoločné stretnutie, kde odkomunikujeme zámer a zozbierame podnety, reakcie a hlavne ich kontakty.

 

3. Stavanie boxov - naplánujeme rozloženie boxov v priestore a zabezpečíme základú infraštruktúru, Zakúpime materiál na boxy, zeminu a spolu s obyvateľmi postavíme približne 60 pestovacích boxov. V priestore vinice umiestnime približne 60 boxov rozmerov 120 x 80 x 46cm zhotovených na europaletách (ktoré zabezpečujú ich jednoduché premiestnenie). Boxy budú medzi riadkami viniča, ktorých rozpon je na všetkých miestach vinice približne 3 m.

 

4. Sadenie - usporiadame zahajovací workshop výsadby a starostlivosti o rastliny.

 

5. Vzdelávacie podujatia pre deti z blízkych materských a základných škôl, partnerstvo s knižnicou na Pionierskej ulici

 

6. Pravidelná organizácia piknikov a vzdelávacích podujatí, ktorých cieľom bude povzbudzovanie obyvateľov k "osvojeniu" si priestoru a používaniu ho pre seba aj angažovaniu sa ku aktivitám aj pre ostatných. Príkladom bude séria workshopov venovaná starostlivosti o vinicu.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom je vytvorenie komunitnej vinice a záhrady obnovením chátrajúceho vinohradu. Užívateľmi a správcami bude miestna komunita novomešťanov a priestor bude otvorený, bezbariérový a inkluzívny.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

- starší susedia - seniori majú obmedzené možnosti využívania mesta, sú senzitívni na subjektívny pocit nebezpečia a ich dochádzková vzdialenosť je výrazne kratšia. Chceme, aby sa záhrada stala cieľom prechádzok, bezpečným priestorom pre trávenie voľného času, odpútaním od televízie a hlavne miestom sociálneho kontaktu s inými ľuďmi.

- mladé rodiny s deťmi - podobne ako seniori majú aj tí najmenší kratšiu dochádzkovú vzdialenosť. Chceme vytvoriť zo záhrady priateľské prostredie pre mladé rodiny s deťmi, pre ktoré má záhrada význam nie len ako sociálny priestor, ale aj ako hravé ihrisko a zároveň miesto vzdelávania detí. Vzdelávania o tom, že jedlo sa nevyrába v supermarketoch, že včiel sa netreba báť.

- mladí angažovaní ľudia - záhrada je priestorom pre sebarealizáciu - všetci sú posmeľovaní zorganizovať výmenu zaváranín, susedskú burza, workshop či prednášku. Vďaka záhrade môže mnoho ľudí získať reálne životné skúsenosti s angažovaním sa, s organizáciou podujatia, získajú kontakty, ktoré im neskôr môžu pomôcť s hľadaním sebarealizácie v pracovnom živote.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

O vinicu sme sa zaviazali starať minimálne 3 roky, v prípade úspešnosti medzi susedmi požiadame mesto Bratislava o predĺženie nájomnej zmluvy. Veríme, že Vinica a Mobilná záhrada Pionierska bude o 10 rokov nielen zajímavý projekt zlepšujúci susedstvo v okolí Pionierskej a Sibírskej ulice. Ale že to bude aj skvelá vinica, každoročne produkujúca hrozno a nadväzujúca na vinohradnícku tradíciu Bratislavy.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

 

 

 

 

Korene viniča

670 koreňov, nástroje

1150 €

Oprava oplotenia

Obnova oplotenia + bránka

200 €

STAVBA 60 BOXOV

 

 

Materiál na boxy - drevo

2 m3 drevených dosiek

400 €

Materiál na boxy - palety

40 europaliet

300 €

Materiál na boxy – geotextília, olej

10l jedného oleja, 5 balov geotextílie

100 €

Zemina

2 fúry + doprava

400 €

WORKSHOPY

 

 

Workshop – sadenie viniča

Odmena pre lektora za prednášku,

200 €

Workshop – stavanie boxov

Nástroje, tlač letákov a manuálov

200 €

Workshop – pestovanie v boxoch

Materiál, nástroje, lektor permakultúry

200 €

Workshop pre deti z blízkej materskej škôlky

Materiál, lektor

200€

Worshop stavby lavičiek

Materiál na 10 lavičiek (drevo, spojivový materiál) + doprava

400 €

PIKNIKY

 

 

6 piknikov, každý mesiac

Občerstvenie, letáky, výzdoba 6x

450 €

PUBLIKÁCIA

 

 

Design a tlač publikácie o vinici na konci sezóny

Design, plnofarebná tlač a väzba 100 ks

800 €

 

SPOLU

5000 €

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last